KUL Logo

Master of Business Administration – WNS (studia hybrydowe – zajęcia stacjonarne + e-learning)

ZAREJESTRUJ SIĘ

 


CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej interdyscyplinarnej wiedzy z dyscypliny: zarządzanie, ekonomia, psychologia, prawo i finanse, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi, rozwój kreatywności, zarządzania wielowymiarowego. Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma. Studia są przeznaczone głównie dla przedsiębiorców, którzy budują własną markę; menagerom średniego i wysokiego szczebla podejmujących decyzje w ramach organizacji; przyszłym liderom biznesu, którzy zajmują bądź chcą zajmować stanowiska kierownicze; ludziom biznesu, ukierunkowanym na rozwój osobisty i zawodowy. Studia dają możliwość pozyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych w różnych obszarach biznesu oraz pracy z ludźmi. Nabyte kompetencje zostaną potwierdzone dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie MBA. Ukończenie studiów MBA uprawnia absolwentów do zajmowania stanowisk w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz spółek i instytucji komunalnych.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich)
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.
 • Osoby, które:

  *pełnią funkcje kierownicze w spółkach prawa handlowego (m.in. członkowie zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, prokurenci, dyrektorzy, kierownicy)

  *pełnią funkcje kierownicze w instytucjach publicznych

  *planują objąć powyższe funkcje na kolejnym etapie rozwoju zawodowego

  *chcą nabyć dodatkowej wiedzy oraz rozwinąć umiejętności i kompetencje, posiadając już wieloletnie doświadczenie menadżerskie

 • Finanse międzynarodowe 30h
 • Ekonomia menadżerska 30h
 • Przywództwo i zarządzanie zespołami 15h
 • Marketing międzynarodowy i analiza rynku 30h
 • Podejmowanie decyzji menadżerskich i zarządzanie ryzykiem 15h
 • Zarządzanie Kapitałem Ludzkim 30h
 • Rachunkowość zarządcza i controlling 30h
 • Zarządzanie operacyjne 15h
 • Zarządzanie projektami międzynarodowymi 15h
 • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie 30h
 • Branding 15h
 • Symulacja biznesowa 15h
 • Projekt biznesowy (pod nadzorem mentora): 30h
 • Design thinking 15h
 • Statystyka menedżerska i analiza decyzyjna 15h

dr Piotr Mamcarz, MBA

Piotr Bolibok

Maciej Wiśniewski

Joanna Kaita

Paweł Chrościcki

Urszula Gąsior

Marlena Sobierajska

Piotr Mamcarz

Mariusz Sagan

Piotr Rubaj

Adam Błasiak

Bartosz Adamski

Bartosz Jóźwik

James McAdams

• zdobycie pogłębionej wiedzy menadżerskiej z zakresu narzędzi i metodyk wspierających procesy zarządzania przedsiębiorstwem
• uzyskanie profesjonalnych umiejętności analizowania procesów zachodzących w organizacjach z perspektywy różnych obszarów funkcjonowania firmy
• zdobycie profesjonalnych umiejętności z zakresu wykorzystanie nowoczesnych narzędzi wspierających decyzje finansowe przedsiębiorstw
• zdobycie profesjonalnych umiejętności efektywnego komunikowania się ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji problemów finansowych
• zdobycie profesjonalnych umiejętności tworzenia i kierowania zespołami projektowymi (w tym wdrażania trudnych projektów w organizacjach o różnych kulturach)
• nabycie profesjonalnych umiejętności opracowania i wdrażania strategii według najpopularniejszych i najnowszych metodyk
• zdobycie profesjonalnych umiejętności operowania uniwersalnym językiem menedżerskim, pozwalającym na swobodną komunikację z przedstawicielami wszystkich działów w firmie
• zdobycie profesjonalnych umiejętności tworzenia nowych produktów i usług
• zdobycie pogłębionej wiedzy dotyczącej aspektów prawnych prowadzenia działalności w kraju i za granicą
• zdobycie profesjonalnych umiejętności przywódczych wykorzystywanych w zarządzaniu organizacją

Opłata za semestr: 3500 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Osoby muszą udokumentować ukończenie studiów wyższych oraz doświadczenie w pracy zawodowej (w obszarze biznesu).

ZASADY REKRUTACJI