KUL Logo

(PL)  

(PL) Retoryka stosowana — tryb hybrydowy

Извините, этот техт доступен только в “польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Od roku akademickiego 2023/2024 zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym! Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia zawodów, w których umiejętności komunikacyjne stanowią podstawę funkcjonowania
 • nabycie wiedzy na temat różnych form prowadzenia dyskursu we współczesnym świecie
 • wypracowania umiejętności pożądanych przez pracodawców: samodzielności, kreatywności i interdyscyplinarności
 • moderowanie pracy zespołowej i rozwijanie wielozadaniowości
 • nabywanie umiejętności prognozowania i planowania
 • doskonalenie kompetencji motywacyjnych

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych
 • podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej

PROGRAM STUDIÓW

Od roku akademickiego 2023/2024 zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym! Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Związane z realizacją programu studiów, polegające na organizacji:
  • ogólnopolskiej konferencji naukowej,
  • Akademickich Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich,
  • Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Oratorskiego,
  • prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla studentów oraz uczniów szkół średnich,
  • udziale w projektach badawczych pracowników kierunku,
  • współpracy z instytucjami: Polskim Towarzystwem Retorycznym, Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie, Polskim Radiem Lublin.
 • Możliwość realizacji praktyk w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

Staże:

Możliwość odbywania staży w instytucjach wykorzystujących komunikację retoryczną np. w instytucjach kultury, agencjach reklamowych i wizerunkowych, instytucjach edukacyjnych i w mediach. Istnieje możliwość staży płatnych w ramach różnych projektów realizowanych przez uniwersytet.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów • umiejętności w zakresie stosowania strategii i taktyk retorycznych
 • kompetencji dotyczących wykorzystania etykiety w dyskursie dyplomatycznym
 • umiejętności organizacji konferencji i spotkań okolicznościowych
 • umiejętności pisania i wygłaszania przemówień okolicznościowych oraz sztuki improwizacji w dyskursie społecznym
 • umiejętności stosowania technik paralelnej argumentacji retorycznej
 • moderowania marketingu politycznego
 • autoprezentacji, kreowania wizerunku oraz kształtowania etosu marki
 • organizacji konferencji, wystąpień, spotkań biznesowych
 • budowania perswazyjnych przekazów reklamowych
 • wykorzystania strategii i technik negocjacyjnych w dyskursie marketingowym

 • przygotowywanie wystąpień publicznych z uwzględnieniem elementów akcji oratorskiej
 • komunikacji w zakresie perswazji emocjonalnej, motywacyjnej i racjonalnej
 • świadomego używania komunikacji niewerbalnej, argumentowania, panowania nad stresem i emocjami
 • stosowania technik i strategii negocjacyjnych i rozpoznawania manipulacji w negocjacjach
 • prowadzenia konwersacji w dyskursie dyplomatycznym i marketingowym
 • prowadzenia dyskursu respektującego różnice międzykulturowe
 • wykorzystywania terminów grzecznościowych oraz stosowania etykiety i netykiety w dyskursie dyplomatycznym i marketingowym

Doskonalimy umiejętności:

 • rozpoznawania i prognozowania potrzeb rynkowych z perspektywy komunikacji retorycznej
 • budowania komunikacyjnych strategii rozwoju biznesowego

 • umiejętność obsługi programów do tworzenia prezentacji multimedialnych (PowerPoint, Prezi i inne)
 • umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia
 • inwencyjnego prognozowania i planowania
 • analitycznego, syntetycznego oraz generalizującego podejścia do rozwiązywania problemów

Absolwent potrafi:

 • umiejętność formułowania problemów badawczych
 • umiejętności dobierania odpowiednich źródeł informacji i dokonywania krytycznej analizy danych
 • umiejętność łączenia stanowisk przeciwnych i dokonywania syntezy w badaniach
 • umiejętność dobierania właściwych metod badawczychZasady rekrutacji


Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.