KUL Logo

Dokumenty składane po przyjęciu

Kandydat zakwalifikowany na studia w KUL zobowiązany jest we właściwym dziekanacie złożyć komplet dokumentów obejmujący:

 1. wypełnioną okładkę na dokumenty (okładka do pobrania w dziekanacie),
 2. formularz dla osób zakwalifikowanych na studia – ankieta osobowa ze zdjęciem – zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów,
 3. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 4. osoby będące studentami KUL lub innej uczelni, dla których potwierdzany kierunek będzie kierunkiem dodatkowym (wymagane złożenie oświadczenia),
 5. 1 kolorową fotografię w formie papierowej o wymiarach 35×45 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  Ponadto do swojego profilu rekrutacyjnego należy wprowadzić wersję elektroniczną fotografii w formacie *.jpg lub *.bmp o wymiarach 236×295 punktów (20×25 mm w rozdzielczości 300 DPI). Uwaga: fotografie w profilu rekrutacyjnym podlegają weryfikacji i jeżeli nie spełniają wymogów, zostają usunięte. Trzy dni po wstawieniu fotografii prosimy o sprawdzenie, czy nie została usunięta. W takim przypadku należy w zakładce Dokumenty zamieścić nową, prawidłową fotografię,
 6. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru uczelni,
 7. aktualne zaświadczenie lekarskie  od specjalisty medycyny pracy stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku – dotyczy kandydatów przyjętych na  biotechnologię. Skierowanie na badania wydawane jest przez dziekanat przy potwierdzaniu podjęcia studiów.
 8. opinię księdza proboszcza dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunki: filozofia, prawo kanoniczne, teologia,
 9. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów dotyczy osób duchownych.

Kandydat zakwalifikowany na studia w KUL zobowiązany jest we właściwym dziekanacie złożyć komplet dokumentów obejmujący:

 1. wypełnioną okładkę na dokumenty (okładka do pobrania w dziekanacie),
 2. formularz dla osób zakwalifikowanych na studia – ankieta osobowa ze zdjęciem – zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów,
 3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub magisterskich (oryginał do wglądu),
 4. osoby będące studentami KUL lub innej uczelni, dla których potwierdzany kierunek będzie kierunkiem dodatkowym (wymagane złożenie oświadczenia),
 5. 1 kolorową fotografię w formie papierowej o wymiarach 35×45 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  Ponadto do swojego profilu rekrutacyjnego należy wprowadzić wersję elektroniczną fotografii w formacie *.jpg lub *.bmp o wymiarach 236×295 punktów (20×25 mm w rozdzielczości 300 DPI). Uwaga: fotografie w profilu rekrutacyjnym podlegają weryfikacji i jeżeli nie spełniają wymogów, zostają usunięte. Trzy dni po wstawieniu fotografii prosimy o sprawdzenie, czy nie została usunięta. W takim przypadku należy w zakładce Dokumenty zamieścić nową, prawidłową fotografię,
 6. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru uczelni,
 7. aktualne zaświadczenie lekarskie  od specjalisty medycyny pracy stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku – dotyczy kandydatów przyjętych na  biotechnologię. Skierowanie na badania wydawane jest przez dziekanat przy potwierdzaniu podjęcia studiów.
 8. opinię księdza proboszcza dotyczy wyłącznie kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunek filozofia,
 9. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów dotyczy osób duchownych.

UWAGA! Jeśli jesteś absolwentem KUL sprawdź, czy formularz zawiera twój numer albumu!

Po zakwalifikowaniu na studia komplet dokumentów można składać na trzy sposoby:

 • osobiście: w odpowiednim dziekanacie – miejsce składania dokumentów
 • za pośrednictwem innych osób:
  • jeśli kandydat nie może złożyć i podpisać dokumentów osobiście (np. jest za granicą) może go zastąpić tylko osoba, która:
   • posiada pełnomocnictwo do składania i podpisywania w imieniu kandydata dokumentów potwierdzających podjęcie studiów – wzór pełnomocnictwa TUTAJ
    WAŻNE: powyższego pełnomocnictwa nie uwierzytelniasz u notariusza!
 • pocztą (lub za pośrednictwem firmy kurierskiej)

Wszystkie wydziały KUL w Lublinie

Dziekanat Wydziału Zamiejscowego Prawa
i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

ul. Ofiar Katynia 6
37-450 Stalowa Wola

Osoby zakwalifikowane na studia składają komplet dokumentów w następujących dziekanatach:

administracja – Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-703 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

Applied Anthropology – Dziekanat Wydziału Filozofii: p. GG-251 (II piętro Głównego Gmachu KUL)

architektura krajobrazu – Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu: p. 314 (III piętro budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu ul. Konstantynów 1H)

bezpieczeństwo narodowe – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

biotechnologia (studia w języku polskim i angielskim)/Biotechnology – Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku: p. 606 (I piętro budynku ul. Konstantynów 1H)

doradztwo kariery i doradztwo personalne – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

edytorstwo – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

ekonomia – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

europeistyka (studia w języku angielskim)/European Studies – Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-726 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

filologia angielska (stacjonarne) – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filologia angielska (niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filologia germańska – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filologia klasyczna – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filologia niderlandzka – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filologia polska – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filologia romańska – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filologia-sinologia – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filozofia (studia w języku polskim i angielskim)/Philosophy – Dziekanat Wydziału Filozofii: p. GG-251 (II piętro Głównego Gmachu KUL)

hispanistyka – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

historia – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

historia sztuki – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL) 

humanistyka cyfrowa (II stopnia) – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

informatyka (studia w języku polskim i angielskim)/Informatics – Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu: p. 314 (III piętro budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu ul. Konstantynów 1H)

inżynieria materiałowa – Dziekanat Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie (ul. Kwiatkowskiego 3a, 37-450 Stalowa Wola)

inżynieria środowiska – Dziekanat Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie (ul. Kwiatkowskiego 3a, 37-450 Stalowa Wola)

kognitywistyka – Dziekanat Wydziału Filozofii: p. GG-251 (II piętro Głównego Gmachu KUL)

krajoznawstwo i turystyka kulturowa – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

lingwistyka stosowana Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

matematyka (studia w języku polskim i angielskim)/Mathematics – Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu p. 314 (III piętro budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu ul. Konstantynów 1H)

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne – Sekretariat Kolegium MISHuS: p. CN-012 (parter Collegium Norwidianum)

muzykologia – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

nauki o rodzinie – Dziekanat Wydziału Teologii: p. C-841 (VIII piętro Kolegium Jana Pawła II)

pedagogika – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Kolegium Jana Pawła II)

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Kolegium Jana Pawła II)

pedagogika specjalna  – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Kolegium Jana Pawła II)

praca socjalna (I stopnia) – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Kolegium Jana Pawła II)

praca socjalna i ekonomia społeczna (II stopnia) – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Kolegium Jana Pawła II)

prawo (stacjonarne) – Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-727 (VII piętro Kolegium Jana Pawła II)

prawo (niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-740 (VII piętro Kolegium Jana Pawła II)

prawo kanoniczne – Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-725 (VII piętro Kolegium Jana Pawła II)

prawo Unii Europejskiej (studia w języku angielskim)/European Union Law – Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-726 (VII piętro Kolegium Jana Pawła II)

prawo w biznesie – Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-726 (VII piętro Kolegium Jana Pawła II)

psychologia – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Kolegium Jana Pawła II)

retoryka stosowana – Dziekanat Wydziału Filozofii: p. GG-251 (II piętro Głównego Gmachu KUL)

socjologia – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Kolegium Jana Pawła II)

stosunki międzynarodowe – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. C-546 (V piętro Kolegium Jana Pawła II)

teologia/Theology – Dziekanat Wydziału Teologii: p. C-839 (VIII piętro Kolegium Jana Pawła II)

turystyka kulturowa (II stopnia) – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

zarządzanie – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Kolegium Jana Pawła II)