KUL Logo

(PL)  

(PL) Nabór II w trybie wolnym – studia I stopnia, jednolite magisterskie i studia II stopnia

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Nabór w trybie wolnym (na kierunki gdzie są wolne miejsca)

UWAGA: Nabór na studia II stopnia będzie uruchomiony od 26 lipca 2023 r.!

24.07. – 22.09.2023 lub do wyczerpania wolnych miejsc – rejestracja elektroniczna kandydatów w systemie e-Rekrut. Warunkiem rejestracji jest wybór i zatwierdzenie kierunku studiów z oferty (kandydat wybiera maksymalnie 1 kierunek), załączenie skanów wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

24.07. – 22.09.2023rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców sprawdzająca znajomość języka polskiego – poziom B2 (po zarejestrowaniu się w systemie i wniesieniu przez kandydata opłaty rekrutacyjnej, termin rozmowy uzgadniany jest indywidualnie za pośrednictwem Biura Rekrutacji KUL; rozmowa przeprowadzana on-line przez Skype).

Indywidualnie elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników kwalifikacji następuje po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej i weryfikacji załączonych skanów dokumentów, a w przypadku osób z brakiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2 – po rozmowie kwalifiakcyjnej, poprzez zamieszczenie informacji o wynikach rekrutacji na koncie rekrutacyjnym kandydata w systemie e-Rekrut w zakładce: Wybrane / Szczegóły oraz Komunikaty.

w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji (w zakładce Wybrane / Szczegóły oraz Komunikaty)elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości na indywidualnym koncie w systemie e-Rekrut – zawiadomienie o przyjęciu na studia. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

w ciągu 14 dni od daty elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów – wniesienie opłat za kształcenie – dotyczy kandydatów cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności (termin płatności będzie wskazany na indywidualnym koncie kandydata w systemie e-Rekrut).

w ciągu 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę studentówdostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej  do odpowiedniego Sekretariatu Wydziału (Dziekanatu) – dotyczy kandydatów cudzoziemców

do 29.09.2023 dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Biura Rekrutacji KUL (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni) – dotyczy obywateli Polski

Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Po wpłynięciu dokumentów na uczelnię kandydat wpisany na listę studentów otrzyma na indywidualnym koncie komunikat – elektroniczne potwierdzenie wpływu.

do 06.10.2023okazanie do wglądu oryginałów świadectw i dyplomów