KUL Logo

(PL)  

(PL) Inżynieria środowiska (Stalowa Wola)

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia inżynierskie II stopnia – trwają 3 semestry (1,5 roku)

Studia przygotowują do:

  • zatrudnienia w firmach projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w przemyśle, w organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska (np. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, Instytut Ochrony Środowiska, regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy parków narodowych i parków krajobrazowych), w ośrodkach badawczych, funduszach i fundacjach (np. Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska), w szkolnictwie wyższym, a po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego, także średnim, gimnazjalnym i podstawowym; w firmach konsultingowych, biurach planowania przestrzennego, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem, instytucjach Unii Europejskie

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy – magister inżynier inżynierii środowiska.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Możliwość uzyskania stypendium Prezydenta Miasta Stalowa Wola dla studentów tego kierunku – 300 zł miesięcznie

Praktyki:

  • obowiązkowe – praktyka zawodowa w zakładach przemysłowych oraz instytucjach administracji państwowej i samorządowej, związanych z inżynierią i ochroną środowiska
  • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Odbycie praktyk jest możliwe m.in. w instytucjach:

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o., Stare Miasto-Park Sp. z o.o., Stowarzyszenie Zielona Stalówka w Stalowej Woli, PROGEO Sp. z o.o we Wrocławiu, Józefa Hausner, Zbiórka i transport odpadów komunalnych i pokrewnych, Przedsiębiorstwo Termicznej Utylizacji Odpadów Ratar Sp. z o.o., Urząd Miasta Stalowa Wola, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera studencka aktywność: działalność w ramach kół naukowych, np. Koła Naukowe Zrównoważonego Rozwoju „ProVita”, działalność w ramach Samorządu Studentów „Pro Bono”, AZS Stalowa Wola, duszpasterstwa akademickiego, wolontariatu itp.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

  • wiedza i umiejętności uzyskane podczas realizacji specjalizacji: Zasoby wodne – ich zanieczyszczenie i uzdatnianie

  • umiejętność współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role od lidera do wykonawcy, m.in. systemowych projektów inżynierskich, negocjacji środowiskowych
  • znajomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, lokalną społeczność i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzji

  • umiejętności korzystania z literatury fachowej także w językach obcych, posługiwania się poprawnym i zrozumiałym wybranym językiem obcym
  • umiejętności przygotowania prezentacji ustnej w języku obcy

  • umiejętność stosowania ilościowych metod opisu i wnioskowania statystycznego z wykorzystaniem programów komputerowych przy opracowaniach statystycznych

  • umiejętność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy z uwęgleniem efektywności ekonomicznej i efektu ekologicznego

Zasady rekrutacji

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie co najmniej jednego dyplomu: w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na standardach kształcenia, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu na jednym z wymienionych kierunków: inżynieria środowiska lub ochrona środowiska.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.