KUL Logo

Informatyka

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu informatyki
 • dostarczenie kompetencji umożliwiające podjęcie pracy w branży IT

 

ADRESACI:

 • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, zainteresowani poszerzeniem wiedzy i zdobyciem kompetencji w zakresie informatyki
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • Bazy danych (wykład i ćwiczenia)
 • Technologie internetowe (wykład i ćwiczenia)
 • Programowanie w języku Python (konwersatorium i ćwiczenia)
 • Inżynieria wytwarzania oprogramowania (ćwiczenia)
 • Sieci komputerowe i internet (wykład i ćwiczenia)
 • Programowanie w języku Java (konwersatorium i ćwiczenia)
 • Techniki programowania (konwersatorium i ćwiczenia)
 • Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych (ćwiczenia)

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność programowania w językach Python i Java
 • umiejętność projektowania, tworzenia i eksploatacji systemów baz danych
 • znajomość systemów operacyjnych
 • umiejętność  tworzenia portali internetowych w wybranych technologiach
 • umiejętność administrowania sieciami komputerowym
 • znajomość inżynierii oprogramowania

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej  z zachowaniem zasad prawnych i etycznych

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • znajomość języków programowania
 • tworzenie i wykorzystywanie baz danych
 • administrowanie sieciami komputerowymi

Opłata za semestr: 2100 zł,  zniżka dla Absolwentów KUL – 2000 zł/semestr. Liczba semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

ZASADY REKRUTACJI