KUL Logo

Studia podyplomowe

WZBOGAĆ SWOJE KOMPETENCJE


STUDIA PODYPLOMOWE 2019/2020

REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI 2019/2020  do 12 grudnia 2019 r.

-> przygotowanie pedagogiczne – edycja w Stalowej Woli

 

REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

W tym roku wzbogaciliśmy ofertę o kilka nowych specjalistycznych kierunków tak, aby każdy mógł wybrać coś dla siebie:

->teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii

-> analityka biznesowa – NOWOŚĆ!

-> asystent rodziny – ZNIŻKI %

-> badania marketingowe | przygotowanie do zawodu badacza/analityka rynku – NOWOŚĆ! + ZNIŻKI %

-> bezpieczeństwo obrotu dokumentami – NOWOŚĆ! 

-> coaching menedżerski – NOWOŚĆ! 

-> design miejski – JEDYNE w Polsce! – ZNIŻKI %

-> doradztwo edukacyjno-zawodowe

-> doradztwo kariery i przedsiębiorczości – NOWOŚĆ!

-> dowody z opinii biegłego w postępowaniu sądowym i administracyjnym – NOWOŚĆ!

-> duchowość katolicka – nabór od 1.07.2019

-> edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) – ZNIŻKI %

-> ekonomika rolnictwa – ZNIŻKI %

-> filozofia i etyka – NOWOŚĆ! 

-> mediacja sądowa i pozasądowa – studia we współpracy z Polskim Centrum Mediacji

-> negocjacje i mediacje prawnicze – stały mediator – NOWOŚĆ!

-> podatki i prawo podatkowe

-> praktyczna rachunkowość komputerowa – ZNIŻKI %

-> prawo ochrony zdrowia

-> przygotowanie pedagogiczne – edycja w Lublinie

-> psychologia transportu

-> psychoonkologia – studia z akredytacją Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

-> rachunkowość i podatki – ZNIŻKI %

-> zarządzanie bezpieczeństwem sieci – NOWOŚĆ! 

-> zarządzanie i finanse w administracji publicznej – ZNIŻKI %

-> zarządzania zasobami ludzkimi

ZAREJESTRUJ SIĘ ZASADY REKRUTACJI

B E Z P Ł A T N E    S T U D I A     P O D Y P L O M O W E

 

W ramach projektu partnerskiego (nr POWR.02.17.00-00-0021/18-02) z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzimy nabór na studia podyplomowe PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE DLA SĘDZIÓW I ASESORÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH. Studia w całości finansowane są ze środków UE. 

Projekt ten uzyskał dofinansowanie w ogłoszonym przez Ministra Sprawiedliwości konkursie pn. „Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów (II)” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/18).

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji przez min. 70. uczestników projektu (sędziowie cywiliści i gospodarczy oraz asesorzy sądowi z wydziałów cywilnych i gospodarczych) podczas studiów podyplomowych realizowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (lider), Uniwersytet Szczeciński i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Adresatami projektu są sędziowie i asesorzy sądowi wydziałów cywilnych i gospodarczych sądów rejonowych, okręgowych oraz sądów apelacyjnych z apelacji lubelskiej, warszawskiej, krakowskiej i rzeszowskiej. Na wniosek kandydata, zawarty w formularzu rekrutacyjnym, dopuszczalna jest realizacja przez niego studiów podyplomowych na uczelni partnerskiej, która nie jest właściwa terytorialnie. 

 

 

 

 

 

 


______________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeśli nie znajdują Państwo poszukiwanego kierunku w naszej ofercie, proszę nam o tym powiedzieć,

najlepiej pisząc maila centrumsp@kul.pl lub kontaktując się na naszym Fanpage’u

Postaramy się wzbogacić naszą ofertę dla Państwa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

STRONY POLECANE PRZEZ NAS: