KUL Logo

Rekrutacja na studia podyplomowe

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych.

Harmonogram rekrutacji:

01.07 – 30.09.2022 – elektroniczna rejestracja / wnoszenie opłat rekrutacyjnych/ złożenie wymaganych dokumentów w systemie elektronicznym e-Rekrut
05.10 – 15.10.2022 – posiedzenie komisji i podkomisji rekrutacyjnych
16.10.2022 – ogłoszenie wyników rekrutacji
16.10 – 27.10.2022 – potwierdzenie podjęcia kształcenia, złożenie wymaganych dokumentów w UCRK