KUL Logo

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 na KUL zajęcia dydaktyczne dla studentów, doktorantów, uczestników kursów, szkoleń i studiów podyplomowych, będą prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego.

 

Zajęcia stacjonarne będą odbywały się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego (z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego).

Co do zasady w formie zdalnej (na platformie Microsoft Office 365) będą prowadzone wykłady i konwersatoria ogólnouniwersyteckie oraz wykłady misyjne. Informacje o formie prowadzenia poszczególnych zajęć zostaną podane przez wydziały, przy czym końcowe zaliczenia zajęć i egzaminy, bez względu na formę prowadzenia zajęć, będą odbywały się stacjonarnie.

Organizacja kształcenia może ulec zmianie w przypadku ograniczenia kształcenia stacjonarnego na uniwersytecie spowodowanego względami epidemicznymi.

Pełna treść zarządzenia