KUL Logo

Rejestracja krok po kroku

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Załóż konto w serwisie rekrutacyjnym KUL (klawisz Zarejestruj się).

 1. Zaloguj się na konto w serwisie rekrutacyjnym.
 2. Uzupełnij dane osobowe lub nanieś zmiany w danych osobowych.
 3. Jeśli nie znasz jeszcze wyników, dalsze kroki możesz wykonać dopiero po ich uzyskaniu.
 4. Wybierz z oferty kierunek studiów lub kierunki studiów (maksymalnie 3).
 5. Jeśli wybrałeś więcej niż 1 kierunek ustaw je według priorytetu czyli uszereguj je w takiej kolejności, w jakiej chciałbyś być przyjęty (najważniejszy ustaw najwyżej a mniej ważne niżej na liście kierunków wybranych).
 6. Uzupełnij wymagane wyniki (z matury, oceny ze świadectwa ukończenia szkoły czy z dotychczasowych studiów).
 7. Po wybraniu wszystkich zaplanowanych kierunków zatwierdź wybór i wydrukuj kwestionariusz zgłoszeniowy (opcja wydruku kwestionariusza znajduje się w szczegółach kierunku).
 8. Wydrukuj blankiet wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Druk wpłaty znajduje się w zakładce Opłata rekrutacyjna.
 9. Wnieś opłatę, w terminie rejestracji. Następnego dnia po zakończeniu rejestracji upewnij się, że w zakładce komunikaty pojawiła się informacja o przyjęciu wpłaty.

Pamiętaj masz czas do 6 lipca!

10. Sprawdź czy jesteś zobowiązany do składania dokumentów. Jeśli tak złóż je w wyznaczonym terminie.

11. Rejestrację możesz uznać jako dopełnioną, jeśli otrzymasz komunikat o zarejestrowaniu na dany kierunek.

12. Rozmowy kwalifikacyjne na niektóre kierunki odbędą się 11 lipca.

13. Wyniki zostaną ogłoszone 13 lipca. Jeśli zostałeś przyjęty składaj dokumenty potwierdzające podjęcie studiów do odpowiedniego dziekanatu od 14 do 19 lipca.

 

 

Studia II stopnia

Załóż konto w serwisie rekrutacyjnym KUL (klawisz Zarejestruj się).

 1. Zaloguj się na konto w serwisie rekrutacyjnym.
 2. Uzupełnij dane osobowe lub nanieś zmiany w danych osobowych.
 3. Jeśli nie znasz jeszcze wyników, dalsze kroki możesz wykonać dopiero po ich uzyskaniu.
 4. Wybierz z oferty kierunek studiów lub kierunki studiów (maksymalnie 3).
 5. Jeśli wybrałeś więcej niż 1 kierunek ustaw je według priorytetu czyli uszereguj je w takiej kolejności, w jakiej chciałbyś być przyjęty (najważniejszy ustaw najwyżej a mniej ważne niżej na liście kierunków wybranych).
 6. Uzupełnij wymagane wyniki (ocenę na dyplomie lub średnią ocen ze studiów).
 7. Po wybraniu wszystkich zaplanowanych kierunków zatwierdź wybór i wydrukuj kwestionariusz zgłoszeniowy (opcja wydruku kwestionariusza znajduje się w szczegółach kierunku).
 8. Wydrukuj blankiet wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Druk wpłaty znajduje się w zakładce Opłata rekrutacyjna.
 9. Wnieś opłatę, w terminie rejestracji. Następnego dnia po zakończeniu rejestracji upewnij się, że w zakładce komunikaty pojawiła się informacja o przyjęciu wpłaty.

Pamiętaj masz czas do 17 lipca!

10. Sprawdź czy jesteś zobowiązany do składania dokumentów. Jeśli tak złóż je w wyznaczonym terminie.

11. Rejestrację możesz uznać jako dopełnioną, jeśli otrzymasz komunikat o zarejestrowaniu na dany kierunek.

12. Rozmowy kwalifikacyjne na niektóre kierunki odbędą się 19 lipca.

13. Wyniki zostaną ogłoszone 20 lipca. Jeśli zostałeś przyjęty składaj dokumenty potwierdzające podjęcie studiów do odpowiedniego dziekanatu od 21 lipca do 6 września.