KUL Logo

(PL)  

(PL) Filologia romańska

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy we wszelkich zawodach, w których istotne są kompetencje językowe i filologiczne, w szczególności znajomość języków obcych (w odmianie ogólnej i specjalistycznej), a także uprawnienia dydaktyczne
 • pracy w szkołach ponadpodstawowych jako nauczyciel języka francuskiego – po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej
 • pracy w szkołach ponadpodstawowych jako nauczyciela języka hiszpańskiego lub włoskiego – po ukończeniu dodatkowej specjalizacji dydaktycznej z zakresu drugiego języka romańskiego (hiszpański/włoski)

Absolwenci mogą pracować jako tłumacz, nauczyciel, metodyk, dziennikarz, krytyk, asystent biurowy, urzędnik, mediator kulturowy, przedstawiciel handlowy itd.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

obowiązkowe:

 • praktyki pedagogiczne z języka francuskiego – praktyka w szkole
 • praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach – praktyka w przedsiębiorstwie, urzędzie, biurze mająca na celu zapoznanie studentów z pracą w zespole, współpracą z przełożonym, z organizacją i zarządzaniem czasem

nadobowiązkowe:

 • praktyka pedagogiczna z języka włoskiego i hiszpańskiego
 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • językowe kompetencje komunikacyjne dla potrzeb zawodowych
 • znajomość terminologii z zakresu języka francuskiego/hiszpańskiego/włoskiego ekonomii i finansów, administracji, hotelarstwa i turystyki
 • umiejętności w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej
 • przygotowanie studentów do pracy nauczyciela języka francuskiego jako obcego

 • umiejętność komunikowania się z przedstawicielem innej kultury
 • umiejętność prowadzenia rozmowy z tematyki specjalistycznej w języku obcym
 • umiejętność negocjacji
 • umiejętność współpracy w zespole, planując i realizując wspólne projekty dydaktyczne

 • biegłe porozumiewanie się w mowie i piśmie w języku francuskim, włoskim i hiszpańskim
 • znajomość języków w dziedzinach ekonomii, przedsiębiorczości, administracji, handlu, prawa
 • umiejętność tłumaczenia tekstów specjalistycznych

 • praca z tablicą interaktywną i znajomość jej oprogramowania
 • znajomość programów i stron do nauczania języków obcych

 • wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w środowisku zawodowym
 • organizowanie wakacyjnych wyjazdów zagranicznych w celach edukacyjnych (i zarobkowych)
 • przygotowanie i koordynowanie wyjazdów zagranicznych w ramach wymiany międzynarodowej


 Certyfikcja dodatkowa


I. JĘZYK FRANCUSKI

Możliwość przystąpienia do egzaminów mających na celu uzyskanie następujących certyfikatów (Centrum Egzaminacyjne Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Centre d’Examens de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris – CCIP):

 • Język francuski komunikacji zawodowej
  Diplôme de français professionnel A2 (DFP A2); Diplôme de français professionnel B1 (DFP B1)
 • Język francuski sekretariatu zawodowego
  Diplôme de français professionnel secrétariat B1 (DFP Secrétariat B1), Diplôme de français professionnel secrétariat B1 (DFP Secrétariat B2)
 • Język francuski turystyki i hotelarstwa
  Diplôme de français professionnel tourisme et hôtellerie B1 (DFP tourisme et hôtellerie B1)
 • Język francuski ekonomii 1-go stopnia:
  Diplôme de français professionnel AFFAIRES B2 (DFP AFFAIRES B2)
 • Język francuski ekonomii 2-go stopnia:
  Diplôme de français professionnel AFFAIRES C1 (DFP AFFAIRES C1)

II. JĘZYK WŁOSKI

Możliwość przystąpienia do egzaminu mającego na celu uzyskanie certyfikatu CELI (KUL jest akredytowanym centrum egzaminacyjnym Uniwersytetu w Perugii Centro Valutazione Certificatione Linguistiche, Università per Stranieri di Perugia).

III. JĘZYK HISZPAŃSKI

Możliwość przystąpienia do egzaminów mających na celu uzyskanie następujących certyfikatów (Centrum Egzaminacyjne Madryckiej Izby Przemysłowo-Handlowej – Cámara de Madrid).

 • Certyfikaty biznesowe:  Certificado Básico de Español de los Negocios (B2), Certificado Superior de Español de los Negocios (C1), Diploma de Español de los Negocios (C2)
 • Certyfikaty turystyczne: Certificado Básico del Español del Turismo (B2), Certificado Superior del Español del Turismo (C1)
 • Certyfikaty medyczne: Certificado Básico del Español de las Ciencias de la Salud (B2), Certificado Superior del Español de las Ciencias de la Salud (C1)


Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku filologia, specjalność filologia romańska;

b) absolwenci studiów neofilologicznych I stopnia kierunku filologia, specjalność lingwistyka stosowana z językiem francuskim jako pierwszym lub drugim językiem obcym;

c) absolwenci innych kierunków, pod warunkiem przedstawienia certyfikatu poświadczającego znajomość języka francuskiego na poziomie co najmniej B2 lub zaliczenia egzaminu ze znajomości języka francuskiego na poziomie co najmniej B2. W wypadku niezdania egzaminu kandydat nie jest dopuszczany do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.