KUL Logo

Konkursy

  1. Laureat lub finalista zwolniony z całości albo z elementu składowego postępowania kwalifikacyjnego, otrzymuje z całości albo z tego elementu postępowania 100 punktów.
  2. Laureaci i finaliści mogą korzystać z uprawnień tylko jeden raz, tj. w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Kandydaci do Kolegium MISHuS zachowują powyższe uprawnienia przez dwa lata od roku udziału w olimpiadzie, jeśli ich dotąd nie wykorzystali w rekrutacji na jakikolwiek kierunek studiów.
  3. Laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych przyjmowani są poza postępowaniem kwalifikacyjnym na kierunek studiów pokrywający się z przedmiotem olimpiady, a także na inne kierunki. Zestawienie olimpiad i konkursów wraz z kierunkami studiów, na które kandydaci na I rok przyjmowani są bez egzaminów, znajduje się poniżej.
  4. Przez finalistę rozumie się każdego uczestnika etapu centralnego olimpiady przedmiotowej.
3 laureatów – na filologię polską, edytorstwo.
laureaci – na teologię, muzykologię (spec. krytyka i dziennikarstwo muzyczne), nauki o rodzinie, pracę socjalną.
laureat I-III oraz nagroda specjalna – na wybrany przez laureata kierunek studiów na Wydziale Nauk Humanistycznych.
laureat I-VI miejsca – na wybrany przez laureata kierunek studiów na Wydziale Nauk Społecznych.
laureat I-III miejsca finału regionalnego – na ekonomię, zarządzanie.
10 laureatów z najwyższymi lokatami (z Kategorii I) – na teologię, filozofię, kulturoznawstwo i historię.
10 laureatów z najwyższymi lokatami – na teologię, filozofię, historię, historię sztuki, kulturoznawstwo.
3 laureatów – na filologię romańską.
laureaci – na edytorstwo, filologię polską, wiedze o teatrze, filozofię, kulturoznawstwo, kognitywistykę, retorykę stosowaną.
laureaci – na teologię, filozofię.
4 laureatów – na administrację, prawo, prawo kanoniczne i europeistykę (w języku polskim lub angielskim).
5 laureatów – na edytorstwo, filologię polską, historię, krajoznawstwo i turystykę kulturową, historię sztuki, filologię klasyczną, filologię angielską, filologię niderlandzką, filologię romańską, filologię germańską, filologię słowiańską, filologię – sinologię.
laureat I-III miejsca II etapu – na architekturę krajobrazu i gospodarkę przestrzenną.
 laureaci trzech pierwszych miejsc – na edytorstwo lub filologię polską.
 3 laureatów – na filozofię, retorykę stosowaną lub kognitywistykę.
laureaci konkursu – na dowolny kierunek studiów na WNS.
laureaci konkursu – na dowolny kierunek studiów na WNH.