KUL Logo

(PL)  

(PL) Prawo w biznesie

Извините, этот техт доступен только в “польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania obowiązków w przedsiębiorstwach jako prawnicy (in-house lawyer), którzy posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu prawa i ekonomii oraz rozumieją procesy biznesowe, a także oczekiwania przedsiębiorców wobec prawników;
 • po spełnieniu dodatkowych wymogów studia przygotowują do pełnienia funkcji doradcy podatkowego, pośrednika finansowego, biegłego rewidenta, audytora, specjalisty ds. zamówień publicznych;
 • pracy w działach prawnych, finansowo-księgowych, personalnych, regulacyjnych, organizacyjnych i bezpieczeństwa w spółkach prawa handlowego oraz przedsiębiorstwach z różnych sektorów gospodarki, w organizacjach pozarządowych, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą;
 • pracy w jednostkach administracji publicznej (rządowej i samorządowej), instytucjach międzynarodowych oraz służbach specjalnych;
 • pełnienia funkcji umożliwiających koordynację pracy przedsiębiorstwa (CEO) oraz zarządzenie określonym obszarem (manager);
 • pełnienia funkcji związanych z ochroną informacji w przedsiębiorstwie, w tym specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, eksperta ds. bezpieczeństwa informacji, specjalisty ds. weryfikacji kontrahentów;
 • zatrudnienia na stanowiskach wymagających znajomości prawa i procesów związanych z transformacją energetyczną, w tym pełnienia funkcji zarządczych w sektorze OZE;
 • zatrudnienia na stanowiskach związanych z koniecznością znajomości obszaru środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG);
 • myślenia kreatywnego, rozumienia przyszłego rynku pracy i pracy w nowopowstających branżach, tj. np. zielona energia, cyberbezpieczeństwo.

Tytuł magistra uprawnia do:

 • kontynuowania kształcenia w szkołach doktorskich lub na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Zapraszamy na nasz profil na Instagramie!

Dodatkowe informację o kierunku można znaleźć na stronie: prawowbiznesie.kul.pl


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • 90 godzin praktyk, m.in. w dziale finansowo-księgowym, personalnym lub prawnym

Instytut Nauk Prawnych współpracuje z firmami w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego „Bezpieczeństwo gospodarcze Polski”, w którego skład wchodzą między innymi następujące podmioty: Fundacja Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski. Instytut dialogu i analiz prawno-gospodarczych, Grupa Azoty S.A., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, KGHM Polska Miedź S.A., PGE Dystrybucja S.A., ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Grupa ORLEN, General Investment TFI S.A., ENEA Operator S.A., Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Grupa LOTOS S.A. (aktualnie Grupa ORLEN S.A.), TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów

Umiejętności interpretacji i stosowania przepisów prawa regulującego obszar finansów i podatków, zielonej energetyki, obrotu gospodarczego i jego bezpieczeństwa.

Umiejętności w zakresie pozyskiwania informacji z różnych źródeł i ich analizy, metod i technik monitorowania konkurencji i badania rynku.

Umiejętność myślenia strategicznego i poszukiwania prośrodowiskowych rozwiązań przedsiębiorstwie, zdolności organizacyjne i zarządzania ludźmi.

Umiejętności w zakresie całościowego procesu zawierania i realizowania umów gospodarczych, współpracy biznesu z organami administracji publicznej i innymi podmiotami, zasad zarządzania i obsługi organizacyjnej podmiotu gospodarczego w zmieniających się warunkach rynkowych.

Absolwenci nabędą również kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów prawnych, w tym polubownych sposobów rozwiązywania sporów gospodarczych. Absolwenci posiadają umiejętności szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków pracy, przebranżowienia i zdobywania nowych kompetencji oraz posługują się językiem angielskim biznesowym.

Korzystanie z technik komunikacyjnych (werbalnych i niewerbalnych) w celu autoprezentacji, korzystanie z technik negocjacyjnych i mediacyjnych w celu rozwiązywania sporów; umiejętność pracy w zespole; umiejętność argumentowania słownie i na piśmie, w tym przy wykorzystaniu środków porozumienia się na odległość.

Znajomość prawno-ekonomicznych aspektów oraz form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowania przedsiębiorstw; przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej; znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży; znajomość metod zarządzania projektem i inwestycjami.

Posługuje się w zaawansowanym zakresie pakietem Microsoft Office; posługuje się programami zawierającymi systemy informacje prawniczej oraz umiejętność wykorzystania nowych technologii informatycznych do analizy danych.  Znajomość zasad analizy i oceny wpływu czynników zewnętrznych i wewnątrzorganizacyjnych na działalność gospodarczą.

Absolwent potrafi formułować problemy badawcze, dobierać źródła informacji, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji, dobierać właściwe metody i narzędzia badań oraz prezentować wynika badań.

 Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.