KUL Logo

Teologiczne Studium Licencjackie

  • Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

22.06 – 15.09.2020 – elektroniczna rejestracja kandydatów poprzez system rekrutacyjny e-Rekrut

17.09.2020 – rozmowa kwalifikacyjna

18.09.2020 – ogłoszenie listy rankingowej. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni

19-25.09.2020 – potwierdzenie podjęcia studiów w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie wymaganych dokumentów w Sekretariacie Wydziału Teologii