KUL Logo

(PL)  

(PL) Zamówienia publiczne

Извините, этот техт доступен только в “польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Zamówienia publiczne to jeden z kluczowych obszarów działania podmiotów publicznych i prywatnych, który wymaga od jego uczestników — zamawiającego oraz wykonawcy, posiadania specjalistycznej wiedzy i kompetencji w tym zakresie. W związku z tym, że zamówienia publiczne podlegają szczegółowym procedurom, zarówno zamawiający jak i wykonawcy muszą działać w ściśle określony sposób i spełniać wymagania zdefiniowane w przepisach regulujących system zamówień w Polsce. Studia podyplomowe wpisują się tym samym w potrzebę doskonalenia i profesjonalizacji uczestników sformalizowanego procesu, którego celem jest skuteczne przygotowanie, udzielenie i wykonanie zamówienia publicznego. Studia te mają za zadanie przygotować słuchaczy do pełnienia obowiązków w procedurze udzielenia zamówienia oraz podejmowania działań zgodnych z Prawem zamówień publicznych i adekwatnych do konkretnych stanów faktycznych, poprzez nabycie specjalistycznej wiedzy i praktycznych kompetencji. Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z dużą ilością zajęć praktycznych słuchacze zostaną przygotowani do pełnienia funkcji zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie),
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia,
  tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS,
 • pracownicy administracji publicznej (zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej) lub osoby, które mają zamiar podjąć pracę w instytucjach stosujących przepisy o zamówieniach publicznych,

dr hab. Magdalena Kisała

Dr hab. Magdalena Kisała specjalizuje się w prawie samorządu terytorialnego, nawiązywaniu współpracy podmiotów publicznych i niepublicznych oraz tematyce stosowania instrumentarium zarządzania jakością w administracji publicznej.

dr Łukasz Bednarski – specjalista ds. zamówień publicznych,

dr Beata Zięba — Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych,

dr hab. Michał Domagała – radca prawny, specjalizuje się w prawie energetycznym oraz prawie zamówień publicznych,

dr hab. Małgorzata Ganczar – radca prawny, specjalizuje się w informatyzacji administracji publicznej oraz ochronie danych osobowych,

mgr Karolina Figas-Bednarska – radca prawny,

dr Jacek Trzewik – prowadzi badania w obszarze prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa spadkowego; prawa ochrony środowiska,

mgr Bartłomiej Polakowski – radca prawny,

dr Paulina Woś – radca prawny, specjalizuje się w zakresie postępowania cywilnego i prawa ubezpieczeń gospodarczych,

dr Michał Jędrzejczyk — radca prawny, specjalizuje się w prawie finansowym,


 1. System zamówień publicznych w Polsce i UE – wykład.
 2. Prawidłowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ćwiczenia.
 3. Studium przypadków zamówień publicznych – przykłady postępowań, kazusy — ćwiczenia.
 4. Analiza orzecznictwa KIO, sądów okręgowych, SN i TSUE w kontekście zamówień publicznych — ćwiczenia.
 5. Tworzenie dokumentacji na podstawie ustawy PZP – ćwiczenia.
 6. Zamówienia publiczne z punktu widzenia wykonawców – wykład.
 7. Zamówienia publiczne wyłączone ze stosowania ustawy PZP, w tym tworzenie dokumentacji: wykład i ćwiczenia.
 8. Ochrona danych osobowych w kontekście zamówień publicznych -wykład.
 9. Specyfika zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE i innych funduszy zewnętrznych – wykład.
 10. Elementy prawa cywilnego, handlowego i autorskiego w kontekście zamówień publicznych – wykład.
 11. Prawo budowlane w kontekście zamówień publicznych -wykład.
 12. Finanse publiczne -wykład.
 13. Środki ochrony prawnej w Prawie zamówień publicznych -wykład.
 14. Kontrola zamówień publicznych i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wykład.
 15. Umowy w PZP oraz w zamówieniach publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy: wykład i ćwiczenia.
 16. Egzaminy.
KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

Absolwent Studiów podyplomowych będzie przygotowany do pełnienia obowiązków na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia. Uzyska tym samym kompleksową wiedzę w powyższym zakresie, a w tym wiedzę praktyczną, związaną z analizą stanów faktycznych, stosowaniem przepisów prawa, prawidłową sekwencją podejmowanych działań oraz wiedzę teoretyczną, obejmującą interpretację przepisów prawa oraz analizę linii orzeczniczej KIO, sądów okręgowych, SN i TSUE.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z zajęciami praktycznymi absolwent nabędzie umiejętności i kwalifikacje do wykonywania różnych funkcji w postępowaniu, zarówno po stronie zamawiającego jak i wykonawcy.


Opłata za semestr: 1900 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach — max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się  (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI