KUL Logo

(PL)  

(PL) Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 1. ukończenie studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich lub ukończenie IV roku studiów jednolitych magisterskich
 2. zarejestrowanie w systemie rekrutacyjnym
 3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)
 4. spełnienie dodatkowych wymogów określonych dla poszczególnych kierunków.

 

Rejestracji na studia podyplomowe należy dokonać w systemie rekrutacyjnym rekrut.kul.lublin.pl 
Należy wypełnić wszystkie zakładki w kategoriach: dane osobowe, adresowe i dane dot. wykształcenia.

Po wybraniu kierunku z oferty należy zatwierdzić wybór i wydrukować kwestionariusz z kodem kreskowym.

 1. podpisany kwestionariusz z kodem kreskowym, wygenerowany po zarejestrowaniu w systemie rekrutacyjnym** rekrut.kul.lublin.pl 
 2. odpis lub potwierdzona notarialnie lub w UCRK kserokopia dyplomu ukończenia studiów*
 3. w przypadku studentów V roku jednolitych magisterskich zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające ukończenie/zaliczenie IV roku studiów danego kierunku oraz liczbę uzyskanych punktów ECTS
 4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł (opłata nie podlega zwrotowi) – blankiet do zapłaty wraz z numerem rachunku do wygenerowania po zarejestrowaniu w systemie rekrutacyjnym
 5. dwie fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 6. w przypadku osób duchownych – zgodę odpowiednich władz na podjęcie studiów;
 7. podpisaną klauzulę informacyjnę 2019_2020
 8. dobrowolną ankietę na temat rekrutacji  ankieta dot. rekrutacji 2019_2020
 9. wniosek o zwrot dokumentów  wniosek o zwrot dokumentów 2019_2020
 10. odpowiednie zaświadczenie w przypadku studiów posiadających dodatkowe wymogi formalne – więcej na ten temat można znaleźć w opisach poszczególnych kierunków.

*W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych dokumentów został sporządzony w języku innym niż język polski, należy dołączyć tłumaczenie tego dokumentu na język polski potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

** W przypadku, gdy system rekrutacyjny jest nieaktywny, możliwe jest złożenie kwestionariusza wg. ustalonego formularza:

 Kwestionariusz 2019_2020

Dane do przelewu opłaty rekrutacyjnej 2019_2020

10 czerwca – 30 września 2019 r.

Dokumenty w formie papierowej należy złożyć w UCRK, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej:

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Kolegium Jana Pawła II
III piętro | pokój C-314, C-316

tel. +48 81/ 445 39 96, +48 81/ 445 39 95

 

Godziny pracy biura w czasie rekrutacji:

poniedziałek-piątek: 8:00-15:30

soboty w miesiącu wrześniu 2019: 9:00-12:00

 

Google Site Stats – send feedback