KUL Logo

(PL)  

(PL) Dietetyka w Stalowej Woli

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “англійська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia w zakresie dietetyki obejmują dwie specjalności:

 • poradnictwo żywieniowe
 • dietetyka kliniczna

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w zawodzie dietetyk w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, gabinetach i poradniach dietetycznych, placówkach sportowych (klubach sportowych, fitness oraz siłowniach), salonach kosmetycznych i SPA, instytucjach zajmujących się edukacją żywieniową

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia,
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych w zakresie poradnictwa dietetycznego i dietetyki klinicznej

PROGRAM STUDIÓW

Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • 480 godz. praktyk zawodowych

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent po ukończeniu studiów będzie posiadał:

 • specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu planowania różnych diet i ich wpływu na organizm ludzki zdrowy i w różnych stanach chorobowych
 • umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem i narzędziami stosowanymi w praktyce dietetyka
 • specjalistyczną wiedzę  i umiejętności z zakresu systemów zarządzania jakością w produkcji żywności
 • wiedzę z zakresu wpływu składników diet na metabolizm organizmu i umiejętności praktycznego zastosowania tej wiedzy
 • umiejętność oceny stanu odżywiania, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze i energię dla osób chorych i zdrowych

Absolwent:

 • posiada rozwinięte umiejętności komunikacyjne potrzebne do kontaktu z różnymi grupami pacjentów
 • uczestniczy w dyskusjach dotyczących problematyki z zakresu dietetyki wykorzystując język naukowy
 • przygotowuje opracowania zagadnień związanych z naukami o zdrowiu i potrafi je prezentować
 • jest zdolny do pracy w zespole przyjmując w nim różne zadania i role
 • korzysta z różnych mediów i potrafi wykorzystać nabyte informacje do rozwoju i ugruntowania wiedzy

 • znajomość podstaw przedsiębiorczości
 • przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej w zawodzie dietetyk
 • znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży; znajomość metod panowania strategicznego

 • umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
 • stosowania podstawowych metod i technologii informatycznych

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata z jednego z następujących: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.