KUL Logo

(PL)  

(PL) Informatyka

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodzie: m.in. grafik komputerowy, programista i projektant zaawansowanych systemów informatycznych oraz stron www, administrator sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych, specjalista do spraw bezpieczeństwa komputerowego
 • pracy zarówno na stanowisku samodzielnego informatyka, jak również na współpracę interdyscyplinarną ze wszystkimi, którzy w swej działalności wykorzystują informatykę

Tytuł zawodowy magistra w zakresie informatyki uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych (m.in. w zakresie “Informatyka (grupa ogólna i dydaktyczna)”)

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 

Studenci nabywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej wymagane do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence).Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • doskonała znajomość możliwości oprogramowania i sprzętu komputerowego
 • biegle stosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych
 • projektowanie
 • tworzenie
 • implementacja i efektywna eksploatacja systemów informatycznych

 • umiejętność komunikowania się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność negocjowania z klientami i podmiotami gospodarczymi
 • umiejętność formułowania opinii na temat podstawowych zagadnień informatycznych

 • absolwent swobodnie posługuje się językiem angielskim, zwłaszcza przy korzystaniu ze specjalistycznej dokumentacji technicznej i baz wiedzy

 • wiedza niezbędna do twórczego działania w zakresie administrowania systemami informatycznymi, budowy, wdrażania i praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi, projektowania, budowy i eksploatacji sieci komputerowych, projektowania w zakresie grafiki komputerowej, baz danych i technologii internetowych.

 • umiejętność stosowania aparatu matematycznego, techniki dowodzenia twierdzeń do rozwiązywania problemów o charakterze informatycznym

 • przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży informatycznej

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: informatyka, matematyka, kierunki pokrewne: edukacja techniczno-informatyczna, informatyka i ekonometria, informatyka analityczna, informatyka stosowana, matematyka komputerowa, matematyka i finanse.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest zrealizowanie efektów kształcenia z obszaru nauk ścisłych i technicznych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.