KUL Logo

Szkoła Doktorska KUL – harmonogram rekrutacji na rok 2022/2023

01.07 – 28.08.2022 elektroniczna rejestracja kandydatów / wnoszenie opłat rekrutacyjnych/ złożenie wymaganych dokumentów w systemie elektronicznym e-Rekrut

05.09 – 15.09.2022posiedzenie komisji i podkomisji rekrutacyjnych

20.09 – 21.09.2022 rozmowy kwalifikacyjne (osoby dopuszczone do rozmowy zostaną poinformowane o dniu i godzinie lub sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem)

23.09.2022 – posiedzenie komisji rekrutacyjnej i ogłoszenie wyników rekrutacji

23.09 – 27.09.2022potwierdzenie podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie wymaganych dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 1 uchwały

27.09.2022 – ewentualne przyjęcie kolejnych kandydatów z listy rezerwowej, w przypadku zwolnienia miejsc

28.09.2022-30.09.2022potwierdzenie podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej przez kandydatów z listy rezerwowej i złożenie dokumentów, o których mowa w §  13 ust. 1 uchwały