KUL Logo

(PL)  

(PL) Filozofia — grupa w trybie stacjonarnym lub hybrydowym

Извините, этот техт доступен только в “польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Od roku akademickiego 2023/2024 zajęcia dla jednej z grup prowadzone są w trybie hybrydowym! Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pogłębiania zdobytych umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia, uczą orientacji w różnych dziedzinach życia społecznego
 • działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych oraz do pełnienia różnych ról społecznych
 • pracy w instytucjach naukowych, oświatowych, kulturalnych i administracyjnych, w wydawnictwach i redakcjach

Tytuł magistra uprawnia do:

 • kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej lub na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW

Od roku akademickiego 2023/2024 zajęcia dla jednej z grup prowadzone są w trybie hybrydowym! Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!

Szczegółowe informacje o kierunku realizowanym w trybie hybrydowym dostępne są na: www.filozofiahybrydowa.kul.pl


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe:

 •  oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników
 • umiejętność dowodzenia twierdzeń logicznych, znajdowania struktury logicznej wypowiedzi

 • umiejętność zajmowania stanowiska w podstawowych dyskusjach światopoglądowych
 • analizowanie i krytyka dyskutowanych tez
 • umiejętność dyskutowania, streszczania i parafrazowania tak własnego jak i cudzego stanowiska
 • znajdowanie rozwiązań problemów filozoficznych, analizowanie i porównywanie założeń systemów filozoficznych oraz ich konsekwencji
 • współdziałanie i praca w grupie w różnych rolach
 • formułowanie i wygłaszania poprawnych retorycznie wypowiedzi ustnych

 • efektywne organizowanie pracy własnej
 • planowanie w krótkiej i długiej perspektywie czasowej
 • zarządzanie zespołem ludzi
 • umiejętności przydatne w biznesie, np. szukanie alternatywnych rozwiązań, myślenie analityczne, budowanie syntez
 • kompetencje przydatne na rynku doradztwa, np. w dziedzinie bioetyki oraz tworzenia kodeksów etycznych dla firm

 • efektywne posługiwanie się podstawowymi technologiami informatycznymi (edytory, narzędzia do tworzenia prezentacji oraz stron www)
 • umiejętność doboru właściwych narzędzi do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszczenia i analizy argumentów filozoficznych, identyfikacji ich kluczowych tez, założeń i konsekwencji

 • dowodzenie twierdzeń logicznych, znajdowanie struktury logicznej wypowiedzi, parafrazowanie wypowiedzi języka naturalnego w językach różnych systemów logiki
 • umiejętności formułowania problemu, dostrzeżenia jego założeń, oraz konsekwencji proponowanego rozwiązania
 • pogłębiona analiza przemian kulturowych, tendencji w rozwoju myśli i idei, relacji między różnymi dziedzinami wiedzy

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.