KUL Logo

(PL)  

(PL) European Union Law – Prawo Unii Europejskiej (studia w języku angielskim)

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”, “англійська і “російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • kształcenia specjalistów w zakresie prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej
 • pracy w zawodzie, m.in.: pracownik administracji europejskiej lub polskiej (specjalista w zakresie prawa Unii Europejskie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in. z zakresu „Migracje Europejskie”, „Prawo i Polityka Migracyjna”, „Central and East European Development”

 

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: 60 godzin praktyk w instytucjach związanych ze sprawami europejskimi
 • możliwość zaangażowania w działalność Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Zaangażowanie w działalność organizacji studenckich: udział w Kole Naukowym Euro-KUL, Prowadzenie bloga EUROpens,  uczestniczenie w projektach unijnych realizowanych na Uniwersytecie.

Instytut współpracuje m.in. z Parlamentem Europejskim, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej, Agencją Frontex, jednostkami administracji rządowej i samorządowej zarządzającymi funduszami unijnymi, Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa i innymi organizacjami pozarządowymi.

Udział w pracach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KULKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • realizacja ścieżek specjalistycznych: ścieżka „Business Law” lub ścieżka „Diplomacy”
 • możliwość ukończenia kursów dodatkowych i uczestnictwa w zajęciach oferowanych w języku angielskim na Wydziale Prawa.

 • kompetencje w zakresie prowadzenia mediacji i negocjacji oraz sztuki wystąpień publicznych
 • umiejętność przygotowania wniosku o wsparcie z funduszy unijnych
 • Consulting w zakresie dostosowania działania przedsiębiorstwa do regulacji prawnych Unii Europejskiej

 • udoskonalenie praktycznej umiejętności posługiwania się językiem angielskim w życiu zawodowym
 • języki urzędowe Unii Europejskiej (konwersatorium obowiązkowe dla osób wybierających ścieżkę dyplomatyczną)
 • posługiwanie się językiem francuskim w dyplomacji

 

 • wykorzystywanie Unijnych baz Danych (EUR-Lex) oraz danych z EuroStatu

 • analiza zjawisk i struktur politycznych i prawnych w Europie

 • kompetencja w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym
 • umiejętność aplikowania o środki unijne i zarządzania projektami

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie europeistyki (absolwenci tego kierunku mają pierwszeństwo) lub studiów I stopnia/magisterskich na kierunkach:administracja, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, dziennikarstwo, prawo, filozofia.

Nabór prowadzony w trybie wolnym.

Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (na min. ocenę dobrą).