KUL Logo

Studia podyplomowe

BOGACTWO KOMPETENCJI


REKRUTACJA ZIMOWA   –>   do 17 marca 2019 r.

 

Trwa rekrutacja zimowa na studia podyplomowe, rozpoczynajace się od semestru letniego 2018/2019 r.

Tym razem proponujemy następujące kierunki:

-> bezpieczeństwo obrotu dokumentami – NOWOŚĆ!

-> doradztwo kariery i przedsiębiorczości – NOWOŚĆ!

-> prawo ochrony zdrowia

-> psychoonkologia – studia z akredytacją Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

ZAREJESTRUJ SIĘ ZASADY REKRUTACJI

W roku akademickim 2018/2019 uruchomiliśmy nowe edycje studiów podyplomowych:

-> administracja – rejestracja stanu cywilnego – 10 jubileuszowa edycja!

-> analityka biznesowa – NOWOŚĆ!

-> design miejski – JEDYNE w Polsce! – ZNIŻKI %

-> duchowość katolicka

-> edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) – ZNIŻKI %

-> formacja pastoralno-liturgiczna – Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej

-> mediacja sądowa i pozasądowa – studia we współpracy z Polskim Centrum Mediacji – ZNIŻKI %

-> podatki i prawo podatkowe

-> prawo cywilne i gospodarcze dla sędziów i asesorów sądowych sądów powszechnych – studia finansowane ze środków UE

-> przygotowanie pedagogiczne – edycja w Lublinie

-> psychologia transportu

-> rachunkowość i podatki – ZNIŻKI %

-> zarządzanie i finanse w administracji publicznej – ZNIŻKI %

-> zarządzania zasobami ludzkimi


B E Z P Ł A T N E    S T U D I A     P O D Y P L O M O W E

 

W ramach projektu partnerskiego (nr POWR.02.17.00-00-0021/18-02) z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzimy nabór na studia podyplomowe PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE DLA SĘDZIÓW I ASESORÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH. Studia w całości finansowane są ze środków UE. 

Projekt ten uzyskał dofinansowanie w ogłoszonym przez Ministra Sprawiedliwości konkursie pn. „Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów (II)” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/18).

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji przez min. 70. uczestników projektu (sędziowie cywiliści i gospodarczy oraz asesorzy sądowi z wydziałów cywilnych i gospodarczych) podczas studiów podyplomowych realizowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (lider), Uniwersytet Szczeciński i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Adresatami projektu są sędziowie i asesorzy sądowi wydziałów cywilnych i gospodarczych sądów rejonowych, okręgowych oraz sądów apelacyjnych z apelacji lubelskiej, warszawskiej, krakowskiej i rzeszowskiej. Na wniosek kandydata, zawarty w formularzu rekrutacyjnym, dopuszczalna jest realizacja przez niego studiów podyplomowych na uczelni partnerskiej, która nie jest właściwa terytorialnie. 

 

 

 

 

 

 


______________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeśli nie znajdują Państwo poszukiwanego kierunku w naszej ofercie, proszę nam o tym powiedzieć,

najlepiej pisząc maila centrumsp@kul.pl lub kontaktując się na naszym Fanpage’u

Postaramy się wzbogacić naszą ofertę dla Państwa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

STRONY POLECANE PRZEZ NAS: