KUL Logo

Bezpieczeństwo obrotu dokumentami

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • rozwój kompetencji zawodowych osób zajmujących się bezpieczeństwem obrotu dokumentami, przede wszystkim pracowników urzędów, instytucji i funkcjonariuszy poszczególnych służb takich jak: Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, itp.
 • poszczerzenie wiedzy w zakresie prawa materialnego, karnego i administracyjnego
 • zdobycie umiejetności praktycznych w zakresie stosowania procedur obrotu dokumentami, w szczególności w zakresie projektowania, wytwarzania, przechowywania, weryfikacji autentycznosci dokumentów.

ADRESACI:

 • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, zainteresowani poszerzaniem wiedzy i zdobyciem kompetencji  zakresie bezpieczeństwa obrotu dokumentami
 • osoby, które w swojej pracy zawodowej mają do czynienia z dokumentami publicznymi i są odpowiedzialne za zagwarantowanie odpowiedniego poziomu ich bezpieczeństwa oraz weryfikacji autentycznosci dokumentów
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program Edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

Program studiów obok zajęć teoretycznych obejmuje także warsztaty praktyczne, obdywające się m. in. w wyspecjalizowanych jednostkach zajmujacych się badaniem autentyczności dokumentów (np. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne, Centrum Personalzacji Dokumentów MSWiA, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.)

WYKŁADY:

 • Bezpieczeństwo i klasyfikacja dokumentów w świetle przepisów prawa
 • Ustawa o dokumentach publicznych
 • Podpis elektroniczny i inne metody uwierzytelniania dokumentów
 • Zasady archiwizacji dokumentów
 • Systemy elektronicznego zarządzania dokumentami
 • Prawa i obowiązki związane z dostępem do informacji publicznej
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Ochrona danych osobowych
 • Wybrane aspekty funkcjonowania dokumentów w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym
 • Wykonanie i zabezpieczanie dokumentów
 • Dokumenty  cyfrowe
 • Dokumenty z warstwą elektroniczną
 • Podstawy odpowiedzialności karnej
 • Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
 • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
 • Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
 • Wybrane zagadnienia kryminalistyki
 • Problematyka weryfikacji autentyczności dokumentów
 • Badania pismoznawcze

ĆWICZENIA:

 • Bezpieczeństwo i klasyfikacja dokumentów w świetle przepisów prawa
 • Ustawa o dokumentach publicznych
 • Podpis elektroniczny i inne metody uwierzytelniania dokumentów
 • Zasady archiwizacji dokumentów
 • Systemy elektronicznego zarządzania dokumentami
 • Prawa i obowiązki związane z dostępem do informacji publicznej
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Ochrona danych osobowych
 • Wybrane aspekty funkcjonowania dokumentów w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym
 • Wykonanie i zabezpieczanie dokumentów
 • Dokumenty  cyfrowe
 • Dokumenty z warstwą elektroniczną
 • Podstawy odpowiedzialności karnej
 • Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
 • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
 • Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
 • Wybrane zagadnienia kryminalistyki
 • Problematyka weryfikacji autentyczności dokumentów
 • Badania pismoznawcze
 • Warsztaty realizowane w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
 • Warsztaty realizowane w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji
 • Warsztaty realizowane w Centrum Personalizacji Dokumentów MS

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

KOMPETENCJE W ZAKRESIE AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH:

KOMPETENCJE W ZAKRESIE NEGOCJACJI:

KOMPETENCJE ANALITYCZNE:

Opłata za semestr: 1800 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI