KUL Logo

(PL)  

(PL) Executive MBA

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

 


CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest stworzenie kreatywnej przestrzeni, w której Słuchacze będą mogli doskonalić swoje umiejętności i wiedzę. Kluczowym elementem programu jest rozwój kompetencji w zakresie m.in. budowania zespołów, autoprezentacji, zarządzenie sobą w czasie, negocjacji, przywództwa, komunikacji, zarządzania ryzykiem, design thinking, coachingu i mentoringu. Absolwenci będą przygotowani do budowania i realizacji strategii firmy w perspektywie międzynarodowej. Postawione cele będzie realizowane w nurcie pragmatyzmu poprzez m.in. symulacje biznesowe, studium przypadku, fora dyskusyjne, superwizje i warsztaty.

ADRESACI:

Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia oraz:

  • co najmniej 5 letnie doświadczenie menedżerskie na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla
    lub/i
  • będący właścicielami średnich i dużych firm prywatnych (co najmniej 5 lat)

Czas trwania: 2 semestry, realizowane w ciągu 1 roku
Zajęcia będą odbywać się średnio 2 razy w miesiącu
Podstawa zaliczenia: kończą się projektem menadżerskim wraz z częścią egzaminacyjną
Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej, jednakże w wyjątkowych sytuacjach zajęcia będą realizowane w formie online (Blended learning)

dr Piotr Mamcarz, MBA 

Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 15 lat realizuję praktykę psychologiczną ukierunkowaną na wsparcie osób w kryzysie. Mam duże doświadczenie w realizacji projektów biznesowych oraz prowadzeniu szkoleń dla podmiotów zewnętrznych. W wolnych chwilach czytam książki, podróżuję oraz tworzę muzykę.

Dorobek: LINK 

 

 

 

Maciej Wiśniewski – konsultant, coach, mentor i trener biznesu pracujący z menedżerami, z firmami i zespołami, wspomagając ich w osiąganiu efektywności dzięki najlepszym i sprawdzonym praktykom zarządczym i przywódczym. Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem jako menedżer i konsultant w obszarze zarzadzania biznesem, projektami, zmianą i komunikacją. Od 2001 roku partner i członek zarządów czołowych firm konsultingowych (Andersen Business Consulting, Deloitte). Zarządzał polskimi i międzynarodowymi firmami świadczącymi usługi profesjonalne i technologiczne (S&T, Fujitsu). Współprowadzi Akademię Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Absolwent MBA Uniwersytetu w Chicago i IESE Business School. Od 2009 roku, równolegle do swojej pracy zarządczej, zaczął specjalizować się̨ we wspieraniu członków kadr zarządczych oraz przedsiębiorców w obszarach: przywództwa, zarzadzania, skutecznej komunikacji, organizacji i rozwoju biznesu. W tym zakresie ukończył Leadership Development Program w IMD w Lozannie, Szwajcaria oraz Podyplomowe Studium Coachingu przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Należy do The John Maxwell Team – inicjował działanie organizacji w Polsce. Maciej jako certyfikowany trener posiada doświadczenie i uprawnienie w zakresie praktycznego stosowania metodologii MBTI®. Pracuje wykorzystując Racjonalną Terapię Zachowania (RTZ). Ukończył szkolenia z certyfikacją w zakresie RTZ w Polskim Stowarzyszeniu Psychologii Behawioralnej. Stosuje adaptację RTZ do potrzeb, warunków i realiów pracy w środowisku biznesu.

 

Paweł Fortuna – psycholog, i trener biznesu. Adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL, wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytecie SWPS. Badacz procesów obrony przed manipulacją i uczenia się na błędach, aktualnie koncentruje się na zagadnieniach recepcji sztucznej inteligencji oraz cyberpsychologii pozytywnej. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek, trzykrotnym laureatem Nagrody Teofrasta za najlepszą książkę psychologiczną (m.in. „Pozytywna psychologia porażki”, GWP) oraz czterokrotnym laureatem nagrody Książka dla Trenera Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu (m.in. „Metafory i analogie w szkoleniach”, GWP). Współredaktor pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego „Psychologia biznesu” (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020). Członek ZAiKS, autor tekstów i kompozytor (największy hit: „Dziewczyna szamana”, 5 Fryderyków). Inicjator wielu akcji społecznych, w tym konferencji Ludzka twarz biznesu i Konferencji Aktualności Psychologicznych – Aktualia. Ostatnia książka: „Optimum. Idea pozytywnej cyberpsychologii” (2021, Wydawnictwo Naukowe PWN) otrzymała główną nagrodę w konkursie „POZYTYW 2022” Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.

 

 

Marian Kapuściński – prywatnie przede wszystkim mąż i ojciec trzech synów. Zawodowo praktyk. Prezes i główny udziałowiec iSpace Simulation s. z o.o. wyłącznego dystrybutora platformy symulacji biznesowych Marketplace na terenie Polski. Obecnie to ponad 35 symulacji biznesowych Marketplace Live, dostoswanych do szerokiego grona odbiorców (począwszy od szkół średnich i osób bezrobotnych, po studia MBA i najwyższą kadrę menedżerską).  Od ponad 23 lat zajmujący się zawodowo symulacjami biznesowymi. Jako pierwszy w Polsce prowadził szkolenia oraz zajęcia dydaktyczne w oparciu o webowe symulacje biznesowe, przez wiele lat będące jedynym tego typu rozwiązaniem na polskim rynku. Światowa premiera webowych symulacji biznesowych odbyła się już z styczniu 2001 roku, w Krakowie. Organizuje i prowadzi szkolenia biznesowe dla firm, oraz szkolenia dla przyszłych instruktorów Marketplace. Współpracuje z kilkudziesięcioma uczelniami wyższymi oraz szkołami ponadpodstawowymi w Polsce, w zakresie zajęć dydaktycznych w oparciu o symulacje biznesowe. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach MBA z wykorzystaniem symulacji biznesowych Marketplace. Wieloletni organizator konkursów międzyuczelnianych opartych na symulacjach biznesowych. Nadzorował tłumaczenie dziesięciu wersji symulacji Web Marketplace i Marketplace Live na język polski. Jako pierwszy prowadził zajęcia dydaktyczne łączące symulacje biznesowe z praktycznymi elementami biznesowymi (np. rekrutacja pracowników, przygotowanie spotów reklamowych itp.). Jego autorskie rozwiązanie zostało dostrzeżone i docenione przez prof. Ernesta Cadotte, twórcę symulacji Marketplace. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia biznesowe i zajęcia dydaktyczne w formie stacjonarnej, ale także hybrydowej (mieszanej), oraz w pełni zdalnej. Jego wyjątkowe doświadczenie w tym zakresie było wykorzystane podczas pandemii Covid 19 na licznych uczelniach w Polsce.

Małgorzata Torój – psycholog biznesu, coach i trener. Certyfikowany coach ICF na poziomie Professional Certified Coach (PCC), Erickson Certified Professional Coach (ECPC). Certyfikowany trener FRIS®. Ukończyła kurs logoterapii International Association of Logotherapy and Existential Analysis at the Victor Frankl Institute Vienna and Institute of Biofeedback and Noo- psychosomatic, Kurs Podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR I) oraz Szkołę Coachingu Zespołowego i Grupowego NOVO. Ponadto jest Superwizorem Coachingu. Posiada 18 letnie doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń i projektów konsultingowych oraz ponad 13 letnie doświadczenie w zakresie coachingu (głównie coaching menedżerski na poziomie Executive). Łącznie przeprowadziła ponad 1000 godzin coachingu. Jej odbiorcami są menedżerowie kierujący takimi obszarami/departamentami jak: logistyka, produkcja, serwis techniczny, zarządzanie projektami, HR, dział sprzedaży. Praca dotyczyła obszarów m. in.: efektywnego zarządzania (w tym proces delegowania), wzrostu świadomości i kreowania własnego stylu przywódczego, efektywnej komunikacji, autoprezentacji, rozwoju podstawowych umiejętności menedżerskich, rozwiązywania konfliktów, inteligencji emocjonalnej, asertywności, ocen pracowniczych. Pracuje z osobami z różnych obszarów zawodowych (od biznesowych po urzędników) oraz zatrudnionymi na wszystkich szczeblach hierarchii organizacyjnej. Na co dzień specjalizuje się w szkoleniach miękkich i projektach HR z obszarów umiejętności menedżerskich, autoprezentacji, komunikacji, budowania zespołu, asertywności, rozwiązywania konfliktów, diagnozy kompetencyjnej. Często zapraszana jest do projektów konsultingowych dotyczących diagnozy sytuacji problemowych w Organizacji lub oceny kompetencji osób, poprawy relacji w organizacji, klimatu organizacyjnego czy rozwiązywania konfliktów.

Piotr Rubaj – praktyk biznesowy z wieloletnim doświadczeniem w spółkach kapitałowych – Bio-Farm sp. z o.o., (dyrektor handlowy, vice prezes, prezes) BioMaxima S.A (członek rady nadzorczej, dyrektor handlowy, vice prezes), Cormay PZ (Business Development Manager). Absolwent UMCS na kierunku biotechnologia. Absolwent SGH na kierunku Organizacja i Ekonomika Handlu Zagranicznego. Doktor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, specjalizacja stosunki międzynarodowe. Uczestnik programu MNISW „Masters of Didactics” – Universytet Ghent, Belgia 2019. Stypendysta TP KUL – (kwerenda naukowa London School of Economics) 2013. Wykładowca – Vives University, Belgia 2019,2021. Uczestnik programu programu Erasmus Plus – University of Massachusetts, Boston, USA 2021; Uczestnik program Erasmus Plus – University of Ljubljana 2019.

 

 

 

Piotr Mamcarz – adiunkt w Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji KUL. Absolwent polsko-amerykańskich podyplomowych studiów Master of Business Administration oraz studiów w zakresie: analiz statystycznych; psychoterapii; zarządzania zasobami ludzkimi; psychologii transportu; pedagogiki. Certyfikowany coach i trener kompetencji miękkich (ponad 2000 godzin zrealizowanych szkoleń). Stypendysta programu Top 500 Innovators i absolwent studiów z komercjalizacji i zarządzania na Stanford University. Wizytujący profesor na Rice University w Houston (USA). Odbywał staże badawczo-naukowe m.in. w Fraunhofer (Niemcy), Max-Planck Institute (Niemcy) oraz IBM Thomas J. Watson Research Center (USA), University of Massachusetts (USA). Kierownik projektów B+R w obszarze grywalizacji i gammifikacji. Kierownik studiów podyplomowych w zakresie Master of Business Administration, psychologii transportu i psychoonkologii. Posiada dwunastoletnie doświadczenie psychoterapeutyczne i diagnostyczne. Publikuje interdyscyplinarne prace naukowe na styku psychologii i medycyny, mechaniki, ekonomii, zarządzania i informatyki.

 

 

Mariusz Sagan – dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, pełnomocnik Prezydenta ds. specjalnej strefy ekonomicznej. Współtwórca „Strategii Lublin 2020” wytyczającej kierunki rozwoju największego miasta w Polsce Wschodniej. Inicjator programu Study in Lublin, Lubelska Wyżyna IT oraz Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa (wraz z innymi ekosystemami Wyżyn w Lublinie) oraz Klastra Lubelska Medycyna i Klastra Life Science (wszystkie inicjatywy w Lublinie) Ekspert i praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, marketingu oraz zarządzania strategicznego, w tym strategii miast i inwestycji zagranicznych. Równolegle pracuje od 2009 roku w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju miast, biznesu międzynarodowego oraz zarządzania przedsiębiorstwem, w tym licznych artykułów w renomowanych czasopismach amerykańskich i brytyjskich (m.in. Cross Cultural Management, Managing Service Quality, Marketing Education Review, Chinese Management Studies). Wyniki swoich prac prezentował podczas konferencji i wykładów w kilkudziesięciu krajach świata (Chiny, USA, Rosja, Ukraina, Słowenia, Gruzja, Portugalia itp.). W latach 2014-2016 członek Global Advisory Board w Center for Leadership and Management na amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.Posiada liczne związki z praktyką gospodarczą i instytucjami publicznymi, dla których realizował ekspertyzy, szkolenia (m.in. dla Merów i wysokich urzędników ukraińskich, mołdawskich i mongolskich miast) oraz warsztaty. Współtwórca i wykonawca Strategii “Lublin 2020” oraz “Lublin 2030”.

Piotr Bolibok – absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej i Bankowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ekspert z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej, analizy ryzyka kredytowego i oceny projektów inwestycyjnych. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki bankowości, finansów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz makroekonomii. Autor lub współautor ponad 50 recenzowanych publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w audycie finansowym, rachunkowości, bankowości korporacyjnej oraz opracowywaniu biznesplanów i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych. W latach 2019-2020 Pełnomocnik Rektora KUL ds. finansów.

 

 

 

Artur Fiks – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Absolwent Almamer Szkoły Wyższej w Warszawie. W 2010 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Ocena pozycji konkurencyjnej spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 2000-2007” w Instytucie Finansów w Akademii Finansów w Warszawie. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w roku 2001 w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji. Swoje 20-letnie doświadczenie dydaktyczne zdobywał w kilku warszawskich uczelniach publicznych oraz niepublicznych. Doświadczenie to jest dodatkowo wsparte dyplomem Studium Pedagogicznego w Centrum Pedagogicznym przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i dyplomem studiów podyplomowych w Instytucie Finansów Akademii Finansów w Warszawie na specjalności „Metodologia badań naukowych w ekonomii”. Poza pracą dydaktyczną ma on również bogate doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w uczelniach wyższych. Brał również udział w kilku projektach mających na celu zbliżenie nauki i biznesu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Szczególnie interesują go problemy związane z szeroko pojętą analizą oraz zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, jak również problem konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw, zarówno w sektorze MSP, jak i dużych spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Aneta Waszkiewicz

Andżelika Klimkowska

Mirosław Urbanek

Bartosz Jóźwik

Absolwenci studiów podyplomowych Executive MBA spełniają kryterium wykształcenia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

Opłata za semestr: 4000 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się (decyduje kolejność zgłoszeń)

3. Osoby muszą udokumentować ukończenie studiów wyższych oraz doświadczenie w pracy zawodowej (w obszarze biznesu).

ZASADY REKRUTACJI