KUL Logo

(PL)  

(PL) Filologia germańska

Извините, этот техт доступен только в “польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w biurach tłumaczeń niemieckojęzycznych, wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu, turystyce, placówkach i organizacjach kulturalnych, międzynarodowych firmach i korporacjach o zróżnicowanym profilu ukierunkowanych na kontakty z partnerami i klientami niemieckojęzycznymi oraz anglojęzycznymi
 • pracy nauczyciela w szkołach na wszystkich poziomach edukacyjnych

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • kontynuowania nauki w szkole doktorskiej;
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych związanych z pogłębianiem kompetencji językowych, w zakresie nauczania języka niemieckiego oraz specjalistycznych studiów kształcących tłumaczy;
 • specjalizacja nauczycielska nadaje uprawnienia do nauczania języka niemieckiego w szkole

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • 150 godzin praktyk pedagogicznych w szkołach (specjalizacja nauczycielska)
 • 60 godzin praktyk tłumaczeniowych w Urzędzie Miasta, w szkołach językowych (specjalizacja translatologiczna)

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • oferta staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • znajomość języka niemieckiego na poziomie zbliżonym do języka ojczystego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • płynna komunikacja w języku niemieckim w mowie i piśmie
 • znajomość uwarunkowań kulturowych, interkulturowych i historycznych w komunikacji zawodowej
 • posługiwanie się językami specjalistycznymi niezbędnymi do wykonywania zawodu tłumacza w różnych branżach, w tym językiem prawa i ekonomii — specjalizacja translatologiczna
 • specjalizacja w zakresie tłumaczenia pisemnego (użytkowego i literackiego) oraz ustnego (konsekutywnego i symultanicznego) — specjalizacja translatologiczna
 • umiejętność wdrożenia w praktykę warsztatu tłumacza przysięgłego i podjęcia samodzielnej pracy zawodowej — specjalizacja translatologiczna
 • po odbyciu w ramach specjalizacji nauczycielskiej kształcenia zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r.) absolwent posiada uprawnienia do nauczania w języka niemieckiego w szkole
 • umiejętność komunikowania się w pracy zawodowej w języku angielskim na poziomie B2 (specjalizacja Język angielski w komunikacji zawodowej B1-B2)

 • umiejętność organizowania procesu uczenia się innych osób
 • umiejętność pracy w grupie i dyskusji
 • kompetencje wygłaszania prezentacji
 • umiejętność argumentowania w języku niemieckim

 • Absolwent może pracować jako tłumacz i lektor/nauczyciel języka niemieckiego w ramach samozatrudnienia, prowadzić własną szkołę językową, a także inne formy działalności gospodarczej opartej na wysokich kompetencjach językowych.

 • Absolwent biegle posługuje się edytorami tekstu, zaawansowanymi technikami komunikacyjno-informatycznymi, tworzy prezentacje PowerPoint, zna komputerowy warsztat tłumacza.

 • Absolwent potrafi formułować problemy, dobierać źródła informacji, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji, dobierać właściwe metody i narzędzia badań.

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia germańska

b) absolwenci kolegiów nauczycielskich posiadający tytuł licencjata filologii germańskiej

c) absolwenci lingwistyki stosowanej ze specjalnością język niemiecki

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.