KUL Logo

(PL)  

(PL) Kognitywistyka

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia umożliwiają:

 • zrozumieć ludzki umysł w relacji do systemu biologicznego (mózgu, środowiska naturalnego) oraz w relacji do systemu kultury (język, technologie, systemy informatyczne i formalne). Student zapoznaje się z technikami operowania systemami informatycznymi, językami logiki oraz analizy danych, technikami łączenia problemów teoretycznych z metodami badań empirycznych, technikami komunikacyjno-retorycznymi;
 • szerokie możliwości na rynku pracy, np. w firmach szkoleniowych, w instytucjach naukowych zajmujących się analizą i przygotowywaniem zintegrowanych baz danych oraz marketingiem naukowym, w jednostkach zajmujących się przygotowywaniem programów komputerowych dedykowanych podnoszeniu zdolności kognitywnych i komunikacyjnych.

http://www.kognitywistyka.kul.pl

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe praktyki zawodowe m.in. w Urzędzie Miasta Lublin, w Muzeum na Majdanku, w firmie MakoLab, Centrum Kultury w Lublinie,itp.
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera działalność społeczna w organizacjach studenckich m. in. Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL http://kognitywistyka.kul.pl/kolonaukowe/Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Kompetencje dla ścieżki edukacyjnej: Umysł społeczny- procesy poznawcze

Absolwent:

 • projektuje, przygotowuje i przeprowadza pogłębione badania eksperymentalne (określa pytanie badawcze, hipotezy, zmienne i ich operacjonalizację);
 • potrafi napisać raport z badań kognitywistycznych, przestrzegając wskazanych zasad stylu APA

Kompetencje dla ścieżki: Inżynieria wiedzy – Ontologia stosowana

Absolwent:

 • posiada umiejętność w stopniu pogłębionym wspierania zadań analitycznych i komunikacyjnych przez narzędzia formalne, takie jak języki reprezentacji wiedzy i informatyczne programy komputerowe pomagające w analizie pojęciowej, a także wykorzystaniu jej wyników w praktyce informatycznej

Absolwent:

 • potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny, wykorzystując terminologię specjalistyczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje kognitywistyczne,
 • umie zająć stanowisko w podstawowych dyskusjach światopoglądowych;
 • jest krytyczny i otwarty na nowe idee, koncepcje, teorie, argumenty;
 • ma świadomość funkcjonowania różnych perspektyw poznawczych

 • znajomość języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • umiejętność pisemnych tłumaczeń tekstu kognitywistyki z wybranego języka obcego

Absolwent:

 • posiada na wysokim poziomie umiejętność projektowania relacyjnych baz danych z wykorzystaniem diagramów związków encji;
 • potrafi wykorzystywać model bazy danych jako podstawę działającej bazy danych zbudowanej z wykorzystaniem narzędzi biurowych oraz utworzyć sieciową bazę danych na serwerze z wykorzystaniem narzędzi Open Source.

Absolwent:

 • projektuje, przygotowuje i przeprowadza badania eksperymentalne (określa pytanie badawcze, hipotezy, zmienne i ich operacjonalizację);
 • potrafi napisać raport z badań kognitywistycznych,
 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu kognitywistyki oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkiego poznania,
 • potrafi wskazać i opisać uwarunkowania różnych poziomów poznania i posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.