KUL Logo

Architektura wnętrz

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest zapewnienie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy architekta wnętrz oraz rozwijanie ich kreatywności. Podczas studiów słuchacze zdobywają kompetencje w zakresie realizacji zadań projektowych, poznają współczesne trendy w architekturze wnętrz oraz nabywają umiejętności skutecznej komunikacji z klientem. Ponadto poszerzają wiedzę między innymi o istotne w pracy architekta wnętrz zagadnienia z zakresu budownictwa, materiałoznawstwa, ergonomii i prawa.

ADRESACI:

• absolwenci studiów wyższych (I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich), szczególnie kierunków inżynieryjnych i artystycznych
• studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, posiadający kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTSModuł 1 – NARZĘDZIA W PRACY ARCHITEKTA WNĘTRZ
• Wybrane zagadnienia z budownictwa ogólnego i konstrukcji budowlanych (Wykład)
• Przepisy i normy budowlane (Wykład)
• Materiałoznawstwo (Wykład)
• Ergonomia (Wykład)
• Historia architektury wnętrz i mebli (Wykład)
• Etyka w pracy architekta wnętrz (Wykład)
• Współczesny design (Wykład)
• Programy graficzne w pracy architekta wnętrz (Laboratorium)
• Zagadnienia prawne (Konwersatorium)
• Aspekty psychologiczne w pracy z klientem (Ćwiczenia)
• Kompozycja i kolor (Ćwiczenia)
• Oświetlenie (Ćwiczenia)

 

Moduł 2 – PROJEKTOWY
• Projektowanie architektury wnętrz (wnętrza mieszkalne) (Laboratorium)
• Projektowanie architektury wnętrz (przestrzenie biurowe i komercyjne) (Laboratorium)
• Projektowanie koncepcyjne (Ćwiczenia)
• Projektowanie mebla i detalu (Ćwiczenia)
• Modelowanie 3D (Laboratorium)
• Wizualizacje 3D (Laboratorium)
• Techniki prezentacji projektu i portfolio (Ćwiczenia)Katarzyna Pająk – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia sztuki. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Należy do działającego przy Oddziale Warszawskim SHS Klubu Historyków Meblarstwa.

 

 

 

 

ks. Tadeusz Guz – kapłan, filozof, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Nauk Inżynieryjno-Technicznych KUL w Stalowej Woli. 3 kadencje – dziekanem: na KUL-u (2) i w Gustav-Siewerth-Akademie (RFN) (1); 2-krotnie prodziekanem. Od 2017 r. profesor tytularny nauk humanistycznych. 605 publikacji naukowych i popularnonaukowych w trzech językach: angielskim, niemieckim i polskim oraz tysiące wystąpień konferencyjnych, seminariów, dyskusji w kraju i poza Polską.

 

 

 

 

Dominik Tyrawa – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Nauk Inżynieryjno-Technicznych KUL. Autor blisko 100 publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, prawa konstytucyjnego, prawa samorządu terytorialnego, prawa ochrony środowiska, publicznego prawa gospodarczego, radca prawny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paweł Kwaśnicki – doktor nauk fizycznych. Absolwent Université Montpellier 2, Laboratoire Charles Coulomb oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Adiunkt w Instytucie Materiałoznawstwa KUL. Kierownik i uczestnik wielu projektów naukowych polskich i międzynarodowych. Posiada doświadczenie w charakteryzacji właściwości optycznych, transportowych i elektrycznych półprzewodników ze szczególnym uwzględnieniem półprzewodników o szerokiej, skośnej przerwie wzbronionej. Członek międzynarodowego programu NETFiSiC (2011-2014) poświęconemu wytwarzaniu, badaniom i aplikacji SiC. Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji i staży.

 

 

 

 

 

Witold Adamowski – doktor inżynier z doświadczeniem (praktyką budowlaną) w zakresie wykonawstwa i projektowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Ewa Chorzępa – absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Pomagisterskiego Studium Logopedycznego na Wydziale Polonistyki UW, Podyplomowych Studiów w zakresie Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji UW, Studium Życia Rodziny w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu, Wychowania do życia w rodzinie w Studium Generale Sandomiriense, a także Podyplomowych Studiów w zakresie Coachingu w organizacji na Wydziale Psychologii UW. Trener, mediator, nauczyciel, doradca specjalistyczny, neuroterapeuta, coach.

 

 

 

 

 

Mirosław Sarzyński – magister sztuki. Absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Malarstwo) oraz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie. Od 25 lat prowadzi biuro projektowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Pyzara – magister inżynier. Architekt krajobrazu, projektant wnętrz, kulturoznawca. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 6 lat zaangażowana w tworzenie projektów wnętrzarskich i krajobrazowych – od 3 lat pod szyldem swojej własnej pracowni. Autorka wielu projektów wnętrz i ogrodów prywatnych oraz wnętrz obiektów komercyjnych i usługowych na Podkarpaciu.

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Cieszkowski – magister inżynier. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach (specjalność remonty budowli) oraz Technikum Elektrycznego w Ożarowie (specjalność technik elektronik-automatyk). Posiada bogate doświadczanie zawodowe z zakresu remontów i adaptacji budowli oraz doboru i wykonawstwa oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.

 

 

 

 

 

 

Patrycja Dąbek – magister inżynier architekt. Absolwentka Architektury wnętrz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz Projektowania wnętrz Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi. Uczestniczka i laureatka warsztatów i konkursów architektonicznych. Od lat prowadzi swoją autorską pracownię i tworzy w niej projekty, poprzez które wyraża siebie. Stawia na nowoczesność i prostotę.

 

 

 

 

 

 

 

 

Artur Paluch – magister sztuki. Absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierunek Malarstwo. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie (meblarstwo artystyczne), a także studiów podyplomowych w zakresie projektowania dynamicznych stron WWW na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Obecnie właściciel i stolarz Pracowni Stolarstwa Artystycznego.

 

 

 

 


KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

• Absolwent podejmuje i realizuje zadania projektowe wnętrz mieszkalnych, przestrzeni komercyjnych i biurowych
• Zna i stosuje terminologię specjalistyczną w zakresie architektury wnętrz i dziedzin uzupełniających
• Potrafi zaprojektować mebel i detal
• Wykonuje wizualizacje 3D i modelowanie 3D
• Potrafi zastosować efektywne rozwiązania kolorystyczne
• Właściwie wybiera materiały
• Umie wykonać dokumentację projektową
• Skutecznie prezentuje projekt i wykonuje portfolio
• Zna wybrane zagadnienia z zakresu historii wnętrz i mebla, współczesnego designu, budownictwa ogólnego i konstrukcji budowlanych oraz ergonomii i prawa


KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE:

• Korzysta z właściwych technik informacyjno-komunikacyjnych w pracy z klientem i podczas pracy zespołowej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• Potrafi właściwie pracować w zespole, przyjmując w nim różne funkcje
• Wykorzystuje wiedzę teoretyczną w celach praktycznych
• Respektuje zasady etyki zawodowej
• Rozumie potrzebę uczenia się

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

• Zna i stosuje wybrane programy graficzne wykorzystywane w pracy architekta wnętrz

Opłata za semestr: 2400 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych, w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI