KUL Logo

Szkoła Doktorska KUL – harmonogram rekrutacji na rok 2023/2024

03.07 – 28.08.2023 elektroniczna rejestracja kandydatów

04 – 11.09.2023posiedzenie komisji i podkomisji rekrutacyjnych

18 – 19.09.2023 rozmowy kwalifikacyjne

25.09.2023 – posiedzenie komisji rekrutacyjnej i ogłoszenie wyników rekrutacji

26 – 27.09.2023potwierdzenie podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie wymaganych dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 1 uchwały

28 – 29.09.2023przyjęcie kandydatów z listy rezerwowej, w przypadku zwolnienia miejsc

29.09.2023potwierdzenie podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej przez kandydatów z listy rezerwowej i złożenie dokumentów, o których mowa w §  13 ust. 1 uchwały