KUL Logo

(PL)  

(PL) Historia sztuki

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia specjalistycznej pracy jako historyk sztuki, muzealnik, animator kultury, krytyk sztuki, w takich miejscach jak galerie sztuki, muzea, ośrodki kultury, instytucje zajmujące się ochroną i inwentaryzacją zabytków, a także handlem dziełami sztuki; studia pozwalają zdobyć umiejętność pozyskiwania funduszy grantowych, budowania strategii instytucji kultury w otoczeniu cyfrowym; przygotowują do pracy z osobami o szczególnych potrzebach w instytucjach kultury.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do: 

 • starania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!

Historia Sztuki KUL.


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • w zależności od zainteresowań – praktyki muzealne lub kuratorskie w wybranej przez studenta instytucji w wymiarze 85 godzin

Praktyki nadobowiązkowe:

 • możliwość wyboru z oferty dostępnej w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • Umiejętność przygotowania kampanii promocyjnej instytucji kultury lub konkretnego wydarzenia kulturalnego.
 • Umiejętność sporządzenia krytycznej recenzji z wydarzenia kulturalnego, zwłaszcza wystaw artystycznych.
 • Umiejętność pracy z osobami o szczególnych potrzebach w kontekście działania instytucji kultury.
 • Umiejętność stosowania prawa autorskiego i praw związanych z zarządzaniem własnością intelektualną w pracach instytucji muzealnych i wystawienniczych.
 • Umiejętność pozyskiwania funduszy (sporządzania wniosków) pomocowych i grantowych w zakresie działalność instytucji kultury.

 • Umiejętność pracy w zespole i kierowania jego pracami.
 • Umiejętność krytycznego spojrzenia na współczesną kulturę wizualną i rozumienie funkcji obrazu w procesie komunikacji.
 • Znajomość nowych mediów i ich związków ze sztuką w przekazie treści.
 • Umiejętność komunikowania wiedzy specjalistycznym językiem z zakresu wiedzy o sztuce.
 • Znajomość języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu wiedzy o sztuce.

 • Znajomość podstaw funkcjonowania rynku dzieł sztuki; dostrzeżenie w dziele sztuki również produktu rynkowego, wymagającego zabiegów marketingowych.
 • Znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

 • Znajomość technik pracy komputerowej z zasobami wizualnymi (archiwów cyfrowych, bazy danych).
 • Umiejętność korzystania z umieszczonych w sieci kolekcji muzealnych.

 • Umiejętność prowadzenia badań w perspektywie interdyscyplinarnej.
 • Samodzielność badawcza – umiejętność zdobywania wiedzy, rozwijania metod badawczych, poddawania krytyce wyników badań.
 • Umiejętność zastosowania w odniesieniu do dzieł sztuki analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych.

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku historia sztuki,

b) absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra kierunków pokrewnych: ochrona zabytków, konserwacja, studia artystyczne oraz architektura, architektura krajobrazu,

c) absolwenci studiów I stopnia z innych kierunków przypisanych do dyscyplin w ramach dziedzin nauk humanistycznych i społecznych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.