KUL Logo

(PL)  

(PL) Rejestracja elektroniczna — dokumenty

Извините, этот техт доступен только в “польский” и “американский английский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Podczas rejestracji na studia I stopnia i jednolite magisterskie kandydat nie składa żadnych dokumentów w formie papierowej. Następujący kandydaci muszą wgrać do systemu zeskanowane dokumenty:

Kandydaci z nową maturą

  • Kandydaci przystępujący do egzaminu maturalnego (tj. kandydaci z tzw. „nową maturą” – zdawaną po roku 2005) na etapie rejestracji wpisują punkty procentowe z przedmiotów wymaganych. Skan świadectwa dojrzałości załączają po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, na etapie elektronicznego potwierdzania podjęcia studiów.

Kandydaci z  tzw. starą maturą (uzyskaną w Polsce przed 2005 r.) 

  •  skan świadectwa dojrzałości;

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą (cudzoziemcy i obywatele polscy posiadający świadectwo matury zagranicznej)

  • skan świadectwa dojrzałości lub/i inny dokument potwierdzający uzyskanie wykształcenia średniego uprawniający do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce; jeżeli świadectwo dojrzałości nie zawiera wyników egzaminów maturalnych, należy dodatkowo załączyć skan dokumentu z wynikami, które są podstawą przyjęcia na studia w kraju ich uzyskania;

Kandydaci z maturą międzynarodową IB (International Baccalaureate)

  • skan zaświadczenia potwierdzającego przystąpienie do egzaminu i uzyskane wyniki oraz dyplom matury międzynarodowej.

Kandydaci na studia w języku angielskim

  • skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (certyfikat językowy lub egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60%);

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, jeśli są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego

  • skan zaświadczenia o udziale w olimpiadzie lub konkursie i uzyskanym tytule;
  • skan świadectwa dojrzałości.

Podczas rejestracji na studia II stopnia kandydat nie składa żadnych dokumentów w formie papierowej. Kandydaci — absolwenci KUL są zwolnieni z załączania w systemie rekrutacyjnym dokumentów potwierdzających ukończenie studiów i średniej uzyskanej podczas studiów.

Następujący kandydaci muszą wgrać do systemu zeskanowane dokumenty:

Kandydaci na studia II stopnia (absolwenci innych uczelni niż KUL)

  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (kierunku zgodnego z zasadami rekrutacji) lub jeśli dyplom nie został jeszcze wydany kandydat załącza skan zaświadczenia ze szkoły wyższej ukończonej przez kandydata, zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i określonym wyniku ukończeniu studiów;

Kandydaci na kierunki w języku angielskim

  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (kierunku zgodnego z zasadami rekrutacji)  lub jeśli dyplom nie został jeszcze wydany kandydat załącza skan zaświadczenia ze szkoły wyższej ukończonej przez kandydata, zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i określonym wyniku ukończeniu studiów;
  • skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający zaliczenie egzaminu z języka angielskiego na wymaganym poziomie np. suplement).