KUL Logo

(PL)  

(PL) Nauczanie kultury i języka polskiego

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest umożliwienie osobom z uprawnieniami pedagogicznymi zdobycie/podniesienie kwalifikacji w nauczaniu kultury i języka polskiego jako obcego/dziedziczonego.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne

 1. Kulturowa analiza dzieła literackiego – wybitne realizacje
 2. Kulturowa interpretacja dzieła literackiego w kontekście historycznoliterackim
 3. Tajniki poetyki w nauczaniu języka polskiego jako obcego/dziedziczonego
 4. Główne zjawiska artystyczne w literaturze polskiej
 5. Sztuka polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego/dziedziczonego
 6. Wzory kultury: wielcy Polacy w dziejach życia artystycznego
 7. Rola teatru w nauczaniu kultury i języka polskiego
 8. Lingwistyka antropologiczna
 9. Gramatyka opisowa języka polskiego – fonetyka z fonologią (ćwiczenia)
 10. Gramatyka opisowa języka polskiego – fonetyka z fonologią (wykład)
 11. Gramatyka opisowa języka polskiego – morfologia i składnia (wykład)
 12. Gramatyka opisowa języka polskiego – morfologia i składnia (ćwiczenia)
 13. Twórcze pisanie w języku polskim
 14. Elementy glottodydaktyki
 15. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/dziedziczonego dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 16. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/dziedziczonego młodzieży
 17. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/dziedziczonego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 18. Technologie informacyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego/dziedziczonego
 19. Wsparcie psychologiczne uczniów migrujących, w tym uczniów z terenów objętych konfliktami/wojną
 20. Podstawy logopedii bilingwalnej
 21. Historia Polski na tle dziejów powszechnych – wybrane zagadnienia
 22. Historia polskiej emigracji i jej dziedzictwo kulturowe
 23. Dyplomacja kulturalna
 24. Praktyka

prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska

1. prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, KUL
2. prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, KUL
3. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
4. dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
5. dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
6. dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
7. dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
8. dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
9. dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
10. dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL
11. ks. dr Mariusz Lach, KUL
12. ks. dr Rafał Pastwa, KUL
13. mgr Agnieszka U. Amilkiewicz-Marek, KUL
14. mgr Dariusz Jaworski, ekspert, Instytut Książki
15. mgr Ewa Kołodziejczyk, ekspert, Fundacja dla Edukacji POLIS
16. mgr Małgorzata Małyska, ekspert, Fundacja dla Edukacji POLIS
17. Małgorzata Wróblewska, ekspert, Fundacja dla Edukacji POLIS

Absolwent studiów podyplomowych uzyska dodatkowe, potwierdzone dyplomem, kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego/dziedziczonego w szkołach w Polsce, w szkołach polskich poza Polską, szkołach polonijnych i szkołach europejskich. Zdobędzie także potwierdzone kompetencje do pracy w projektach międzynarodowych.

Opłata za semestr: 2300 zł | Ilość semestrów: 3

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

ZASADY REKRUTACJI