KUL Logo

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór do programu „Solidarni z Ukrainą”!

Program dedykowany jest studentom obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski z terytorium Ukrainy po 23 lutego 2022 r. i chcieliby kontynuować studia lub odbywać inne formy kształcenia w KUL.

W ramach projektu KUL oferuje studentom następujące formy wsparcia:

  • stypendium w wysokości 1500 zł. miesięcznie;
  • pokrycie kosztów zamieszkania w domu studenckim KUL;
  • bezpłatny kurs języka polskiego w wymiarze nie mniejszym niż 15 godzin zajęć tygodniowo;
  • dostęp do opieki psychologicznej i prawnej związanej z kształceniem.

Rekrutacja będzie prowadzona od chwili ogłoszenia naboru do 23 czerwca 2022 r. wyłącznie za pośrednictwem Biura Rekrutacji KUL.

O przyjęciu zdecyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

Dokumenty można składać osobiście w Biurze lub wysłać skany na adres mailowy: study@kul.pl wpisując temat wiadomości: „Rekrutacja KUL – Solidarni z Ukrainą”.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Szczegółowe informacje i zasady rekrutacji dostępne są w Regulaminie projektu!

Dokumenty do pobrania:

1. REGULAMIN PROJEKTU

2. FORMULARZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

3. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROGRAMU

4. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU STUDENTA UCZELNI UKRAIŃSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNA PRAWNEGO (dla studentów niepełnoletnich)

Zapraszamy do rejestracji i złożenia dokumentów!