KUL Logo

Rejestracja krok po kroku

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

 1. Załóż konto w serwisie rekrutacyjnym KUL (klawisz Zarejestruj się).
 2. Zaloguj się na konto w serwisie rekrutacyjnym.
 3. Uzupełnij dane osobowe lub zaktualizuje je (dane osobowe, dokumenty, dane adresowe i dane o wykształceniu).
 4. Jeśli nie znasz jeszcze wyników maturalnych, dalsze kroki możesz wykonać dopiero po ich uzyskaniu.
 5. Wybierz z oferty kierunek studiów lub kierunki studiów (w naborze konkursowym maksymalnie 3, w naborze wolnym tylko jeden).
 6. Jeśli wybrałeś więcej niż 1 kierunek ustaw je według priorytetu czyli uszereguj je w takiej kolejności, w jakiej chciałbyś być przyjęty (najważniejszy kierunek ustaw najwyżej a mniej priorytetowe niżej na liście kierunków wybranych).
 7. Uzupełnij wymagane wyniki: w przypadku nowej matury wprowadzamy wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego, w przypadku starej matury (matura uzyskana w Polsce przed 2005 r.)  – wprowadzamy wyniki z części pisemnej ze świadectwa dojrzałości, w przypadku matury uzyskanej za granicą – wprowadzamy „0” i później wgrywamy kopię świadectwa dojrzałości do serwisu rekrutacyjnego.
 8. Po wybraniu wszystkich zaplanowanych kierunków w danym naborze zatwierdź wybór.
 9. Jeżeli system rekrutacyjny zażąda załączenia dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji – wgraj skany wymaganych dokumentów (sprawdź w zakładce Rejestracja elektroniczna – dokumenty) i kliknij KONTYNUUJ.
 10. W terminie rejestracji dokonaj opłaty rekrutacyjnej. Wpłaty można dokonać on-line poprzez system płatności elektronicznych, klikając w zakładkę „Opłata rekrutacyjna”. Po wniesieniu opłaty rekrutacyjnej upewnij się, że w zakładce „Komunikaty” pojawiła się informacja o przyjęciu wpłaty. Osoby, które nie mają możliwości uregulowania opłaty on-line, mogą wydrukować wypełniony druk do opłaty dostępny po kliknięciu w blankiet wpłaty Poczty Polskiej.
 11. Rejestrację możesz uznać jako dopełnioną, jeśli otrzymasz komunikat o zarejestrowaniu na dany kierunek.
 12. Na niektóre kierunki odbywają się rozmowy kwalifikacyjne. Terminy rozmów sprawdź tutaj.
 13. W dniu ogłoszenia wyników sprawdź na swoim koncie rekrutacyjnym wyniki postępowania kwalifikacyjnego.
 14. Jeśli zostałeś przyjęty potwierdź podjęcie studiów na swoim koncie, wydrukuj Formularz dla osób zakwalifikowanych na studia i złóż dokumenty w odpowiednim dziekanacie. Dokumenty możesz złożyć osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika – wzór pełnomocnictwa TUTAJ.

Studia II stopnia

  1. Załóż konto w serwisie rekrutacyjnym KUL (klawisz Zarejestruj się).
  2. Zaloguj się na konto w serwisie rekrutacyjnym.
  3. Uzupełnij dane osobowe lub zaktualizuje je (dane osobowe, dokumenty, dane adresowe i dane o wykształceniu).
  4. Wybierz z oferty kierunek studiów lub kierunki studiów (w naborze konkursowym maksymalnie 3, w naborze wolnym tylko jeden).
  5. Jeśli wybrałeś więcej niż 1 kierunek ustaw je według priorytetu czyli uszereguj je w takiej kolejności, w jakiej chciałbyś być przyjęty (najważniejszy kierunek ustaw najwyżej a mniej priorytetowe niżej na liście kierunków wybranych).
  6. Uzupełnij wymagane wyniki (ocenę na dyplomie i/lub średnią ocen ze studiów). Jeśli nie znasz wyników z egzaminu dyplomowego dalsze kroki możesz wykonać dopiero po ich uzyskaniu. Nie ma możliwości wzięcia udziału w rekrutacji przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.
  7. Po wybraniu wszystkich zaplanowanych kierunków w danym naborze zatwierdź wybór.
  8. Jeżeli system rekrutacyjny zażąda załączenia dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji – wgraj skany wymaganych dokumentów (sprawdź w zakładce Rejestracja elektroniczna – dokumenty) i kliknij KONTYNUUJ.
  9. W terminie rejestracji dokonaj opłaty rekrutacyjnej. Wpłaty można dokonać on-line poprzez system płatności elektronicznych, klikając w zakładkę „Opłata rekrutacyjna”. Po wniesieniu opłaty rekrutacyjnej upewnij się, że w zakładce „Komunikaty” pojawiła się informacja o przyjęciu wpłaty. Osoby, które nie mają możliwości uregulowania opłaty on-line, mogą wydrukować wypełniony druk do opłaty dostępny po kliknięciu w blankiet wpłaty Poczty Polskiej.
  10. Rejestrację możesz uznać jako dopełnioną, jeśli otrzymasz komunikat o zarejestrowaniu na dany kierunek.
  11. Na niektóre kierunki odbywają się rozmowy kwalifikacyjne. Terminy rozmów sprawdź tutaj.
  12. W dniu ogłoszenia wyników sprawdź na swoim koncie rekrutacyjnym wyniki postępowania kwalifikacyjnego.
  13. Jeśli zostałeś przyjęty potwierdź podjęcie studiów na swoim koncie, wydrukuj Formularz dla osób zakwalifikowanych na studia i złóż dokumenty w odpowiednim dziekanacie. Dokumenty możesz złożyć osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika – wzór pełnomocnictwa TUTAJ.