KUL Logo

Humanistyka cyfrowa

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • potrzeb nowoczesnego rynku pracy, kształcąc zarówno w zakresie kompetencji humanistycznych jak i zaawansowanej znajomości programów cyfrowych, wykorzystywanych m.in. w pracy redaktora czy polonisty
 • funkcjonowania w świecie cyfrowym, który poza umiejętnościami technicznymi świetnie rozpoznaje psychologiczne potrzeby komunikacji społecznej, potrafi pracować w zespole, zna prawo internetu i mediów
 • wykonywania zawodów: redaktor czasopism, wydawnictw naukowych i komercyjnych, adiustator, redaktor portali internetowych, grafik, animator kultury, broker edukacyjny, pracownik agencji reklamowych\twórca stron internetowych\copywriter

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Z uwagi na praktyczny charakter studiów humanistyka cyfrowa nie ma wydzielonych dodatkowych praktyk zawodowych. Znacząca część programu stanowią zajęcia warsztatowe i projektowe:

– Pracownia komputerowa

– Teoria i praktyka digitalizacji

– Sztuka pisania

– Praca z dźwiękiem i obrazem.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność kompleksowej obsługi oraz pozycjonowania stron internetowych
 • kompetencje do pracy w mediach (elektronicznych i tradycyjnych)
 • umiejętność digitalizacji tekstów kultury w celu publikacji w internecie
 • znajomość funkcjonowania mediów
 • kompetencje graficzne
 • umiejętność realizacji indywidualnych, złożonych projektów
 • znajomość zagadnień dot. współczesnej kultury popularnej
 • redakcja treści przeznaczonych do publikacji w sieci

 • umiejętność poprawnego, logicznego i zwięzłego wysławiania się
 • umiejętność wypowiadania się przed audytorium, rozwinięte kompetencje retoryczne
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniem
 • umiejętność prowadzenia dyskusji, rzeczowej argumentacji w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska
 • wysokie kompetencje dot. organizacji i planowania pracy własnej

 • znajomość języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jezykowego
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach lektoratowych w ramach dodatkowych punktów ECTS

 • umiejętność digitalizacji i obsługa oprogramowania służącego do digitalizowania
 • profesjonalna obsługa programów graficznych: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, deLibra i innych
 • profesjonalne przeszukiwanie sieci www
 • posługiwanie się bazami danych w Internecie
 • znajomość narzędzi do pozycjonowania stron internetowych

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie filologii polskiej, edytorstwa lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.