KUL Logo

(PL)  

(PL) Turystyka kulturowa

Sorry, this entry is only available in Polish and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 •  wykonywania zawodów animujących i promujących turystykę:
  • pilot wycieczek
  • przewodnik turystyczny
  • animator czasu wolnego
  • stewardesa
  • specjalista obsługi klienta linii lotniczych
  • specjalista geoinformacji

Program studiów uwzględnia podstawowe szkolenia ogólne dla kandydatów na przewodników turystycznych.

Możliwość zdobycia następujących specjalizacji:

– zarządzania i promocji w ruchu turystycznym

– geoinformacji

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: praktyki zawodowe związane z wybraną specjalizacją
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Odbycie praktyk jest możliwe m.in. w instytucjach:

Motyl, Hubertus, Aviatour, Rainbow Tours, Watra Travel, Edu Tour, GIS Partner Lublin I GIAP LublinKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • znajomość obsługi oprogramowania GIS oraz baz danych czasowo przestrzennych
 • umiejętność gromadzenia, prezentacji i udostępniania danych przestrzennych, przygotowania interaktywnych aplikacji GIS
 • umiejętność zarządzania i promocji w ruchu turystycznym oraz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego
 • umiejętność prowadzenia firmy turystycznej

 • umiejętności w zakresie pracy projektowej, także w zespole (przygotowanie projektu geoinformacyjnego, realizacja poszczególnych modułów projektu, praktyka specjalizacyjna)
 • umiejętności w zakresie: prezentacji ofert turystycznej; prowadzenia otwartej komunikacji z pracownikami w innych podmiotach branży turystycznej; negocjacji ceny usług oraz warunków zawierania transakcji; pracy w zespole

 • wykorzystanie anglojęzycznej dokumentacji dotyczącej geoinformacji oraz aplikacji GIS i baz danych

 • znajomość oprogramowania GIS oraz baz danych przestrzennych (Quantum GIS, ESRI ArcGIS, PostgreSQL/PostGIS, język SQL)
 • znajomość turystycznych systemów rezerwacyjnych, m.in. Amadeus

 • umiejętność wyceny usług turystycznych
 • sporządzenia kosztorysu imprezy turystyczne
 • analiza danych przestrzennych
 • analiza geostatystyczna

Absolwent:

 • może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętych usług turystycznych
 • wie jak założyć firmę, napisać biznes plan, pozyskać środki na działalność gospodarczą
 • potrafi stworzyć konkurencyjną i unikalną ofertę turystyczną

Zasady rekrutacji

O przyjęcie na kierunek mogą ubiegać się absolwenci następujących kierunków I stopnia:

a) krajoznawstwo i turystyka kulturowa, turystyka historyczna, turystyka i rekreacja, historia, geografia;

b) z innych kierunków przypisanych do dyscyplin w ramach dziedzin nauk humanistycznych i społecznych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.