KUL Logo

Wnioski o przyznawanie miejsc w Domach Studenckich KUL

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci!

Dla dotychczasowych studentów:

17 czerwca 2019 r. rusza system elektronicznego wypełniania wniosków o przyznanie miejsca w domach studenckich KUL. Wzór wniosku znajduje się na stronie http://ds.kul.pl/przyznawanie-miejsc/. Wniosek znajduje się w zakładce „wnioski” na Państwa koncie na e-KUL. Po wypełnieniu należy wniosek wydrukować, podpisać i złożyć w wybranym przez siebie domu studenckim. Można również przysłać go pocztą na adres wybranego domu studenckiego. Pierwsza tura składania wniosków trwa od 17 do 30 czerwca 2019 r. Wszelkie informacje dotyczące przyznawania miejsca na nowych zasadach można uzyskać na stronie www.ds.kul.pl/przyznawanie-miejsc/.

Dla nowozrekrutowanych:

W celu zaaplikowania o miejsce w domach studenckich KUL należy skorzystać z systemu elektronicznego wypełniania wniosków o przyznanie miejsca w domach studenckich KUL. Wzór wniosku znajduje się na stronie http://ds.kul.pl/przyznawanie-miejsc/. Wniosek znajduje się w zakładce „wnioski” na Państwa koncie na e-REKRUT. Po wypełnieniu należy wniosek wydrukować, podpisać i złożyć w wybranym przez siebie domu studenckim. Rozpatrywane będą jedynie wnioski osób, które zdecydowały się na studia w KUL. Wniosek można również przysłać pocztą na adres wybranego domu studenckiego. Pierwsza tura składania wniosków dla nowych studentów trwa od 5 do 25 lipca 2019 r. Wszelkie informacje dotyczące przyznawania miejsca w domach studenckich KUL można uzyskać na stronie www.ds.kul.pl/przyznawanie-miejsc/.