KUL Logo

KULuary Kierunków – nagrania

 

Dzień pierwszy: od administracji do filozofii

 • administracja, Applied Anthropology (studia w jęz. angielskim), architektura krajobrazu,
 • bezpieczeństwo narodowe, biotechnologia,
 • dietetyka (studia w Stalowej Woli), doradztwo kariery i doradztwo personalne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • edytorstwo, ekonomia, europeistyka (studia w jęz. angielskim),
 • filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia niderlandzka, filologia polska, filologia romańska, filozofia

Dzień drugi: od hispanistyki po nauki o rodzinie:

 • hispanistyka, historia, historia sztuki,
 • informatyka, inżynieria środowiska (studia w Stalowej Woli), italianistyka,
 • kognitywistyka, krajoznawstwo i turystyka kulturowa,
 • lingwistyka stosowana, matematyka,
 • międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne, muzykologia,
 • nauki o rodzinie

Dzień trzeci: od pedagogiki do zarządzania

 • pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, położnictwo – NOWOŚĆ , praca socjalna, prawo, prawo kanoniczne, psychologia,
 • retoryka stosowana,
 • sinologia, socjologia, stosunki międzynarodowe,
 • teologia,
 • zarządzanie