KUL Logo

(PL)  

(PL) Sztuczna inteligencja

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w charakterze specjalisty w zakresie projektowania systemów inteligentnych, oceny przydatności systemów inteligentnych, programisty

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia w zakresie filozofii, kognitywistyki oraz na kierunkach informatycznych
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

 • Praktyki obowiązkowe:

Praktyki zawodowe w firmie IT bądź innej instytucji związanej z tworzeniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii.

 • Praktyki nadobowiązkowe:

Studenci mogą korzystać z oferty praktyk i staży dostępnej w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

 • Staże:

Oferta praktyki i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę:

 • formułować i rozwiązywać problemy teoretyczne dotyczące istoty i zastosowania sztucznych systemów inteligentnych;
 • tworzyć proste i złożone programy komputerowe do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów;
 • dobrać i zastosować odpowiednie metody i narzędzia z palety dostępnych w ramach sztucznej inteligencji do rozwiązywania problemów i wykonania praktycznych zadań z zakresu budowy systemów informatycznych.

Absolwent potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu teorii i praktyki sztucznej inteligencji oraz prezentować wyniki badań i aktualne rozwiązania technologiczne osobom nie będącym specjalistami w tej dziedzinie; brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich w formie pisemnej i ustnej, w szczególności w zakresie sztucznej inteligencji i nowych technologii.

Absolwent jest przygotowany do organizacji pracy własnej indywidualnej i w grupie w kontekście realizacji projektów IT.

Programować w języku skryptowym Python, w języku R; korzystać ze specjalistycznych narzędzi programistycznych w zakresie automatyzacji rozumowań, reprezentacji wiedzy, maszynowego uczenia się i przetwarzania języka naturalnego.

Przygotowanie pracy licencjackiej w ramach seminarium pozwala na uzyskanie podstawowych kompetencji akademickich. Dodatkowo w ramach projektów realizowanych na niektórych zajęciach studenci mają okazje do wzięcia udziału w zespołowych badaniach realizowanych przez pracowników Uniwersytetu.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • matematyka (50 % wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25 % wyniku końcowego)
 • język polski (poziom rozszerzony), lub biologia, lub fizyka, lub informatyka, lub filozofia (25 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • matematyka (50 % wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25 % wyniku końcowego)
 • język polski (poziom rozszerzony), lub biologia, lub fizyka, lub informatyka, lub filozofia (25 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2023/2024.

Kandydaci cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • matematyka (50 % wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25 % wyniku końcowego)
 • język polski (poziom rozszerzony), lub biologia, lub fizyka, lub informatyka, lub filozofia (25 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2023/2024.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata spośród następujących: matematyka, język obcy nowożytny, biologia, fizyka, informatyka lub filozofia (50% wyniku końcowego)

 

Więcej informacji o Sztucznej Inteligencji na KUL