KUL Logo

Kampus KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II posiada trzy kampusy w Lublinie:

  • Główny,
  • Poczekajka,
  • Wschodni.

 

Do Uniwersytetu należą również inne budynki na terenie Lublina:

  • gmach Collegium Iuridicum przy ul. Spokojnej 1,
  • Biblioteka Uniwersytecka przy ul. Chopina 27,
  • Akademik KUL przy ul. Niecałej 8, jeden z najstarszych domów studenckich w Lublinie,
  • Dworek Staropolski przy ul. Konstantynów 1, w którym organizowane są sympozja i konferencje.

W skład Uniwersytetu wchodzi też Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.


Kampus Główny znajduje się przy Al. Racławickich 14, w jego skład wchodzi:

Na terenie kampusu znajduje się także:

  • Kościół Akademicki KUL, który jest integralną częścią Uczelni i gromadzi społeczność KUL na modlitwie oraz wspólnej Eucharystii;
  • Konwikt Księży Profesorów i Studentów, jest to obecnie jedno z największych kolegiów kapłańskich na świecie;
  • Muzeum KUL.

 

Gmach Główny (GG)

Collegium Jana Pawła II (C)

Collegium Norwidianum (CN)


10246652_679338385466861_9050391060327160118_nKampus Poczekajka

zlokalizowany jest przy ul. Konstantynów 1. Swoją siedzibę ma tam Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu oraz Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku.

Na terenie kampusu znajduje się także:

 Biotechnologia

BIOTECHNOLOGIA

 


Kampus WschodniMAJDANEK-TK-141016-001

W Lublinie KUL posiada dwa budynki przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70, gdzie mają siedzibę wybrane instytuty Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Filozofii.