KUL Logo

(PL)  

(PL) Rachunkowość i podatki

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej z rachunkowości i podatków, w szczególności z najnowszych zmian w obowiązujących przepisach prawnych
 • zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie rozliczeń, prowadzenia ksiąg rachunkowych i stosowania przepisów w zakresie prawa podatkowego
 • zdobycie kompetencji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się zawodowo rachunkowością i podatkami
 • osoby, które planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Podstawy rachunkowości finansowej
 • Rachunkowość finansowa z elementami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Prawo podatkowe dla przedsiębiorstw, cz. I – Podatki pośrednie
 • Prawo podatkowe dla przedsiębiorstw, cz. II – Podatki bezpośrednie
 • Prawo podatkowe dla przedsiębiorstw, cz. III – Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego
 • Prawo podatkowe dla przedsiębiorstw, cz. IV – Optymalizacja podatkowa i strategie podatkowe
 • Obowiązki podatkowe i postępowanie podatkowe przedsiębiorstwa

ĆWICZENIA:

 • Podstawy rachunkowości finansowej
 • Rachunkowość finansowa z elementami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa, cz. I – sprawozdawczość finansowa według UoR, KSR
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa, cz. II – sprawozdawczość finansowa według MSSF
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa, cz. III- analiza finansowa
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość przy użyciu komputera – warsztaty komputerowe
 • System ubezpieczeń społecznych
 • Rachunkowość uproszczona przedsiębiorców – osób fizycznych
 • Seminarium

 

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość terminologii używanej w rachunkowości, prawie podatkowym, prawie pracy i systemie ubezpieczeń społecznych
 • posiadanie podstawowej wiedzy o finansach jako dyscyplinie naukowej oraz o miejscu finansów w systemie nauk społecznych i powiązaniach z  innymi dyscyplinami naukowymi
 • rozpoznawanie metod, zasad oraz umiejętność stosowania wyceny zjawisk i kategorii stosowanych w rachunkowości
 • znajomość i rozumienie narzędzi i metod rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, zarządzania finansami przedsiębiorstwa
 • umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • umiejętność sporządzania i analizy sprawozdań finansowych
 • umiejętność stosowania metod i narzędzi rachunkowości zarządczej, kalkulacji kosztów, analizy finansowej, zarządzania finansami
 • umiejętność sporządzania deklaracji i ewidencji podatkowych
 • umiejętność sporządzania dokumentacji dotyczącej prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność współpracy w grupie, aktywne uczestnictwo w grupach, organizacjach, czy instytucjach
 • otwartość na współpracę i budowę relacji, prezentowanie postawy kreatywnej i przedsiębiorczej
 • gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań i dążenie do realizacji indywidualnych i zespołowych działań.
 • umiejętność postępowania zgodnie zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem praw autorskich,
 • umiejętność identyfikowania i rozstrzygania moralnych dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność prowadzenia korespondencji z organami podatkowymi, kontrahentami
 • umiejętność prowadzenia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań
 • umiejętność konstruktywnej argumentacji i krytyki
 • umiejętność prezentowania.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • praktyczna znajomość programu Symfonia

Opłata za semestr: 1700 zł | Ilość semestrów: 2

ZNIŻKA za każdy semestr dla:

Absolwentów i Studentów KUL – 5%

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI