KUL Logo

Teologiczne Studium Licencjackie

  • Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

01.07. – 05.09.2019 – elektroniczna rejestracja kandydatów poprzez system rekrutacyjny e-Rekrut

11.09.2019, godz. 10.00 – rozmowy kwalifikacyjne

12.09.2019 – ogłoszenie listy rankingowej. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni

od 12.09.2019 – potwierdzenie podjęcia studiów w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie wymaganych dokumentów w Dziekanacie