KUL Logo

Studia podyplomowe

WZBOGAĆ SWOJE KOMPETENCJE


REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE 2020/2021

Rekrutacja on-line zakończona

Osoby które nie zdążyły zgłosić kandydatury przez system elektroniczny mogą wypełnić „Kwestionariusz” w wersji papierowej. Szczegóły w „Zasadach rekrutacji” na dole strony.

Przypominamy o konieczności złożenia papierowej wersji dokumentów w biurze UCRK (w miarę możliwości prosimy o przekazywanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej) 

⇒ Administracja – rejestracja stanu cywilnego

⇒ Administracja publiczna – edycja w Stalowej Woli

⇒ Analityka biznesowa

⇒ Autoprezentacja- Kreowanie wizerunku – NOWOŚĆ!

⇒ Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – edycja w Stalowej Woli – NOWOŚĆ!

⇒ Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej – edycja w Stalowej Woli ZNIŻKI %

⇒ Bezpieczeństwo publiczne – NOWOŚĆ!

⇒ Bezpieczeństwo publiczne – edycja w Stalowej Woli – NOWOŚĆ!

⇒ Duchowość katolicka

⇒ Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) ZNIŻKI %

⇒ Informatyka ZNIŻKI %

⇒ Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej

⇒ Master of Business Administration – edycja Lubelska – NOWOŚĆ!

⇒ Master of Business Administration – edycja w Stalowej Woli

⇒ Master of Business Administration dla Inżynierów – edycja

    w Stalowej Woli – NOWOŚĆ! ZNIŻKI %

⇒ Master of Laws (LL.M.) – edycja w Stalowej Woli – NOWOŚĆ! ZNIŻKI %

⇒ Mediacja sądowa i pozasądowa

⇒ Negocjacje i mediacje prawnicze – Stały Mediator

⇒ Ochrona konkurencji, własności przemysłowej i praw autorskich – edycja w Stalowej Woli – NOWOŚĆ!

⇒ Organizacyjno-prawne i finansowe funkcjonowanie jednostek wojskowych – edycja w Stalowej Woli – NOWOŚĆ!

⇒ Podatki i prawo podatkowe

⇒ Postgraduate studies in the field of nanomaterials and nanotechnology (Studia podyplomowe w zakresie nanomateriałów i nanotechnologii) – edycja w Stalowej Woli – NOWOŚĆ!

⇒ Praktyczna rachunkowość komputerowa ZNIŻKI %

⇒ Prawo ochrony zdrowia

⇒ Prawo podatkowe dla przedsiębiorców – edycja w Stalowej Woli – NOWOŚĆ! ZNIŻKI %

⇒ Profesjonalny Manager – NOWOŚĆ! 

⇒ Przygotowanie pedagogiczne ZNIŻKI %

⇒ Przygotowanie pedagogiczne – edycja w Stalowej Woli

⇒ Psychologia transportu

⇒ Psychoonkologia – studia z akredytacją Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

⇒ Rachunkowość i podatki ZNIŻKI %

⇒ Rozwój infrastruktury wiejskiej i modernizacja rolnictwa – edycja w Stalowej Woli

⇒ Skuteczna ochrona środowiska przyrodniczego w teorii i w praktyce – edycja w Stalowej Woli – NOWOŚĆ! ZNIŻKI %

⇒ Studia menadżerskie – NOWOŚĆ!

⇒ Teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii

⇒ Teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii w Sandomierzu

⇒ Teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym w Kielcach

⇒ Zamówienia publiczne ZNIŻKI %

⇒ Zamówienia publiczne – edycja w Stalowej Woli – NOWOŚĆ!

⇒ Zarządzanie bezpieczeństwem sieci

⇒ Zarządzanie bezpieczeństwem sieci – edycja w Stalowej Woli – NOWOŚĆ!

⇒ Zarządzanie i finanse w administracji publicznej ZNIŻKI %

⇒ Zarządzanie oświatą – NOWOŚĆ!

⇒ Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zajęć realizowanych za pośrednictwem narzędzi do nauki zdalnej w przypadku ponownego wzrostu ryzyka zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ ZASADY REKRUTACJI

Dysponujemy Certyfikatem
ISO 9001:2015


______________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeśli nie znajdują Państwo poszukiwanego kierunku w naszej ofercie, proszę nam o tym powiedzieć,

najlepiej pisząc maila centrumsp@kul.pl lub kontaktując się na naszym Fanpage’u

Postaramy się wzbogacić naszą ofertę dla Państwa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

STRONY POLECANE PRZEZ NAS: