KUL Logo

Olimpiady

  1. Laureat lub finalista zwolniony z całości albo z elementu składowego postępowania kwalifikacyjnego, otrzymuje z całości albo z tego elementu postępowania 100 punktów.
  2. Laureaci i finaliści mogą korzystać z uprawnień tylko jeden raz, tj. w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Kandydaci do Kolegium MISHuS zachowują powyższe uprawnienia przez dwa lata od roku udziału w olimpiadzie, jeśli ich dotąd nie wykorzystali w rekrutacji na jakikolwiek kierunek studiów.
  3. Laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych przyjmowani są poza postępowaniem kwalifikacyjnym na kierunek studiów pokrywający się z przedmiotem olimpiady, a także na inne kierunki. Zestawienie olimpiad i konkursów wraz z kierunkami studiów, na które kandydaci na I rok przyjmowani są bez egzaminów, znajduje się poniżej.
  4. Przez finalistę rozumie się każdego uczestnika etapu centralnego olimpiady przedmiotowej.

laureaci i finaliści – na edytorstwo, filozofię, filologię polską, filologię klasyczną, filologię germańską, filologię romańską, filologię słowiańską, historię, historię sztuki, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, retorykę stosowaną, socjologię, teologię, zarządzanie dokumentacją i archiwistykę.

laureat I-V miejsca – na teologię, dziennikarstwo i komunikacje społeczną.

– laureaci – do Kolegium MISHuS
– laureaci i finaliści – na edytorstwo, historię, historię sztuki, filologię polską, filologię klasyczną, filologię romańską, filologię słowiańską, filologię germańską, filozofię, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, kognitywistykę, pedagogikę, retorykę stosowaną, zarządzanie dokumentacją i archiwistykę.

laureaci i finaliści – na edytorstwo, historię, historię sztuki, filologię polską, filologię klasyczną, filologię romańską, filologię słowiańską, filologia germańska, filozofię, kognitywistyka, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, retorykę stosowaną, zarządzanie dokumentacją i archiwistykę.

laureaci i finaliści – na biotechnologię, edytorstwo, historię, historię sztuki, filologię polską, filologię klasyczną, filologię romańską, filologię germańską, filologię słowiańską, filozofię, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, nauki o rodzinie, pedagogikę, retorykę stosowaną,  zarządzanie dokumentacją i archiwistykę.

laureaci i finaliści – na biotechnologię, edytorstwo, historię, historię sztuki, filologię polską, filologię klasyczną, filologię romańską, filologię germańską, filologię słowiańską, filozofię, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, retorykę stosowaną, zarządzanie dokumentacją i archiwistykę.

– laureaci – do Kolegium MISHuS;
– laureaci i finaliści – na edytorstwo, historię, historię sztuki, filologię polską, filologię klasyczną, filologię romańską, filologię słowiańską, filologię germańską, filozofię, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, pedagogikę w Lublinie, przyrodoznawstwo i filozofia przyrody, retorykę stosowaną, teologię, zarządzanie dokumentacją i archiwistykę.

– laureaci – do Kolegium MISHuS;
– laureaci i finaliści – na edytorstwo, historię, historię sztuki, filologię polską, filologię klasyczną, filologię romańską, filologię germańską, filologię słowiańską, filozofię, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, pedagogikę w Lublinie, retorykę stosowaną, zarządzanie dokumentacją i archiwistykę.

– laureaci – do Kolegium MISHuS;
– laureaci i finaliści – na edytorstwo, europeistykę, historię, historię sztuki, filologię polską, filologię klasyczną, filologię romańską, filologię słowiańską, filologię germańską, filozofię, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, pedagogikę, prawo, retorykę stosowaną, teologię, zarządzanie dokumentacją i archiwistykę.

laureaci i finaliści – na edytorstwo, historię, historię sztuki, filologię polską, filologię klasyczną, filologię romańską, filologię słowiańską, filologię germańską, filozofię, kognitywistykę, informatykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, pedagogikę, matematykę,  retorykę stosowaną,  zarządzanie dokumentacją i archiwistykę.

– laureaci – do Kolegium MISHuS;
– laureaci i finaliści – na edytorstwo, historię, historię sztuki, filologię angielską, filologię polską, filologię klasyczną, filologię niderlandzką, filologię germańską, filologię romańską, filologię słowiańską, filologię-sinologię, filozofię, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, pedagogikę,  retorykę stosowaną, zarządzanie dokumentacją i archiwistykę.

– laureaci – do Kolegium MISHuS;
– laureaci i finaliści – na edytorstwo, historię, historię sztuki, filologię polską, filologię klasyczną, filologię romańską, filologię słowiańską, filologię germańską, filozofię, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo,  retorykę stosowaną, zarządzanie dokumentacją i archiwistykę.

– laureaci – na wszystkie kierunki studiów;
– laureaci i finaliści – na edytorstwo, historię, historię sztuki, filologię polską, filologię klasyczną, filologię romańską, filologię słowiańską, filologię germańską, filozofię, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, retorykę stosowaną, zarządzanie dokumentacją i archiwistykę.

– laureaci – do Kolegium MISHuS;
– laureaci i finaliści – na edytorstwo, historię, historię sztuki, filologię polską, filologię klasyczną, filologię romańską, filologię słowiańską, filologię germańską, filozofię, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, retorykę stosowaną, zarządzanie dokumentacją i archiwistykę.

– laureaci – do Kolegium MISHuS;
– laureaci i finaliści – na edytorstwo, historię, historię sztuki, filologię polską, filologię klasyczną, filologię romańską, filologię słowiańską, filologię germańską, filozofię, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, retorykę stosowaną, zarządzanie dokumentacją i archiwistykę.

– laureaci – do Kolegium MISHuS;
– laureaci i finaliści – na edytorstwo, historię, historię sztuki, filologię polską, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię romańską, filologię germańską, filologię słowiańską, filozofię, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, retorykę stosowaną, zarządzanie dokumentacją i archiwistykę.

– laureaci – na teologię, do Kolegium MISHuS;
– laureaci i finaliści – na edytorstwo, historię, historię sztuki, filologię polską, filologię klasyczną, filologię romańską, filologię słowiańską, filologię germańską, filozofię, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, pedagogikę, retorykę stosowaną, zarządzanie dokumentacją i archiwistykę.

– laureaci i finaliści – na administrację, edytorstwo, historię, historię sztuki, filologię polską, filologię klasyczną, filologię romańską, filologię germańską, filologię słowiańską, filozofię, kognitywistykę, informatykę, matematykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, pedagogikę, prawo, retorykę stosowaną, zarządzanie dokumentacją i archiwistykę.

laureaci i finaliści – na edytorstwo, historię, historię sztuki, filologię polską, filologię klasyczną, filologię romańską, filologię germańską, filologię słowiańską, filozofię, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, nauki o rodzinie, prawo kanoniczne, teologię, retorykę stosowaną, zarządzanie dokumentacją i archiwistykę.

– 3 laureatów z najwyższymi lokatami – do Kolegium MISHuS;
– laureaci – na edytorstwo, historię, historię sztuki, filologię polską, filologię klasyczną, filologię romańską, filologię słowiańską, filologię germańską, krajoznawstwo i turystykę kulturową, filozofię, kognitywistykę, kulturoznawstwo, pedagogikę w Lublinie, retorykę stosowaną, zarządzanie dokumentacją i archiwistykę;
– laureaci I-III miejsca etapów diecezjalnych w następujących diecezjach: Lubelskiej, Przemyskiej, Radomskiej, Rzeszowskiej, Sandomierskiej i Zamojsko-Lubaczowskiej – na teologię.

laureaci i finaliści – na edytorstwo, filologię polską, filologię klasyczną, filologię romańską, filologię germańską, filologię słowiańską, filozofię, historię, historię sztuki, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, nauki o rodzinie, retorykę stosowaną, inżynierię środowiska w Stalowej Woli, zarządzanie dokumentacją i archiwistykę.

– laureaci – do Kolegium MISHuS,
– laureaci i finaliści – na edytorstwo, ekonomię, europeistykę, historię, historię sztuki, filologię polską, filologię klasyczną, filologię romańską, filologię germańską, filologię słowiańską, filozofię, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, retorykę stosowaną, zarządzanie dokumentacją i archiwistykę, zarządzanie.

– laureaci – do Kolegium MISHuS;
– laureaci i finaliści – na edytorstwo, europeistykę, historię, historię sztuki, filologię polską, filologię klasyczną, filologię romańską, filologię germańską, filologię słowiańską, filozofię, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, nauki o rodzinie, pedagogikę, prawo, retorykę stosowaną, zarządzanie dokumentacją i archiwistykę.

– laureaci – do Kolegium MISHuS;
– laureaci i finaliści – na edytorstwo, europeistykę, historię, historię sztuki, filologię polską, filologię klasyczną, filologię germańską, filologię romańską, filologię słowiańską, filozofię, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, nauki o rodzinie, prawo, retorykę stosowaną, zarządzanie dokumentacją i archiwistykę.

laureaci i finaliści – na administrację, dziennikarstwo i komunikację społeczną, edytorstwo, europeistykę, historię, historię sztuki, filologię polską, filologię klasyczną, filologię romańską, filologię słowiańską, filologię germańską, filozofię, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, prawo, retorykę stosowaną, socjologię, zarządzanie dokumentacją i archiwistykę.

– laureaci – do Kolegium MISHuS;
– laureaci i finaliści – na edytorstwo, europeistykę, historię, historię sztuki, filologię polską, filologię klasyczną, filologię romańską, filologię germańską, filologię słowiańską, filozofię, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, prawo, retorykę stosowaną, zarządzanie dokumentacją i archiwistykę.

– laureaci – do Kolegium MISHuS;
– laureaci i finaliści – na edytorstwo, europeistykę, historię, historię sztuki, filologię polską, filologię klasyczną, filologię romańską, filologię germańską, filologię słowiańską, filozofię, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, prawo, retorykę stosowaną, zarządzanie dokumentacją i archiwistykę.

– laureaci – do Kolegium MISHuS;
– laureaci i finaliści – na edytorstwo, europeistykę, historię, historię sztuki, filologię polską, filologię klasyczną, filologię romańską, filologię germańską, filologię słowiańską, filozofię, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, prawo, retorykę stosowaną, zarządzanie dokumentacją i archiwistykę.

laureaci i finaliści – na edytorstwo, ekonomię, historię, historię sztuki, filologię polską, filologię klasyczną, filologię romańską, filologię germańską, filologię słowiańską, filozofię, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kulturoznawstwo, pedagogikę, socjologię, retorykę stosowaną, zarządzanie dokumentacją i archiwistyką, zarządzanie.

3 laureatów i 3 finalistów – na filozofię, kulturoznawstwo, retorykę stosowaną.

5 laureatów – na dziennikarstwo i komunikację społeczną.

3 finalistów – na administrację, ekonomię, socjologię, zarządzanie, pracę socjalną.

12 laureatów– na dziennikarstwo i komunikację społeczną.