KUL Logo

Terminarz egzaminów

muzykologia – sprawdzian uzdolnień muzycznych (p. C-1031)

teologia – kurs B – rozmowa kwalifikacyjna (p. C-802)

teologia – kurs A – rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w seminariach duchownych

teologia – grupa w języku angielskim – rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku angielskim (p. C-803)

europeistyka (grupa w języku angielskim) – rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku angielskim (p. C-723)

filologia angielska – rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim (p. CN-102)

filologia germańska – rozmowa kwalifikacyjna  w języku niemieckim (p. CN-103)

filologia niderlandzka -rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim lub niemieckim – język angielski (p. CN-102) lub język niemiecki (p. CN-103)

edytorstwo, filologia polska – egzamin ustny (p. CN-104)

filologia romańska – rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim (p. CN-105)

filologia – sinologia – egzamin ustny -język angielski (p. CN-102)

historia sztuki – rozmowa kwalifikacyjna (p. CN-106)

muzykologia – sprawdzian uzdolnień muzycznych (p. C-1031)

teologia – kurs B – egzamin pisemny (p. C-846)  oraz egzamin ustny (p. C-802)

teologia (grupa w języku angielskim) – rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku angielskim (p. C-803)

MISH-us – egzamin ustny  i rozmowa kwalifikacyjna (p. CN-012)

muzykologia – rozmowa kwalifikacyjna (p. C-1025)

administracja – rozmowa kwalifikacyjna (p. C-723)

prawo w biznesie – rozmowa kwalifikacyjna (p. C-717)

filologia romańska – rozmowa kwalifikacyjna (p. CN-106)

dziennikarstwo i komunikacja społeczna – rozmowa kwalifikacyjna (p. C-503)

MISH-us – rozmowa kwalifikacyjna (p. CN-012)

 

C –  przed numerem sali oznacza budynek Collegium Jana Pawła II (wejście od ul. Łopacińskiego)
CN – przed numerem sali oznacza budynek Collegium Norwidianum (wejście od Al. Racławickich przy pomniku Norwida)