KUL Logo

Rekrutacja zimowa na studia II stopnia – Architektura Krajobrazu!

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 Architektura Krajobrazu!

Nabór w trybie wolnym.

10.01 – 24.02.2023 elektroniczna rejestracja kandydatów

  • rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców sprawdzająca znajomość języka polskiego – po zarejestrowaniu się i indywidualnym uzgodnieniu terminu
  • ogłoszenie wyników kwalifikacji – po spełnieniu wszystkich formalności związanych z rejestracją i złożeniem kompletu dokumentów

w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji termin elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów

przed 21.02.2023 złożenie kompletu dokumentów w Sekretariacie Wydziału

Ważne:

  • cudzoziemcy składają dokumenty w Biurze Rekrutacji KUL
  • kandydaci zakwalifikowaniu w dniach 21-24.02.2023 r. składają dokumenty w terminie uzgodnionym z Sekretariatem Wydziału, jednak nie później niż do 28.02.2023 r.