KUL Logo

(PL)  

(PL) Retoryka stosowana – studia II stopnia

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”, “англійська і “російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia umożliwiają:

 • nabycie wiedzy na temat różnych form prowadzenia dyskursu we współczesnym świecie
 • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w obszarze dyskursu dyplomatycznego i marketingowego
 • wypracowanie umiejętności pożądanych przez pracodawców: samodzielności, kreatywności i interdyscyplinarności
 • moderowanie pracy zespołowej i rozwijanie wielozadaniowości
 • nabywanie umiejętności prognozowania i planowania
 • przygotowanie do zawodów, w których umiejętności komunikacyjne stanowią podstawę funkcjonowania
 • doskonalenie kompetencji motywacyjnych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Uczestnictwo w organizowanych przez kierunek działaniach o wymiarze ogólnopolskim:

 • Akademickich Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich,
 • Ogólnopolskim Międzyuczelnianym Konkursie Oratorskim,
 • ogólnopolskiej konferencji naukowej,
 • prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla studentów oraz uczniów szkół średnich,
 • udział w projektach badawczych pracowników kierunku,
 • współpraca z instytucjami: Polskim Towarzystwem Retorycznym, Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie, Polskim Radiem Lublin.

Praktyki nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiówRealizowane w ramach dwóch modułów specjalistycznych

1. Moduł „Retoryka w dyskursie dyplomatycznym” przygotowuje do zapoznania się ze specyfiką:

 • umiejętności w zakresie stosowania strategii i taktyk dyplomatycznych
 • używania tytulatury i respektowania procedencji w dyskursie dyplomatycznym
 • kompetencji dotyczących wykorzystania etykiety w dyskursie dyplomatycznym
 • umiejętności organizacji konferencji dyplomatycznych i spotkań okolicznościowych
 • umiejętności pisania i wygłaszania przemówień okolicznościowych oraz sztuki improwizacji w dyskursie dyplomatycznym
 • umiejętności stosowania technik paralelnej argumentacji retorycznej w dyskursie dyplomatycznym

2. Moduł „Retoryka w dyskursie marketingowym” przygotowuje do zapoznania się ze specyfiką:

 • kompetencji mnemotechnicznych w dyskursie marketingowym
 • moderowania marketingu politycznego
 • autoprezentacji, kreowania wizerunku oraz kształtowania etosu marki
 • organizacji konferencji, wystąpień, spotkań biznesowych
 • budowania perswazyjnych przekazów reklamowych
 • wykorzystania strategii i technik negocjacyjnych w dyskursie marketingowym

Zdobywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności:

 • komunikacji w zakresie perswazji emocjonalnej, motywacyjnej i racjonalnej
 • świadomego używania komunikacji niewerbalnej, argumentowania, panowania nad stresem i emocjami
 • stosowania technik i strategii negocjacyjnych i rozpoznawania manipulacji w negocjacjach
 • prowadzenia konwersacji w dyskursie dyplomatycznym i marketingowym
 • prowadzenia dyskursu respektującego różnice międzykulturowe
 • wykorzystywania terminów grzecznościowych oraz stosowania etykiety i netykiety w dyskursie dyplomatycznym i marketingowym
 • wystąpień publicznych z uwzględnieniem elementów akcji oratorskiej
 • kształtowania stylistyki języka biznesu

 • umiejętność używania międzynarodowego języka dyplomatycznego i biznesowego
 • znajomość języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach lektoratowych w ramach dodatkowych punktów ECTS

W ramach studiów doskonalimy:

 • umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia
 • inwencyjnego prognozowania i planowania
 • analitycznego, syntetycznego oraz generalizującego podejścia do rozwiązywania problemów

Doskonalimy umiejętności:

 • rozpoznawania i prognozowania potrzeb rynkowych z perspektywy komunikacji retorycznej
 • budowania komunikacyjnych strategii rozwoju biznesowegoZasady rekrutacji


Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci niezależnie od obszaru kształcenia w jakim realizowane były studia, jak i kierunku ukończonych przez nich studiów.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.