KUL Logo

(PL)  

(PL) Studia w języku polskim

Sorry, this entry is only available in Polish, Russian and Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

TERMINARZ I ZASADY REKRUTACJI

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

 • Terminarz rekrutacji na studia w języku polskim (rok akademicki 2024/2025):

Nabór I w trybie konkursowym

06.05 – 12.07.2024, do godz. 15:30 rejestracja elektroniczna kandydatów w systemie e-Rekrut – (I nabór konkursowy). Warunkiem rejestracji jest zatwierdzenie  wyboru kierunków (kandydat może wybrać maksymalnie 3 kierunki), wniesienie opłaty rekrutacyjnej i załączenie skanów wymaganych dokumentów.

06.05 – 12.07.2024, do godz. 17:00 rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców sprawdzająca znajomość języka polskiego – poziom B2 (po zarejestrowaniu się i wniesieniu przez kandydata opłaty rekrutacyjnej;  termin rozmowy uzgadniany jest indywidualnie za pośrednictwem Biura Rekrutacji KUL; rozmowa przeprowadzana on-line).

12.07.2024, od godz. 10:00 egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne na wybrane kierunki studiów (dotyczy kandydatów na Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną (studia jednolite magisterskie) oraz Muzykologię (studia I stopnia).

15.07.2024, po godz. 15:30 – elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata.

15 – 18.07.2024, do godz. 15.30elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości na indywidualnym koncie w systemie e-Rekrut – zawiadomienie o przyjęciu na studia. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się jego skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

19.07.2024, godz. 14:00 przesunięcia na liście rankingowej (II termin) – dotyczy kandydatów, którzy otrzymali informacje, że ich kandydatura jest w trakcie rozpatrywania i oczekują na liście rankingowej.

19.07.2024 – po godz. 17:30 – elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego (II termin). Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata.

19 – 23.07.2024 – elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut (II termin) poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości na indywidualnym koncie w systemie e-Rekrut – zawiadomienie o przyjęciu na studia. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

w ciągu 14 dni od daty elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów – wniesienie opłat za kształcenie – dotyczy kandydatów cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności (termin płatności będzie wskazany na indywidualnym koncie kandydata w systemie e-Rekrut).

do 30.08.2024 dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Biura Rekrutacji KUL (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Po wpłynięciu dokumentów na uczelnię kandydat wpisany na listę studentów otrzyma na indywidualnym koncie komunikat – elektroniczne potwierdzenie wpływu.

do 04.10.2024okazanie do wglądu oryginałów świadectw i dyplomów w Biurze Rekrutacji KUL.

Ważne: Dokumenty dla wizy studenckiej zostaną przygotowane i wysłane w ciągu tygodnia od chwili zawiadomienia o przyjęciu na studia i wniesienia opłaty za kształcenie (dotyczy studentów przyjętych na zasadach odpłatności)!

Nabór II i III w trybie konkursowym (dotyczy: muzykologii I st., pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej – jedn. magisterskie)

19.07 – 25.07.2024 (II nabór konkursowy) / 01.08 – 19.09.2024 (III nabór konkursowy) rejestracja elektroniczna kandydatów w systemie e-Rekrut. Warunkiem rejestracji jest zatwierdzenie  wyboru kierunku, wniesienie opłaty rekrutacyjnej i załączenie skanów wymaganych dokumentów.

19 – 25.07.2024 (II nabór konkursowy) / 01.08 – 19.09.2024 (III nabór konkursowy) rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców sprawdzająca znajomość języka polskiego – poziom B2 (po zarejestrowaniu się i wniesieniu przez kandydata opłaty rekrutacyjnej;  termin rozmowy uzgadniany jest indywidualnie za pośrednictwem Biura Rekrutacji KUL; rozmowa przeprowadzana on-line).

26.07.2024, od godz. 09:00 (II nabór konkursowy) / 20.09.2024, od godz. 9:00 (III nabór konkursowy) egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne.

26.07.2024, po godz. 15:30 (II nabór konkursowy) / 20.09.2024, po godz. 15:30 (III nabór konkursowy)elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata.

26 – 31.07.2024  (II nabór konkursowy) / 20 – 26.09.2024 (III nabór konkursowy)elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości na indywidualnym koncie w systemie e-Rekrut – zawiadomienie o przyjęciu na studia. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się jego skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

w ciągu 14 dni od daty elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów – wniesienie opłat za kształcenie – dotyczy kandydatów cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności (termin płatności będzie wskazany na indywidualnym koncie kandydata w systemie e-Rekrut).

do 30.08.2024 (II nabór konkursowy) / do 30.09.2024 (III nabór konkursowy) dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Biura Rekrutacji KUL (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Po wpłynięciu dokumentów na uczelnię kandydat wpisany na listę studentów otrzyma na indywidualnym koncie komunikat – elektroniczne potwierdzenie wpływu.

do 04.10.2024okazanie do wglądu oryginałów świadectw i dyplomów w Biurze Rekrutacji KUL.

Ważne: Dokumenty dla wizy studenckiej zostaną przygotowane i wysłane w ciągu tygodnia od chwili zawiadomienia o przyjęciu na studia i wniesienia opłaty za kształcenie (dotyczy studentów przyjętych na zasadach odpłatności)!

Na wybranych kierunkach:

 • przesunięcia na liście rankingowej – dotyczy kandydatów, którzy otrzymali informacje, że ich kandydatura jest w trakcie rozpatrywania i oczekują na liście rankingowej: 24.07.2024 g. 14:00 (III termin); 29.07.2024 g. 14:00 (IV termin); 01.08.2024 g. 14:00 (V termin); 05.08.2024 g. 14:00 (VI termin); 09.08.2024 g. 14:00 (VII termin); 02.09.2024 g. 14:00 (VIII termin); 09.09.2024 g. 14:00 (IX termin); 16.09.2024 g. 14:00 (X termin); 23.09.2024 g. 14:00 (XI termin); 30.09.2024 g. 14:00 (XII termin).
 • elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego – ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata: 24.07.2024 po g. 17:30 (III termin); 29.07.2024 po g. 16:30 (IV termin); 01.08.2024 po g. 16:30 (V termin); 05.08.2024 po g. 16:30 (VI termin); 09.08.2024 po g. 16:30(VII termin); 02.09.2024 po g. 16:30 (VIII termin); 09.09.2024 po g. 16:30 (IX termin); 16.09.2024 po g. 16:30 (X termin); 23.09.2024 po g. 16:30 (XI termin); 30.09.2024 po g. 16:30 (XII termin).
 • elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata – wpis na listę studentów: 24-27.07.2024 (III termin); 29-31.07.2024 (IV termin); 01-03.08.2024 (V termin); 05-08.08.2024 (VI termin); 09-13.08.2024 (VII termin); 02-05.09.2024 (VIII termin); 09-12.09.2024 (IX termin); 16-19.09.2024 (X termin); 23-26.09.2024 (XI termin); 30.09. – 03.10.2024 (XII termin).

Przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych i okazanie do wglądu oryginałów:

 • kandydaci podejmujący studia na zasadach odpłatności wnoszą opłaty za pierwszy okres kształcenia w ciągu 14 dni od daty elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów – termin będzie wskazany na indywidualnym koncie kandydata w systemie e- Rekrut.
 • do 30.09.2024 dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Biura Rekrutacji KUL (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Po wpłynięciu dokumentów na uczelnię kandydat wpisany na listę studentów otrzyma na indywidualnym koncie komunikat – elektroniczne potwierdzenie wpływu.
 • do 04.10.2024okazanie do wglądu oryginałów świadectw i dyplomów w Biurze Rekrutacji KUL.

Ważne: Dokumenty dla wizy studenckiej zostaną przygotowane i wysłane w ciągu tygodnia od chwili zawiadomienia o przyjęciu na studia i wniesienia opłaty za kształcenie (dotyczy studentów przyjętych na zasadach odpłatności)!

Nabór w trybie wolnym (na kierunki gdzie są wolne miejsca)

16.07. – 27.09.2024 lub do wyczerpania wolnych miejsc – rejestracja elektroniczna kandydatów w systemie e-RekrutWarunkiem rejestracji jest wybór i zatwierdzenie kierunku studiów z oferty (kandydat wybiera maksymalnie 1 kierunek), załączenie skanów wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

16.07. – 27.09.2024rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców sprawdzająca znajomość języka polskiego – poziom B2 (po zarejestrowaniu się w systemie i wniesieniu przez kandydata opłaty rekrutacyjnej,  termin rozmowy uzgadniany jest indywidualnie za pośrednictwem Biura Rekrutacji KUL; rozmowa przeprowadzana on-line przez Skype).

Indywidualnie elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników kwalifikacji następuje po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej i weryfikacji załączonych skanów dokumentów, a w przypadku osób z brakiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2 – po rozmowie kwalifiakcyjnej, poprzez zamieszczenie informacji o wynikach rekrutacji na koncie rekrutacyjnym kandydata w systemie e-Rekrut w zakładce: Wybrane / Szczegóły oraz Komunikaty.

w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji (w zakładce Wybrane / Szczegóły oraz Komunikaty)elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości na indywidualnym koncie w systemie e-Rekrut – zawiadomienie o przyjęciu na studia. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

w ciągu 14 dni od daty elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów – wniesienie opłat za kształcenie – dotyczy kandydatów cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności (termin płatności będzie wskazany na indywidualnym koncie kandydata w systemie e-Rekrut).

do 30.09.2024 dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Biura Rekrutacji KUL (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Po wpłynięciu dokumentów na uczelnię kandydat wpisany na listę studentów otrzyma na indywidualnym koncie komunikat – elektroniczne potwierdzenie wpływu.

do 04.10.2024okazanie do wglądu oryginałów świadectw i dyplomów w Biurze Rekrutacji KUL.

Ważne: Dokumenty dla wizy studenckiej zostaną przygotowane i wysłane w ciągu tygodnia od chwili wpisu na listę studentów i wniesienia opłaty za kształcenie (dotyczy studentów przyjętych na zasadach odpłatności)!


 • Terminarz rekrutacji na studia w języku angielskim (rok akademicki 2024/2025) – dostępny TUTAJ.

Cudzoziemcy podejmują i odbywają studia na podstawie:

 • umów międzynarodowych – na zasadach określonych w tych umowach
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie – na zasadach określonych w tych umowach
 • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów
 • decyzji ministra
 • decyzji administracyjnej rektora KUL

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od cudzoziemców:

 1. posiadających Kartę Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 2. posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego (art. 11a ust. 2 ustawy z dn. 7 X 1999 r. o języku polskim), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 3. będących obywatelami państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA i członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP (bez prawa starania się o stypendium socjalne lub kredyt studencki),
 4. będących obywatelami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.4)), oraz członkowie ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. posiadających zezwolenie na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego UE,
 6. posiadających zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (np. połączenia się z rodziną lub dla osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE i członków ich rodzin),
 7. posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystający z ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 8. będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkający na terytorium RP,
 9. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
 10. stypendystów programów stypendialnych NAWA.

Pozostali cudzoziemcy podejmują i odbywają studia stacjonarne w języku polskim na zasadach odpłatności. Od roku akademickiego 2023/2024 studia w języku angielskim są odpłatne dla wszystkich kandydatów!


Warunki i tryb rekrutacji


 • Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-Rekrut, a jej pierwszym etapem jest rejestracja na stronie internetowej: https://rekrut.kul.pl/rktreg.html, uzupełnienie danych osobowych, danych o wykształceniu (w tym typ matury: Nowa matura / Stara matura / Matura zagraniczna / Matura Międzynarodowa (IB/EB), wybór kierunku/ów studiów (max. 3 kierunki), wgranie do systemu skanów wymaganych dokumentów oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
 • Na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie może być przyjęta osoba posiadająca polskie świadectwo dojrzałości/maturalne (tzw. Nową lub starą maturę), maturę międzynarodową (IB/EB) lub maturę zagraniczną (świadectwo (atestat) czy inny dokument wydany za granicą i uprawniający do podjęcia studiów w kraju jego pochodzenia. WAŻNE: Cudzoziemców, którzy zdawali maturę za granicą, obowiązują kryteria kwalifikacji dla kandydatów z tzw. „Nową maturą/Maturą IB i EB/Maturą zagraniczną” (zasady rekrutacji na poszczególne kierunki są dostępne w szczegółach wybranego kierunku na stronie kandydat.kul.pl).
 • Cudzoziemcy, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na odpowiednim poziomie przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom znajomości języka polskiego (z rozmowy zwolnieni są osoby, które ukończą polską szkołę ponadpodstawową lub szkołę za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim; osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2 wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako Obcego). Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane za pośrednictwem Skype lub innego komunikatora po zarejestrowaniu się kandydata w indywidualnie uzgodnionym terminie w czasie trwania rekrutacji. Nieprzystąpienie do tej rozmowy skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego etapu rekrutacji.
 • W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia i jednolite magisterskie w trybie konkursowym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości albo wyniki równoważne tym egzaminom  niezależnie od miejsca uzyskania dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia. WAŻNE: W przypadku matur uzyskanych za granicą wyniki są przeliczane na wzór “polskiej nowej matury“: wyniki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Np. wyniki m.in. z egzaminów ZNO (NMT) Ukraina, CE/CT Białoruś, ENT Kazachstan, EGE Rosja: są przeliczane jako wyniki na poziomie rozszerzonym, natomiast wyniki ze świadectwa (atestatu) – jako wyniki na poziomie podstawowym. Przy rejestracji w systemie e-Rekrut cudzoziemiec wprowadza wymagane wyniki zgodnie z wskazówkami i załącza skan dokumentu/ów z wynikami egzaminów uprawniających do podjęcia studiów. Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.
 • Rekrutacja na studia prowadzone w języku angielskim odbywa się w trybie konkursowym. Kandydaci cudzoziemcy, którzy podejmą w/w. studia zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów rejestracyjnych, w tym dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiej na poziomie co najmniej B2 (odpowiedni certyfikat lub potwierdzenie ukończenia za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim albo potwierdzenie znajomości języka angielskiego przez uczelnię). Cudzoziemcy, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom znajomości języka angielskiego. Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane za pośrednictwem Skype lub innego komunikatora po zarejestrowaniu się kandydata w indywidualnie uzgodnionym terminie w czasie trwania rekrutacji. Nieprzystąpienie do tej rozmowy skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego etapu rekrutacji.
 •  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego będą dostępne w dniu ogłoszenia wyników na koncie rekrutacyjnym kandydata w systemie e-Rekrut (zakładka Wybrane / Szczegóły). WAŻNE: Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest w wyznaczonym terminie potwierdzić wolę ich podjęcia poprzez potwierdzenie elektroniczne w systemie e-Rekrut i załączenie skanu dokumentów (w szczególności skanu własnoręcznie podpisanego Formularz dla osób zakwalifikowanych na studia oraz świadectwa dojrzałości/dyplomu). Po zarejestrowaniu potwierdzenia podjęcia studiów kandydat na swoim koncie rekrutacyjnym otrzymuje dokument o przyjęciu na studia wraz z listem informacyjnym. Komplet dokumentów cudzoziemcy składają w Biurze Rekrutacji KUL – Kolegium Norwidianum, CN-004.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zobowiązani są do załączenia w systemie e-Rekrut skanów następujących dokumentów:

 1. skan świadectwa dojrzałości zalegalizowanego lub opatrzonego apostille albo innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce
 2. skan paszportu lub skan innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (strona ze zdjęciem)
 3. skan Karty Polaka lub innego dokumentu (np. m.in. karta stałego pobytu, decyzja NAWA o przyznaniu stypendium, certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie C1) uprawniającego do podjęcia studiów bez odpłatności (dla kandydatów, którzy posiadają taki dokument)
 4. skan oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego – zgoda na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią (do pobrania TUTAJ) oraz skan odpisu aktu urodzenia kandydata (dotyczy kandydatów niepełnoletnich)
 5. skan skierowania na studia od władz duchownych (dotyczy osób duchownych)
 6. skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (dotyczy kandydatów na studia w języku polskim, którzy posiadają dokument wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako Obcego lub ukończyli roczny kurs przygotowawczy w Polsce)
 7. skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (dotyczy kandydatów na studia w języku angielskim, którzy posiadają taki dokument – wykaz dostępny TUTAJ)

Kandydaci przyjęci (zakwalifikowani) na studia zobowiązani są złożyć, w terminie wskazanym w decyzji o przyjęciu lub właściwym zarządzeniu Rektora, komplet dokumentów obejmujący:

 1. formularz dla osób zakwalifikowanych na studia – ankieta osobowa z kolorowym zdjęciem (wersja elektroniczna zdjęcia w formacie BMP o wymiarach 236×295 punktów w rozdzielczości 300 DPI – powinna być zamieszczona na koncie rekrutacyjnym kandydata) – zawierające pisemne oświadczenie o podjęciu studiów (dostępna na profilu kandydata na stronie e-Rekrut)
 2. kserokopię świadectwa maturalnego lub innego dokumentu uprawniającego do ubieganie się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca dokumenty, zalegalizowanego lub opatrzonego apostille, wraz z tłumaczeniem na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu)
 3. w przypadku, gdy matura uzyskana za granicą podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, wymagane jest zaświadczenie wydane przez Kuratorium Oświaty stwierdzające jego równorzędność z polskim świadectwem dojrzałości (zaświadczenie takie należy złożyć do końca pierwszego semestru studiów)
 4. kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL
 5. kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów bez odpłatności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL (dotyczy kandydatów podejmujących studiów bez odpłatności)
 6. kserokopię decyzji dyrektora NAWA potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL (dotyczy stypendystów programów stypendialnych NAWA)
 7. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni (do pobrania TUTAJ)
 8. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów (dotyczy osób duchownych)
 9. oryginał oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego – zgoda na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią (do pobrania TUTAJ)
 10. opinię duszpasterza parafii stałego zamieszkania (kandydaci na kierunki: teologia, filozofia i prawo kanoniczne)
 11. aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (dotyczy zakwalifikowanych na kierunek biotechnologia, pielęgniarstwo lub położnictwo – skierowanie wystawia KUL)
 12. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego poświadczoną urzędowo za zgodność z oryginałem lub oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia (do pobrania TUTAJ)
 13. potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów (dotyczy kandydatów podejmujących studia na zasadach odpłatności: wysokość opłaty oraz numer rachunku zob. TUTAJ)
 14. inne dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia na studia (np. zaświadczenie o udziale w olimpiadzie, certyfikat językowy itp. lub inne zaświadczenia)

Ważne

 • Każdy dokument wydany w innym języku niż polski należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski, uwierzytelnionym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (dostępna TUTAJ) lub konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument. Tłumaczenie jest wymagane na etapie składania oryginałów dokumentów.
 • Świadectwo “maturalne” uzyskane za granicą powinno być zalegalizowane lub opatrzone apostille. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uprawniające do podjęcia studiów uznawane są za ważne na terytorium Polski. Dokumenty, wydane w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, powinny być opatrzone apostille. Listę państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajdziesz TUTAJ. Legalizacja potwierdza autentyczność dokumentu wydanego za granicą i dotyczy krajów, które nie przystąpiły do konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Legalizacja wydawana jest przez właściwy organ państwa (np. ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji), który odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą.
 • Jeżeli zagraniczne świadectwo wymaga uznania za równoważne z odpowiednim świadectwem polskim w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty należy złożyć wymagane dokumenty w Kuratorium Oświaty w Lublinie (pełna informacja dostępna TUTAJ). Ważne: od 2024 r. obywatele Białorusi są zobowiązani do uznania świadectwa dojrzałości w Kuratorium Oświaty.

Z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego zwolnieni są osoby, które:

 •  ukończą polską szkołę ponadpodstawową lub szkołę za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim;
 •  kończą roczny kurs przygotowawczy;
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2 wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako Obcego.

Ważne dla pozostałych kandydatów: opis sprawności językowych wymaganych na egzaminie sprawdzającym znajomość języka polskiego jest dostępny TUTAJ.

Studia II stopnia

 • Terminarz rekrutacji na studia w języku polskim (rok akademicki 2024/2025):

Nabór w trybie konkursowym

06.05. – 18.07.2024 rejestracja elektroniczna kandydatów w systemie e-Rekrut – (I nabór konkursowy). Warunkiem rejestracji jest zatwierdzenie  wyboru kierunków (kandydat może wybrać maksymalnie 3 kierunki), wniesienie opłaty rekrutacyjnej i załączenie skanów wymaganych dokumentów.

06.05. – 18.07.2024 rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców sprawdzająca znajomość języka polskiego – poziom B2 (po zarejestrowaniu się w systemie i wniesieniu przez kandydata opłaty rekrutacyjnej,  termin rozmowy uzgadniany jest indywidualnie za pośrednictwem Biura Rekrutacji KUL; rozmowa przeprowadzana on-line przez Skype).

19.07.2024, po godz. 17:30 – elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata.

19 – 31.07.2024elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem na indywidualnym koncie w systemie e-Rekrut – zawiadomienie o przyjęciu na studia. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

w ciągu 14 dni od daty elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów – wniesienie opłat za kształcenie – dotyczy kandydatów cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności (termin płatności będzie wskazany na indywidualnym koncie kandydata w systemie e-Rekrut).

do 30.08. 2024 dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Biura Rekrutacji KUL (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Po wpłynięciu dokumentów na uczelnię kandydat wpisany na listę studentów otrzyma na indywidualnym koncie komunikat – elektroniczne potwierdzenie wpływu.

do 04.10.2024okazanie do wglądu oryginałów świadectw i dyplomów w Biurze Rekrutacji KUL.

Ważne: Dokumenty dla wizy studenckiej zostaną przygotowane i wysłane w ciągu tygodnia od chwili wpisu na listę studentów i wniesienia opłaty za kształcenie (dotyczy studentów przyjętych na zasadach odpłatności)!

Nabór w trybie wolnym (na kierunki gdzie są wolne miejsca)

24.07. – 27.09.2024 lub do wyczerpania wolnych miejsc – rejestracja elektroniczna kandydatów w systemie e-RekrutWarunkiem rejestracji jest wybór i zatwierdzenie kierunku studiów z oferty (kandydat wybiera maksymalnie 1 kierunek), załączenie skanów wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

24.07. – 27.09.2024rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców sprawdzająca znajomość języka polskiego – poziom B2 (po zarejestrowaniu się w systemie i wniesieniu przez kandydata opłaty rekrutacyjnej,  termin rozmowy uzgadniany jest indywidualnie za pośrednictwem Biura Rekrutacji KUL; rozmowa przeprowadzana on-line przez Skype).

Indywidualnie elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników kwalifikacji następuje po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej i weryfikacji załączonych skanów dokumentów, a w przypadku osób z brakiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2 – po rozmowie kwalifiakcyjnej, poprzez zamieszczenie informacji o wynikach rekrutacji na koncie rekrutacyjnym kandydata w systemie e-Rekrut w zakładce: Wybrane / Szczegóły oraz Komunikaty.

w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji (w zakładce Wybrane / Szczegóły oraz Komunikaty)elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych na indywidualnym koncie w systemie e-Rekrut – zawiadomienie o przyjęciu na studia. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

w ciągu 14 dni od daty elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów – wniesienie opłat za kształcenie – dotyczy kandydatów cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności (termin płatności będzie wskazany na indywidualnym koncie kandydata w systemie e-Rekrut).

do 30.09. 2024 dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Biura Rekrutacji KUL (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Po wpłynięciu dokumentów na uczelnię kandydat wpisany na listę studentów otrzyma na indywidualnym koncie komunikat – elektroniczne potwierdzenie wpływu.

do 04.10.2024okazanie do wglądu oryginałów świadectw i dyplomów w Biurze Rekrutacji KUL.

Ważne: Dokumenty dla wizy studenckiej zostaną przygotowane i wysłane w ciągu tygodnia od chwili wpisu na listę studentów i wniesienia opłaty za kształcenie (dotyczy studentów przyjętych na zasadach odpłatności)!


 • Terminarz rekrutacji na studia w języku angielskim (rok akademicki 2024/2025) – dostępny TUTAJ.

Cudzoziemcy podejmują i odbywają studia na podstawie:

 • umów międzynarodowych – na zasadach określonych w tych umowach
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie – na zasadach określonych w tych umowach
 • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów
 • decyzji ministra
 • decyzji administracyjnej rektora KUL

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od cudzoziemców:

 1. posiadających Kartę Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 2. posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego (art. 11a ust. 2 ustawy z dn. 7 X 1999 r. o języku polskim), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 3. będących obywatelami państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA i członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP (bez prawa starania się o stypendium socjalne lub kredyt studencki),
 4. będących obywatelami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.4)), oraz członkowie ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. posiadających zezwolenie na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego UE,
 6. posiadających zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (np. połączenia się z rodziną lub dla osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE i członków ich rodzin),
 7. posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystający z ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 8. będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkający na terytorium RP,
 9. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
 10. stypendystów programów stypendialnych NAWA.

Pozostali cudzoziemcy podejmują i odbywają studia stacjonarne w języku polskim na zasadach odpłatności.


Warunki i tryb rekrutacji


 • Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-Rekrut, a jej pierwszym etapem jest rejestracja na stronie internetowej: https://rekrut.kul.pl/rktreg.html, uzupełnienie danych osobowych, wybór kierunku/ów studiów (max. trzy kierunki), wgranie do systemu skanów wymaganych dokumentów oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
 • Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (zasady rekrutacji na poszczególne kierunki są dostępne w szczegółach wybranego kierunku na stronie kandydat.kul.pl).
 • Cudzoziemcy, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na odpowiednim poziomie przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom znajomości języka polskiego (z rozmowy zwolnieni są osoby, które ukończą polską szkołę ponadpodstawową lub szkołę za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim; osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2 wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako Obcego). Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane za pośrednictwem Skype lub innego komunikatora po zarejestrowaniu się kandydata w indywidualnie uzgodnionym terminie w czasie trwania rekrutacji. Nieprzystąpienie do tej rozmowy skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego etapu rekrutacji.
 • W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia w trybie konkursowym brana jest pod uwagę ocena na dyplomie (wszystkie kierunki) lub ocena z języka klasycznego na dyplomie, lub świadectwie ukończenia szkoły średniej, lub wypisie z indeksu (wybrane kierunki). Przy rejestracji w systemie e-Rekrut cudzoziemiec wprowadza wymagane oceny zgodnie z wskazówkami i załącza skan dyplomu i suplementu do dyplomu.
 • Rekrutacja na studia prowadzone w języku angielskim odbywa się w trybie konkursowym. Kandydaci cudzoziemcy, którzy podejmą w/w. studia zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów rejestracyjnych, w tym dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiej na poziomie co najmniej B2 (odpowiedni certyfikat lub potwierdzenie ukończenia za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim albo potwierdzenie znajomości języka angielskiego przez uczelnię). Cudzoziemcy, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom znajomości języka angielskiego. Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane za pośrednictwem Skype lub innego komunikatora po zarejestrowaniu się kandydata w indywidualnie uzgodnionym terminie w czasie trwania rekrutacji. Nieprzystąpienie do tej rozmowy skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego etapu rekrutacji
 •  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego będą dostępne w dniu ogłoszenia wyników na koncie rekrutacyjnym kandydata w systemie e-Rekrut (zakładka Wybrane / Szczegóły). WAŻNE: Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest w wyznaczonym terminie potwierdzić wolę ich podjęcia poprzez potwierdzenie elektroniczne w systemie e-Rekrut i załączenie skanu dokumentów (w szczególności skanu własnoręcznie podpisanego Formularz dla osób zakwalifikowanych na studia ze zdjęciem i dyplom). Po zarejestrwaniu potwierdzenia podjęcia studiów kandydat na swoim koncie rekrutacyjnym otrzymuje decyzję o przyjęciu wraz z listem infromacyjnym. Komplet dokumentów cudzoziemcy składają w Biurze Rekrutacji KUL – Kolegium Norwidianum, CN-004.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są do załączenia w systemie e-Rekrut skanów następujących dokumentów:

 1. skan dyplomu ukończenia studiów wyższych, uprawniającego do kontynuacji studiów w kraju zamieszkania
 2. skan paszportu lub skan innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (strona ze zdjęciem)
 3. skan Karty Polaka lub innego dokumentu (np. karta stałego pobytu, decyzja NAWA o przyznaniu stypendium, certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie C1) uprawniającego do podjęcia studiów bez odpłatności (dla kandydatów, którzy posiadają taki dokument)
 4. skan skierowania na studia od władz duchownych (dotyczy osób duchownych)
 5. skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (dotyczy kandydatów na studia w języku polskim, którzy posiadają taki dokument wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako Obcego lub ukończyli roczny kurs przygotowawczy w Polsce)
 6. skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (dotyczy kandydatów na studia w języku angielskim, którzy posiadają taki dokument – wykaz dostępny TUTAJ)

Kandydaci przyjęci (zakwalifikowani) na studia zobowiązani są złożyć, w terminie wskazanym w decyzji o przyjęciu lub właściwym zarządzeniu Rektora, komplet dokumentów obejmujący:

 1. formularz dla osób zakwalifikowanych na studia – ankieta osobowa z kolorowym zdjęciem (wersja elektroniczna zdjęcia w formacie BMP o wymiarach 236×295 punktów w rozdzielczości 300 DPI – powinna być zamieszczona na koncie rekrutacyjnym kandydata) – zawierające pisemne oświadczenie o podjęciu studiów (dostępna na profilu kandydata na stronie e-Rekrut)
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych w Polsce (oryginał do wglądu), lub
 3. kserokopię zagranicznego dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem, zalegalizowanego lub opatrzonego apostille, wraz z tłumaczeniem na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu)
 4. w przypadku, gdy dyplom podlega uznaniu w trybie nostryfikacji wymagane jest zaświadczenie stwierdzające jego równoważność z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych
 5. kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL
 6. kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów bez odpłatności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL (dotyczy kandydatów podejmujących studiów bez odpłatności)
 7. kserokopię decyzji dyrektora NAWA potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL (dotyczy stypendystów programów stypendialnych NAWA)
 8. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni (do pobrania TUTAJ)
 9. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów (dotyczy osób duchownych)
 10. opinię duszpasterza parafii stałego zamieszkania (kandydaci na kierunek filozofia)
 11. aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (dotyczy zakwalifikowanych na kierunek biotechnologia lub pielęgniarstwo – skierowanie wystawia KUL)
 12. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego poświadczoną urzędowo za zgodność z oryginałem lub oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia (do pobrania TUTAJ)
 13. potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów (dotyczy kandydatów podejmujących studia na zasadach odpłatności: wysokość opłaty oraz numer rachunku zob. TUTAJ)
 14. inne dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia na studia (np. certyfikat językowy, zaświadczenia stypendysty Fundacji Jana Pawła II itp.)

Ważne

 • Każdy dokument wydany w innym języku niż polski należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski, uwierzytelnionym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (dostępna TUTAJ) lub konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem uzyskany za granicą powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uprawniające do podjęcia studiów uznawane są za ważne na terytorium Polski. Dokumenty, wydane w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, powinny być opatrzone apostille. Listę państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajdziesz TUTAJ. Legalizacja potwierdza autentyczność dokumentu wydanego za granicą i dotyczy krajów, które nie przystąpiły do konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Legalizacja wydawana jest przez właściwy organ państwa (np. ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji), który odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą.
 • Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w kraju należącym do UE, OECD lub państwie będącym stroną umowy o EOG (lista niżej), nie muszą nostryfikować swoich dyplomów pod warunkiem, że ich dyplomy zostały wydane przez uprawnioną szkołę wyższą działającą w systemie szkolnictwa danego państwa. Kandydaci pochodzący z następujących państw mają ustawowe uznawanie dyplomów: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Płd., Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 • Kandydaci pochodzący z krajów, z którymi Polska podpisała umowę o uznawalności wykształcenia do celów akademickich (Austria, Francja, Niemcy, Litwa i Ukraina) nie muszą również nostryfikować dyplomów.

Z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego zwolnieni są osoby, które:

   • ukończą polską szkołę ponadpodstawową lub szkołę za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim;
   • kończą roczny kurs przygotowawczy;
   • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2 wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako Obcego.

Ważne dla pozostałych kandydatów: opis sprawności językowych wymaganych na egzaminie sprawdzającym znajomość języka polskiego jest dostępny TUTAJ.

Szkoła doktorska KUL

Aktualną informację znajdziesz TUTAJ!

Aktualną informację znajdziesz TUTAJ!

Aktualną informację znajdziesz TUTAJ!