KUL Logo

REJESTRACJA / LOGOWANIE

Rekrutacja 2020/2021

Drodzy Kandydaci i Studenci !

 Rejestracja na studia odbywa się elektronicznie  – za pośrednictwem strony kandydat.kul.pl. Korespondencja związana z rejestracją prowadzona jest za pośrednictwem maila, komunikatora na koncie rekrutacyjnym i telefonicznie. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: rekrutacja@kul.pl lub  study@kul.pl (dla cudzoziemców) albo telefoniczny: tel. (81) 445 41 37 – kandydaci na studia w języku polskim, (81) 445 42 16 – kandydaci na studia w języku angielskim.

 Przypominamy, że aby wziąć udział w postępowaniu konkursowym na studia należy nie tylko dokonać rejestracji, ale w wyznaczonych terminach:

  1. wybrać kierunek/kierunki z oferty,
  2. wprowadzić wyniki ze świadectwa/dyplomu,
  3. wnieść opłatę rekrutacyjną.

KANDYDAT ZAKWALIFIKOWANY NA STUDIA POTWIERDZA ICH PODJĘCIE ELEKTRONICZNIE, ZAŁĄCZA WYMAGANE SKANY DOKUMENTÓW I OTRZYMUJE INFORMACJE O WPISIE NA LISTĘ NA KONCIE E-REKRUT – szczegóły w zakładce „Informacje dla kandydatów”.

WAŻNE: Po potwierdzeniu elektronicznym kandydat zobowiązany jest także przesłać pocztą lub dostarczyć do skrzynek podawczych na KUL oryginał podpisanej ankiety ze zdjęciem i pozostałe wymagane dokumenty!