KUL Logo

(PL)  

(PL) Zarządzanie cyberbezpieczeństwem jednostek samorządu terytorialnego

Извините, этот техт доступен только в “польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

 • Celem studiów jest wyposażenie pracowników samorządowych i innych zainteresowanych instytucji w wiedzę i umiejętności wspomagające realizację codziennych działań  zawodowych związanych z cyberbezpieczeństwem

ADRESACI:

 • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, zainteresowani poszerzaniem wiedzy i zdobyciem kompetencji  zakresie cyberprzestrzeni i zarządzania bezpieczeństwem systemów sieciowych
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS, w tym szczególnie studenci i absolwenci kierunków społecznych i informatycznych


Przedmioty:

 • Cyfryzacja administracji samorządowej – cele i wyzwania
 • Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa
 • Jednostka samorządu terytorialnego w systemie cyberbezpieczeństwa państwa
 • Ochrona informacji niejawnych w sieciach i systemach teleinformatycznych
 • Zarządzanie incydentami ochrony danych osobowych – RODO
 • Odpowiedzialność administracyjna, karna i cywilna za incydenty cyberbezpieczeństwa
 • Finansowanie i zakupy systemów cyberbezpieczeństwa — przetargi, umowy, spory
 • Zarządzanie usługami informatycznymi urzędu zgodnie z wymaganiami PNISO/IEC 20000-1,2
 • Szacowanie ryzyka cyberbezpieczeństwa – PN-ISO//IEC 27005
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem / bezpieczeństwem informacji zgodnie z
  wymaganiami PN-ISO/IEC 27001 (27002)
 • Cyberbezpieczeństwo danych osobowych – RODO, PN-ISO/IEC 27701
 • Zarządzanie incydentami cyberbezpieczeństwa – ISO/IEC 27005
 • Przestępstwa w cyberprzestrzeni i wspólpraca z organami ścigania
 • Zarządzanie ciągłością działania w sytuacji kryzysowej i odbudowa po katastrofie – PN-ISO 22301
 • Rozwiązania cyberbezpieczeństwa dla JST – wykłady i prezentacje liderów rynku cyberbezpieczeństwa
 • Modelowanie procesów cyberbezpieczeństwa
 • Projekt końcowydr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
Specjalista w zakresie bezpieczeństwa narodowego

dr Łukasz Kister – koordynator merytoryczny, ekspert (cyber) bezpieczeństwa
20 lat doświadczeń w projektowaniu, wdrażaniu, nadzorowaniu i audytowaniu systemów bezpieczeństwa w instytucjach publicznych i biznesie.


Kadrę dydaktyczną stanowią eksperci, praktycy związani z przedmiotowo tematyką. Prowadzący posiadają wieloletnie doświadczenie w obszarze realizowanych studiów podyplomowych. Są pracownikami i współpracownikami instytucji państwowych, publicznych i prywatnych.


KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • Umiejętność łączenia kompetencji społecznych, prawnych i branżowych w zakresie analizy szans i wyzwań w zakresie cyberbezpieczeństwa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Umiejętność wykorzystania wiedzy społecznej do analizy wyzwań w obszarze cyberbezpieczeństwa

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • Umiejętność nawiązywania wielowymiarowych, bezpiecznych kontaktów w środowisku sieciowym

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • Umiejętność diagnozowania i monitorowania bezpieczeństwa sprzętu wykorzystywanego do pracy w sieci

Absolwent posiada umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów w obszarze cyberbezpieczeństwa, oceny wpływu otoczenia zewnętrznego na te procesy oraz przygotowania i podejmowania decyzji. Jest przygotowany do efektywnej pracy w organizacjach działających na rzecz cyberbezpieczeństwa.

Opłata za semestr: 1950 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym —> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI