KUL Logo

(PL)  

(PL) Kulturoznawstwo

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym, społecznym, a także artystycznym
 • realizacji celów praktycznych ukierunkowanych na profesjonalne zachowania zawodowe kulturoznawcy
 • pracy w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, na stanowisku nauczyciela „wiedzy o kulturze” oraz przedmiotów z kształcenia artystycznego lub przedsiębiorczości (w obszarze kultury) dla III i IV poziomu kształcenia młodzieży
 • pracy jako instruktor kulturalno-oświatowy w ośrodkach kultury, koordynator do spraw organizacji widowisk, specjalista do spraw edukacji w teatrach, domach kultury, muzeach, specjalista do spraw promocji i organizacji imprez w instytucjach kultury, koordynator i twórca projektów lokalnych i ogólnopolskich czy europejskich w dziedzinie kultury i sztuki, pracownik merytoryczny parków edukacyjnych m.in. etnograficznych, naukowych, specjalista do spraw wystaw w muzeach oraz kustosz w instytucjach kulturalno-społecznych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW

PLAN STUDIÓW (od roku akad. 2017/2018)


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe:
  • praktyki zawodowe – 3 tygodniowe, Instytucje przyjmujące na praktyki to: Centrum Spotkania Kultur; Domy kultury (m.in. Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie); Muzea (m.in. Państwowe Muzeum na Majdanku)
  • zajęcia terenowe, poznając działalność instytucji kulturalnych
  • zajęcia warsztatowe pozwalają nabyć umiejętności i opanować narzędzia przydatne do poruszania się zarówno w rozwijającym się dynamicznie cyfrowym świecie, jak i w klasycznych technikach plastycznych (rysunek, malarstwo, rzeźba, Ikona)
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Przy kierunku działa Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa KUL, które organizuje odczyty, dyskusje, sympozja, wystawy, konkursy, wyjazdy naukowe, ponadto we współpracy z pracownią klasycznych technik artystycznych jest organizatorem warsztatów pisania ikon.

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera udział w projektach i programach: program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Liga Odpowiedzialnego Biznesu; Projekt „Aktywny student – aktywny absolwent”; Projekt “Zdobądź zatrudnienie”, Bezpłatny Kurs Fundraisingu.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • specjalność Filozoficzny wymiar kultury: Absolwent podejmuje problem rozumienia kultury, złożoności i uwarunkowań zjawisk kulturowych i artystycznych czy medialnych, relacji pomiędzy obszarami kulturowymi, jak religia czy sztuka, społecznych uwarunkowań funkcjonowania kultury, przygotowuje się do pracy w obszarze kultury
 • specjalność Kultura w działaniu: Absolwent analizuje i porównuje zjawiska kulturowe, używa poznane podczas studiów i praktyk metody i instrumenty badawcze i twórcze do kreatywnego i krytycznego uczestnictwa w kulturze lokalnej i globalnej

 • kompetencje w zakresie przygotowywania autorskich projektów wystawienniczych, prezentacji (także w formie multimedialnej) samodzielnie przygotowanych wyników badań

 • znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie B2

Absolwent:

 • potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi głównie w zakresie: przygotowywania wystąpień za pomocą programów edycyjnych, kalkulacyjnych, prezentacyjnych
 • posługiwać się biegle podstawowymi aplikacjami oraz programami niezbędnymi w pracy kulturoznawcy

Absolwent:

 • potrafi zastosować narzędzia analityczne do refleksji nad zjawiskami kultury zwłaszcza dziełami filmowymi oraz medialnymi
 • posiada podstawową umiejętność opisu, analizy i klasyfikacji dzieła sztuki pod względem tematycznym, typologicznym, chronologicznym, geograficznym, technologicznym

 • kompetencje w zakresie przygotowania projektów finansujących inicjatywy kulturalne, artystyczne i z zakresu turystyki kulturowej
 • kompetencje w zakresie znajomości prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej
 • kompetencje w zakresie organizacji wystaw indywidualnych, autonomicznych stanowisk kuratorskich

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci niezależnie od obszaru kształcenia w jakim realizowane były studia, jak i kierunku ukończonych przez nich studiów.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.