KUL Logo

Praktyczna rachunkowość komputerowa

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zainteresowani zdobyciem praktycznych umiejętności z zakresu rachunkowości
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS

WYKŁADY:

 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość
 • Podstawy prawa podatkowego i ewidencje podatkowe
 • Organizacja rachunkowości

ĆWICZENIA:

 • Rachunkowość
 • Ewidencje podatkowe
 • Organizacja rachunkowości
 • Komputerowa rachunkowość finansowa
 • E-sprawozdawczość
 • Rachunkowość zarządcza
 • E-rachunkowość podatkowa
 • Bezpieczeństwo danych

Studia kończą się praktycznym egzaminem końcowym polegającym za zaprezentowaniu procesu księgowania wybranych dokumentów.

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • praktyczna znajomość programu Symfonia

Opłata za semestr: 1500 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

ZASADY REKRUTACJI