KUL Logo

(PL)  

(PL) Stosunki międzynarodowe

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodów związanych z wykorzystaniem interdyscyplinarnej i rozszerzonej wiedzy oraz umiejętności z zakresu nauk społecznych, w tym nauk o stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza w instytucjach krajowych (rządowych i pozarządowych)
  i międzynarodowych oraz przedsiębiorstwach państwowych
  i prywatnych
 • samodzielnego zdobywania i uzupełniania zaawansowanej wiedzy
  i umiejętności z dziedziny nauk społecznych w zakresie stosunków międzynarodowych i nauk o polityce i administracji, także w warunkach ograniczonego dostępu do wiedzy
 • organizowania pracy i przewodzenia zespołowi
 • komunikowania, negocjowania i umiejętnego uzasadniania swojego stanowiska oraz dyskutowania o nim w języku polskim i obcym
 • myślenia oraz działania w sposób przedsiębiorczy i prospołeczny

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych
 • wykonywania zawodów związanych z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi

PROGRAM STUDIÓW

Strona www Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL

Fanpage Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL

Fanpage Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych KUL


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • W ramach programu studiów absolwent odbywa obowiązkową praktykę zawodową w wymiarze 240 godz., która jest realizowana od I roku studiów.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Możliwość realizacji praktyki nadobowiązkowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy, np. z wykorzystaniem oferty dostępnej w Biurze Karier KUL.

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • uporządkowane i pogłębione wiedza i umiejętności w dziedzinie  nauk o polityce i administracji, w tym w zakresie stosunków międzynarodowych, ich uwarunkowań i zagrożeń, związanych z dylematami współczesnej cywilizacji, m.in. w odniesieniu do integracji i bezpieczeństwa europejskiego oraz dyplomacji i komunikowania
 • zaawansowana znajomość relacji wewnętrznych i zewnętrznych Unii Europejskiej oraz międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych
 • rozszerzona wiedza praktyczna o współczesnych systemach, instytucjach politycznych i społecznych o charakterze międzynarodowym
 • umiejętność wykorzystania posiadanej rozszerzonej wiedzy i kompetencji praktycznych do diagnozowania, analizowania i rozwiązywania problemów oraz prognozowania działań i ich skutków w zakresie stosunków międzynarodowych
 • umiejętność wykorzystania i prawidłowej interpretacji przepisów prawa w zakresie stosunków międzynarodowych z uwzględnieniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz dyplomacji i komunikowania
 • umiejętność podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i etosem zawodowym

 • umiejętność wykorzystania zaawansowanej wiedzy teoretycznej i kompetencji praktycznych w procesie komunikowania międzynarodowego i międzykulturowego, zwłaszcza w zakresie prowadzenia negocjacji z otoczeniem, dyskutowania z użyciem zaawansowanej specjalistycznej terminologii oraz do przedstawienia i uzasadnienia swojego stanowiska
 • umiejętność przygotowania wypowiedzi w języku polskim oraz w języku obcym dotyczących dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym stosunków międzynarodowych, z wykorzystaniem wybranych teorii oraz różnorodnych źródeł

 • umiejętność wykorzystania zaawansowanej wiedzy z zakresu nauk o polityce i administracji do prognozowania działań szczegółowych oraz przewidywania ich skutków w obszarze stosunków międzynarodowych
 • umiejętność samodzielnego zdobywania i doskonalenie wiedzy oraz kompetencji w obszarze nauk społecznych, w tym stosunków międzynarodowych, oraz ukierunkowywania innych osób w tym zakresie
 • umiejętność zarządzania pracami zespołu oraz współpraca w jego ramach
 • umiejętność przygotowania do podjęcia aktywności w zakresie zakładania instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym związanych z realizacją stosunków międzynarodowych
 • umiejętność przygotowania projektów społecznych oraz podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i etosem zawodowym

 • umiejętność samodzielnego integrowania nabytej zaawansowanej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji
 • umiejętność wykorzystania zdobytej zaawansowanej wiedzy teoretycznej i kompetencji praktycznych do analizowania, diagnozowania, wyjaśniania i prognozowania kwestii szczegółowych odnoszących się do stosunków międzynarodowych
 • umiejętność prawidłowej oceny zagrożeń w zakresie stosunków międzynarodowych

 • umiejętność wykorzystania posiadanej zaawansowanej wiedzy teoretycznej i praktycznej do poszukiwania, konceptualizacji i rozwiązania problemów badawczych w zakresie pracy badawczej w dziedzinie  nauk o polityce i administracji, zwłaszcza w zakresie stosunków międzynarodowych
 • umiejętność doskonalenia oraz samooceny wiedzy i umiejętności w zakresie nauk o polityce i administracji, zwłaszcza w zakresie stosunków międzynarodowych

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą się ubiegać:

 • absolwenci studiów I stopnia w zakresie stosunków międzynarodowych;
 • absolwenci studiów I stopnia z innych kierunków w zakresie nauk społecznych w zakresie: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, logistyka, pedagogika, politologia, psychologia, prawo, socjologia, zarządzanie;
 • absolwenci studiów I stopnia z innych kierunków w zakresie nauk humanistycznych oraz filologii.

Kwalifikacja na podstawie: konkursu ocen na dyplomie.