KUL Logo

Dokumenty składane po przyjęciu

Kandydat zakwalifikowany na studia w KUL zobowiązany jest we właściwym sekretariacie złożyć komplet dokumentów obejmujący:

 1. wypełnioną okładkę na dokumenty (okładka do pobrania w sekretariacie wydziału lub w Biurze Rekrutacji),
 2. formularz dla osób zakwalifikowanych na studia – ankieta osobowa ze zdjęciem – zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów,
 3. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu). Uwaga: świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia i jednolite magisterskie wydany za granicą powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille oraz przetłumaczony na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego,
 4. osoby będące studentami KUL lub innej uczelni, dla których potwierdzany kierunek będzie kierunkiem dodatkowym (wymagane złożenie oświadczenia),
 5. kolorową fotografię w formie papierowej o wymiarach 35×45 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  Ponadto do swojego profilu rekrutacyjnego należy wgrać wersję elektroniczną fotografii w formacie *.jpg lub *.bmp o wymiarach 236×295 punktów (20×25 mm w rozdzielczości 300 DPI). Uwaga: fotografie na koncie rekrutacyjnym podlegają weryfikacji i jeżeli nie spełniają wymogów, zostają usunięte. Trzy dni po wstawieniu fotografii prosimy o sprawdzenie, czy nie została usunięta. W takim przypadku należy w zakładce Dokumenty zamieścić nową, prawidłową fotografię,
 6. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru uczelni,
 7. aktualne zaświadczenie lekarskie  od specjalisty medycyny pracy stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku – dotyczy kandydatów przyjętych na  biotechnologię i pielęgniarstwo. Skierowanie na badania wydawane jest przez sekretariat przy potwierdzaniu podjęcia studiów,
 8. opinię księdza proboszcza dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunki: filozofia, prawo kanoniczne, teologia,
 9. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów dotyczy osób duchownych,
 10. inne dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia na studia (np. zaświadczenie o udziale w olimpiadzie, certyfikat językowy itp.).

UWAGA: Wykaz dokumentów dla kandydatów – cudzoziemców dostępny TUTAJ!

Kandydat zakwalifikowany na studia w KUL zobowiązany jest we właściwym sekretariacie złożyć komplet dokumentów obejmujący:

 1. wypełnioną okładkę na dokumenty (okładka do pobrania w sekretariacie wydziału lub w Biurze Rekrutacji),
 2. formularz dla osób zakwalifikowanych na studia – ankieta osobowa ze zdjęciem – zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów,
 3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub magisterskich (oryginał do wglądu). Uwaga: dyplom będący podstawą przyjęcia na studia II stopnia uzyskany za granicą powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille oraz przetłumaczony na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego,
 4. osoby będące studentami KUL lub innej uczelni, dla których potwierdzany kierunek będzie kierunkiem dodatkowym (wymagane złożenie oświadczenia),
 5. kolorową fotografię w formie papierowej o wymiarach 35×45 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  Ponadto do swojego profilu rekrutacyjnego należy wgrać wersję elektroniczną fotografii w formacie *.jpg lub *.bmp o wymiarach 236×295 punktów (20×25 mm w rozdzielczości 300 DPI). Uwaga: fotografie na koncie rekrutacyjnym podlegają weryfikacji i jeżeli nie spełniają wymogów, zostają usunięte. Trzy dni po wstawieniu fotografii prosimy o sprawdzenie, czy nie została usunięta. W takim przypadku należy w zakładce Dokumenty zamieścić nową, prawidłową fotografię,
 6. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru uczelni,
 7. aktualne zaświadczenie lekarskie  od specjalisty medycyny pracy stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku – dotyczy kandydatów przyjętych na  biotechnologię i pielęgniarstwo. Skierowanie na badania wydawane jest przez sekretariat przy potwierdzaniu podjęcia studiów.
 8. opinię księdza proboszcza dotyczy wyłącznie kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunek filozofia,
 9. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów dotyczy osób duchownych,
 10. inne dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia na studia (np. certyfikat językowy itp.).

WAŻNE: Jeśli jesteś absolwentem KUL sprawdź, czy formularz zawiera twój numer albumu!

UWAGA: Wykaz dokumentów dla kandydatów – cudzoziemców dostępny TUTAJ!

Po zakwalifikowaniu na studia komplet dokumentów można złożyć:

 • osobiście lub za pośrednictwem innych osób: wrzucenie do skrzynki podawczej na KUL
  • jeśli kandydat nie może złożyć i podpisać dokumentów osobiście (np. jest za granicą) może go zastąpić tylko osoba, która:
   • posiada pełnomocnictwo do składania i podpisywania w imieniu kandydata dokumentów potwierdzających podjęcie studiów – wzór pełnomocnictwa TUTAJ
    WAŻNE: powyższego pełnomocnictwa nie uwierzytelniasz u notariusza!
 • pocztą – na adres uczelni z dopiskiem właściwego Sekretariatu Wydziału (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin)

Wszystkie wydziały KUL w Lublinie

Sekretariat Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

ul. Ofiar Katynia 6
37-450 Stalowa Wola

Osoby zakwalifikowane na studia składają komplet dokumentów w następujących sekretariatach:

administracja – Sekretariat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-703 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

Applied Anthropology – Sekretariat Wydziału Filozofii: p. GG-251 (II piętro Głównego Gmachu KUL)

architektura krajobrazu – Sekretariat Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu: p. 314 (III piętro, kampus Poczekajka, ul. Konstantynów 1H)

bezpieczeństwo narodowe – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

biotechnologia (studia w języku polskim i angielskim)/Biotechnology – Sekretariat Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu: p. 606 (I piętro budynku ul. Konstantynów 1I)

dietetyka – Sekretariat Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli (ul. Kwiatkowskiego 3a, 37-450 Stalowa Wola)

doradztwo kariery i doradztwo personalne – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

edytorstwo – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

ekonomia – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

europeistyka (studia w języku angielskim)/European Studies – Sekretariat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-726 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

filologia angielska (stacjonarne) – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filologia angielska (niestacjonarne) – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filologia germańska – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filologia klasyczna – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filologia niderlandzka – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filologia polska – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filologia romańska – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filologia-sinologia – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filozofia (studia w języku polskim i angielskim)/Philosophy – Sekretariat Wydziału Filozofii: p. GG-251 (II piętro Głównego Gmachu KUL)

hispanistyka – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

historia – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

historia sztuki – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL) 

humanistyka cyfrowa (II stopnia) – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

informatyka (studia w języku polskim i angielskim)/Informatics – Sekretariat Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu: p. 314 (III piętro, kampus Poczekajka, ul. Konstantynów 1H)

inżynieria materiałowa – Sekretariat Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli (ul. Kwiatkowskiego 3a, 37-450 Stalowa Wola)

inżynieria środowiska – Sekretariat Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli (ul. Kwiatkowskiego 3a, 37-450 Stalowa Wola)

italianistyka Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

kognitywistyka – Sekretariat Wydziału Filozofii: p. GG-251 (II piętro Głównego Gmachu KUL)

krajoznawstwo i turystyka kulturowa – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

lingwistyka stosowana – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

matematyka (studia w języku polskim i angielskim)/Mathematics – Sekretariat Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu: p. 314 (III piętro, kampus Poczekajka, ul. Konstantynów 1H)

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne – Sekretariat Kolegium MISHuS: p. GG-251 (II piętro Głównego Gmachu KUL)

muzykologia – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

nauki o rodzinie – Sekretariat Wydziału Teologii: p. C-841 (VIII piętro Kolegium Jana Pawła II)

pielęgniarstwo – Sekretariat Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu: p. 314 (III piętro, kampus Poczekajka, ul. Konstantynów 1H)

pedagogika – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Kolegium Jana Pawła II)

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Kolegium Jana Pawła II)

pedagogika specjalna  – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Kolegium Jana Pawła II)

praca socjalna (I stopnia) – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Kolegium Jana Pawła II)

praca socjalna i ekonomia społeczna (II stopnia) – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Kolegium Jana Pawła II)

prawo (stacjonarne) – Sekretariat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-727 (VII piętro Kolegium Jana Pawła II)

prawo (niestacjonarne) – Sekretariat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-740 (VII piętro Kolegium Jana Pawła II)

prawo kanoniczne – Sekretariat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-725 (VII piętro Kolegium Jana Pawła II)

prawo Unii Europejskiej (studia w języku angielskim)/European Union Law – Sekretariat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-726 (VII piętro Kolegium Jana Pawła II)

prawo w biznesie – Sekretariat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-726 (VII piętro Kolegium Jana Pawła II)

psychologia – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Kolegium Jana Pawła II)

retoryka stosowana – Sekretariat Wydziału Filozofii: p. GG-251 (II piętro Głównego Gmachu KUL)

socjologia – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Kolegium Jana Pawła II)

stosunki międzynarodowe – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. C-546 (V piętro Kolegium Jana Pawła II)

teologia/Theology – Sekretariat Wydziału Teologii: p. C-839 (VIII piętro Kolegium Jana Pawła II)

turystyka kulturowa (II stopnia) – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

zarządzanie – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Kolegium Jana Pawła II)