KUL Logo

Kurs języka polskiego dla pracowników zagranicznych. Poziom średni

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL KURSU:

Celem kursu jest:
• rozwinąć kompetencje w zakresie posługiwania się językiem polskim w kontekście wykonywania pracy zawodowej;
• rozwinąć sprawność gramatyczną i leksykalną dzięki ćwiczeniom wykorzystującym potrzebne struktury gramatyczne, utrwalającym grom i zabawom, zadaniom rozwijającym zasób słownictwa przydatnego w obszarze pracy zawodowej;
• poprawić rozumienie i mówienie dzięki nagraniom uczącym rozumienia ogólnego i selektywnego, dialogom z nauczycielem i studentami, własnym wypowiedziom przygotowanym w ramach zadań indywidualnych oraz prezentacji własnych potrzeb i opinii;
• wdrożyć do czytania i pisania po polsku dzięki poznawaniu różnych tekstów, przyzwyczajaniu się do czytania tekstów mimo niepełnego ich rozumienia;
• studenci będą ćwiczyć zapisywanie polskich słów oraz formułowanie krótkich tekstów po polsku

ADRESACI:

Kurs jest przeznaczony dla pracowników zagranicznych, którzy ukończyli 18 lat i znają już podstawy języka polskiego.
W zajęciach grupy podstawowej uczestniczą studenci, którzy:
• brali udział we wcześniejszych kursach języka polskiego i/lub je skończyli;
• znają język polski z domu, lecz nigdy wcześniej nie brali udziału w żadnym kursie języka polskiego;
• uczyli się sami i osiągnęli poziom kwalifikujący ich do grupy średniej.Program obejmuje 2 semestry, 120 godzin zajęć dydaktycznych

Zakres zagadnień:

• gramatyka: odmiana wyrazów, konstrukcja zdania;
• słownictwo: formy oficjalne i potoczne;
• struktury komunikacyjne;
• nagrania tekstów i /lub dialogów;
• teksty preparowane


 
JĘZYKOWE:

Po skończeniu kursu uczestnicy:
• poznają nowe słowa i wyrażenia z języka oficjalnego i kolokwialnego, w szczególności przydatne w kontekście pracy zawodowej;
• będą potrafili mówić o sobie i swojej pracy;
• powtórzą znane konstrukcje gramatyczne i poznają ich nowe zastosowania;
• będą mieć mniej problemów z wymową;
• będą w stanie czytać krótkie teksty autentyczne i rozumieć sens ogólny tekstów prasowych;
• poprawią swoją sprawność zapisywania polskich słów i będą w stanie napisać krótki tekst po polsku (ok. 100 słów).Opłata za semestr: 1300 zł | Ilość semestrów: 2


1. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

2. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).