KUL Logo

Opłaty

Wysokość opłaty rekrutacyjnej, wnoszonej przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jeden kierunek studiów, studia podyplomowe lub kursy:

  • 85 zł – studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  • 100 zł – studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na kierunki, przewidujące egzaminy wstępne
  • 150 zł – studia I stopnia na kierunku Muzykologia, sprawdzian uzdolnień artystycznych
  • 50 zł – studia podyplomowe
  • 30 – kursy

Kandydaci zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rekrutacyjnej:

  • kandydaci z maturą międzynarodową (International Baccalaureate), o ile są zwolnieni z całości postępowania kwalifikacyjnego
  • laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego wymienionych w Uchwale Senatu KUL z dn. 21.12.2018 r. (Monitor KUL poz. 521)
  • laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich wymienionych w Uchwale Senatu KUL z dn. 21.12.2018 r. (Monitor KUL poz. 522)

Dokonać opłaty rekrutacyjnej należy poprzez konto kandydata w systemie rekrutacyjnym e-Rekrut w zakładce Opłata rekrutacyjna. Wybierając opcję „zapłać” można wpłacić on-line. Osoby, które nie mają możliwości uregulowania opłaty on-line poprzez bankowość elektroniczną, mogą wydrukować wypełniony druk do opłaty dostępny po kliknięciu w blankiet wpłaty Poczty Polskiej.

UWAGA: Tegoroczni maturzyści mogą wnieść opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto wygenerowane przez system rekrutacyjny e-Rekrut dopiero po wprowadzeniu wyników matury!

Wysokość opłat za kształcenie na studiach wyższych pobieranych od cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademicki 2020/2021 określa odpowiednie zarządzenie Rektora KUL, a jej wysokość z podziałem na kierunki studiów dostępna TUTAJ.

Wpłaty należy uiszczać na rachunek bankowy KUL :
Beneficjent: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA II
AL. RACLAWICKIE 14, 20-950 LUBLIN, POLAND
Nazwa banku: BANK PEKAO SA, III O/LUBLIN
Adres banku: KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 64, 20-925 LUBLIN, POLAND
Numer rachunku: 58 1240 5497 1111 0010 7319 1758 (PLN)
IBAN: PL 58 1240 5497 1111 0010 7319 1758 (PLN)
Bic/Swift: PKOPPLPW

Wysokość opłat za kształcenie na studiach wyższych pobieranych od cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademicki 2021/2022 określa odpowiednie zarządzenie Rektora KUL, a jej wysokość z podziałem na kierunki studiów dostępna TUTAJ.

Wpłaty należy uiszczać na rachunek bankowy KUL :
Beneficjent: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA II
AL. RACLAWICKIE 14, 20-950 LUBLIN, POLAND
Nazwa banku: BANK PEKAO SA, III O/LUBLIN
Adres banku: KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 64, 20-925 LUBLIN, POLAND
Numer rachunku: 58 1240 5497 1111 0010 7319 1758 (PLN)
IBAN: PL 58 1240 5497 1111 0010 7319 1758 (PLN)
Bic/Swift: PKOPPLPW

Wysokość opłat pobieranych od studentów za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021 dostępna TUTAJ.

Wysokość opłat pobieranych od studentów za usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022 dostępna TUTAJ.

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne – zostały określone w Uchwale Senatu KUL – dostępnej TUTAJ