KUL Logo

(PL)  

(PL) Zarządzanie instytucjami kościelnymi

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.CEL STUDIÓW:

• Dostarczenie kompleksowej wiedzy pozwalającej efektywnie zarządzać instytucją kościelną z uwzględnieniem charyzmatu i misji poszczególnych instytutów zakonnych, prowadzonych przez podmioty kościelne dzieł oraz ich funkcji, jaką pełnią instytucje kościelne w państwie.
• Podniesienie kwalifikacji wymaganych przez prawo kanoniczne do pełnienia zadań zarządcy dóbr kościelnych (np. ekonoma, proboszcza lub dyrektora ustanowionej instytucji kościelnej).
• Uzupełnienie i pogłębienie posiadanej wiedzy z zarządzania i ekonomii w instytucjach kościelnych,
• Perspektywy rozwoju osobowego piastujące urzędy kościelne.

ADRESACI:

Ekonomowie: diecezjalni i zakonni · Proboszczowie, wikariusze, którzy odpowiedzialni są za określone dzieła kościelne · Przełożeni domów zakonnych · Dyrektorzy instytucji kościelnych · Osoby świeckie zatrudnione  w instytucjach kościelnych czy z nimi współpracujący · Wierni świecy, którzy chcą uzyskać dodatkowe i wymagane kwalifikacje z zakresu zarządzania majątkiem kościelnym.

Studia te zostały zorganizowane na mocy porozumienia o współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II a Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce z dnia 11 stycznia 2023 r.

 

 

Studia zapewniają kompleksowy program z zakresu, zarządzania, ekonomii, prawa kanonicznego i psychologii.

Moduł 1 – Zarządzanie

Podstawy zarządzania
Cele i metody zarządzania majątkiem kościelnym
Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych i zarządzanie nimi
Budżetowanie projektów inwestycyjnych
Podstawy działalności gospodarczej przez instytucje kościelne
Opodatkowanie działalności gospodarczej
Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób duchownych
Zarządzanie cmentarzem
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Moduł 2 – Prawo kanoniczne

Zarządzanie dobrami kościelnymi według ius proprium instytutu zakonnego
Kompetencje proboszcza w zakresie zarządzania dobrami materialnymi parafii
Prawa i obowiązki ekonoma w instytucie zakonnym
Transparentność finansowa jako niezbędny modus operandi wiarygodności Kościoła
Zarządzanie nadzwyczajne według prawa kanonicznego
Kwestia spadków i testamentów osób konsekrowanych w prawie kanonicznym i polskim
Wytyczne Stolicy Apostolskiej w służbie charyzmatu i misji instytutów zakonnych
Nadzór i audyt w zarządzaniu dziełem zakonnym
Kwestia własności kościoła w sytuacji powierzenia parafii instytutowi zakonnemu
Postępowanie w sytuacji oskarżeń o nadużycia seksualne
Moduł 3 – Prawo cywilne

Zasady reprezentacji podmiotu kościelnego w państwowym porządku prawnym
Podstawy zawierania umów cywilnoprawnych, dzierżaw i   służebności
Prawo pracy w instytucjach kościelnych
Kwestia odpowiedzialności finansowej za nadużycia seksualne
Cyberprzestępczość i wyłudzenia finansowe
Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa sakralnego
Wytyczne dotyczące konserwacji zabytków
Ochrona własności intelektualnej

Moduł 4 – Marketing
Działalność marketingowa instytucji kościelnych
Kształtowanie wizerunku parafii/podmiotu zakonnego i ich dzieł
Zastosowanie mediów w duszpasterstwie
Psychologia zarządzania instytucjami kościelnymi
Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych
Kwestia konfliktu relacji między przełożonym domu
a proboszczem/rektorem kościoła
Public relations
Język komunikacji międzyosobowej

Moduł 5 – zajęcia praktyczne
Analiza dobrych praktyk zarządzania domem zakonnym i parafią
Studium przypadków
Aspekty praktyczne zarządzania majątkiem w instytutach zakonnych
Jak wybrać adwokata w sprawie reprezentacji instytutu zakonnego
przed organami władzy publicznej

Łączna liczba godzin: 200

Pierwszy i ostatni zjazd w semestrze odbywa się stacjonarnie. Pozostałe zajęcia realizowane są zdalnie za pośrednictwem platformy Teams w soboty co dwa tygodnie.

Harmonogram spotkań: 

dr Marek Grygiel SChr

Dr Aneta Biały

Adiunkt w Katedra Prawa Cywilnego

Instytut Nauk Prawnych KUL

Mgr szt. Damian Bieniek

Główny specjalista ds. produkcji medialnej

Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

S. dr Natanaela Błażejczyk CSSF

Konsultant Konferencji Episkopatu Polski

ds. ochrony zabytków sakralnych.

O. prof. dr hab. Dariusz Borek OCam

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie

Zakład Kanonicznego Prawa Administracyjnego UKSW

Mgr Andrzej Borowski

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

O. dr hab. Arkadiusz Domaszk SDB, prof. UKSW

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie

Zakład Prawa o Dobrach Doczesnych Kościoła UKSW

O. dr Marek Grygiel SCh

Ekonom Generalny Towarzystwa Chrystusowego

Dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL

Profesor w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji

Instytut Nauk Prawnych KUL

Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL

Profesor w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Instytut Prawa Kanonicznego KUL

Ks. dr Paweł Lewandowski

Adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Instytut Prawa Kanonicznego KUL

Ks. dr hab. Piotr Majer, prof. UPJPII

Wydział Prawa Kanonicznego UPJPII w Krakowie

Katedra Kanonicznego Prawa Małżeńskiego UPJPII

Dr Piotr Mamcarz

Adiunkt w Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji

Instytut Psychologii KUL

Dr Monika Wawer

Dr hab. Paweł Nowik, prof. KUL

Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Instytut Nauk Prawnych KUL

Dr Robert Pankiewicz

Adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości

Instytut Ekonomii i Finansów KUL

Dr Agnieszka Romanko

Adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Instytut Prawa Kanonicznego KUL

O. dr hab. Marek Saj CSsR, prof. UKSW

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie

Zakład Kanonicznego Prawa Karnego UKSW

Dr Robert Skrobotowicz

Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego

Instytut Nauk Prawnych KUL

Dr Jacek Sobek

Adiunkt w Katedrze Psychologii Pracy,

Organizacji i Rehabilitacji Psychospołecznej

Instytut Psychologii KUL

Dr Anna Spoz

Adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości

Instytut Ekonomii i Finansów KUL

Mgr Michał Strzelczyk

Główny Specjalista Departamentu Cyberbezpieczeństwa

Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Mgr Urszula Chruściel

Kierownik ZUS w Łukowie

Prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski

Profesor w Katedrze Prawa Handlowego

Instytut Nauk Prawnych KUL

Ks. dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego UO

O. mgr Robert Wawrzeniecki OMI

Sekretarz wykonawczy Konsulty Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych

Dr Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka, Retoryki i Prawa Mediów

Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania

Pełnomocnik Rektora ds. komunikacji i promocji KUL

S. dr Katarzyna Więcek FMA

Kierownik Biura Prawnego Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski

Dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL

Profesor w Katedrze Historii Liturgii

Instytut Nauk Teologicznych KUL

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • Zna miejsce i role instytucji kościelnych oraz misję, jaką pełnią w Kościele
 • Rozumie specyfikę procesów zarządzania i przywództwa w instytucjach kościelnych
 • Zna regulacje prawne w zakresie zarządzania instytucjami kościelnymi
 • Zna metody zarządzania i procesy w nich zachodzące
 • Rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania i marketingu instytucjami kościelnymi oraz procesów w tworzeniu wizerunku

KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE:

 • Posiada zdolności do interpretowania przepisów prawa państwowego i kanonicznego
 • Zdobył umiejętności kształtowaniu liderów instytucji kościelnych;
 • Jest odpowiedzialny za pełnienie funkcji zawodowych w zakresie administrowania dobrami kościelnymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Rozumie potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego i poszerzania własnych kwalifikacji;
 • Potrafi otwarcie i jasno wyrażać swoje stanowisko z jednoczesnym respektowaniem zawartych umów;
 • Ma umiejętność współpracy z instytucjami kościelnymi, państwowymi organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Opłata za semestr: 2200 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Pierwszy i ostatni zjazd w semestrze odbywa się stacjonarnie. Pozostałe zajęcia realizowane są on-line.
Opłata za semestr: 2200 zł  (możliwe raty).
Liczba semestrów: 2
Zajęcia prowadzone są w soboty.

KIEROWNIK STUDIÓW

ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL 
pawel.kaleta@kul.pl

 

SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 98

+48 81 445 39 96

 +48 502 681 994

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj